mail
vaša pitanja možete postavite na ovaj mail:  
                       
ridddert@gmail.com
Brojač posjeta
1055696
freec
page counter
brojač instaliran nakon punih osam godina bloga- 9.9.2016.u 20 sati
radi činjenice-index-originalna postava- ne radi več više od 3 godine

Arhiva
« » ruj 2016
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
brojač dnevnih posjeta
broojačč
.
My Traffic Estimate
brojač instaliran 9.8.2016- u 20 sati
histas
 
analytics
Web Analytics
search-pomoć
Blog
ponedjeljak, kolovoz 23, 2010
From:  @hotmail.com]
Sent: Saturday, August 21, 2010 2:51 PM
To: Prvnik odgovara
Subject: UPIT

 

Evo opisat ću Vam slučaj. Nakon smrti moga oca njegovo zemljište trebalo je biti podijeljeno na tri jednaka dijela:mojem bratu,sestri i meni. Moja sestra svog se dijela odrekla u moju korist. Bratu je poslana obavijest o ostavini,ali on se nije javio,niti izjasnio. Živio je, a i sada živi u Australiji. Pošto se on nije izjasnio niti javio kada mi je sud poslao tzv. Žutu kartu,službenica u gruntovnici mi je rekla da je sada sve moje. To je bilo 1979.godine. Sada smo uvidom u zemljišne knjige vidjeli da ja imam  5/6 udjela ,a brat 1/6. Moja supruga i ja smo tu sagradili kuću,održavali okućnicu,plaćali porez ,vodnu naknadu i sve druge naknade,a moj brat nije platio od toga ni kune.Zanima me postoji li način da se moj brat izbriše iz suvlasništva jer on nije sudjelovao u izgradnji kuće niti u plaćanju što mogu i svjedoci potvrditi? Brat još uvijek živi u Australiji ali adresa je nepoznata meni.Čuo sam od prijatelja koji je imao takav slučaj da mogu tužit i to tužbom na dosjelost i tužbom pravo građenja.Ne znam koliki su troškovi,ako su veliki ja to ne bih mogao platiti jer imam 1300,00 kuna mirovine.Da li da to napravim ili da nešto drugo napravim?
Hvala,

__________________________

Vi ne možete steći tu bratovu 1/6 nikako-bez njegove volje

Izvod iz Zakona o nasljeđivanju redakcijski pročišćeni tekst zakona NN 48/03, 163/03, 35/05  

Nas­­ljednička izjava

Članak 220.

(1) Svatko je ovlašten, ali nitko nije dužan dati nas­­ljedničku izjavu.

(2) Za osobu koja nije dala izjavu o odrica­­nju od nas­­ljedstva smatra se da želi biti nas­­ljednikom.

(3) Osoba koja je va­­ljano dala izjavu da prihvaća nas­­ljedstvo, ne može ga se više odreći.

(4) Nas­­ljedničku izjavu potpisuju, odnosno stav­­ljaju rukoznak nas­­ljednik ili ­­nje­gov zastupnik.

(5) Ako nas­­ljednik ili ­­nje­gov zastupnik nije u sta­­nju potpisati nas­­ljedničku izjavu, navest će razlog ovlaštenoj osobi, koja će to zabi­­lježiti u zapisniku.

(6) Potpis na ispravi o nas­­ljedničkoj izjavi, kao i potpis na punomoći za dava­­nje nas­­ljedničke izjave mora biti javno ovjerov­­ljen.

(7) Ako nas­­ljednik u nas­­ljedničkoj izjavi ne izjavi odnosi li se ­­nje­gova izjava na ono što mu pripada na teme­­lju zakona, ili na teme­­lju oporuke, ili kao nužni dio, smatra se da se izjava odnosi na nas­­ljedstvo na bilo kojem teme­­lju.

(8) Sud neće zahtijevati nas­­ljedničku izjavu ni od koga, ali nas­­ljednik koji ju želi dati može to učiniti usmeno pred ostavinskim sudom ili pred svakim drugim općinskim sudom, odnosno predajom ostavinskom sudu ovjerov­­ljene isprave o tome.

(9) Prilikom dava­­nja izjave o odrica­­nju od nas­­ljedstva sud će nas­­ljednika upozoriti da se može odreći nas­­ljedstva samo u svoje ime, ili i u ime svojih potomaka.

_________________________________________________________________________________________________________

Vaš brat nije se izjasnio o nasljedstvu-nije bilo nikakve izjave o odricanju i on se automatski smatra nasljednikom u svome dijelu

Istina ,u vrijeme vašeg ostavinskog postupka važio je bivši savezni Zakon o nasljeđivanju iz 71. godine i u svojim odredbama-shodno gore navedenom članku po novom zakonu-nije sadržavao ,tako napisanu odredbu,odredbu-no taj isti nasljednik je postao  izvanknjižni vlasnik i ako se (bila praksa) ni na koji način  nije mogla dobiti njegova izjava-upisan je po rješenju o naslijeđivanju u svome dijelu –koji mu je pripao u trenutku smrti ostavitelja-Time što je tako napravljeno-materijalnopravne odredbe zakona nisu povrijeđene

Znači-u redu je,po vašem upitu,  upisano stanje u gruntovnici,vašeg brata-vidi se da je sud uvažio(i bez izjave o prihvaćanju ili odricanju)stanje vanknjižnog vlasništva

 

Ovdje nema mjesta nikakvoj tužbi za dosjelost.Možete je podnijeti sudu,ali nećete uspjeti

No,budući se dosta ljudi javljaju po ovom pitanju i krivo shvaćaju dosjelost-idemo to objasniti

 

Vu ste u posjedu 5/6,brat u posjedu 1/6

Dosjelost je pravni institut kada  se vlasništvo stječe na temelju posjedovanja stvari kroz zakonom određeno vrijeme

Pored ostalih uvjeta taj posjed mora biti određene kvalitete-on mora biti kvalificiran posjed,a to znači mora biti

-zakonit posjed-onaj posjed koji se zasniva na valjanoj pravnoj osnovi

-istinit posjed-posjed koji je stečen na pravilan način

-savjestan posjed ili pošten posjed-ako posjednik ne zna ili ne može znati da stvar koju posjeduje nije njegova

______________________

Za stjecanje posjeda dosjelošću  traži se kvalificiran posjed( posjed mora biti istodobno zakonit ,istinit i savjestan) ili bar savjestan (pošten)

_______________________________________________________

Ukoliko se ,ovo gore napisano o posjedu ,stavi u kontekst vašeg pitanja,te 1/6 u smislu vašeg stjecanja iste-nema gore navedene kvalitete-a isto tako nema niti minimalne  uvjete(pošten)Taj posjed vi ne možete steći  na pošten način-jer znate da je isti  uredno zaveden u zemljišne knjige

To, što pričate o tome  da isti dio nije obrađivan  i sve ostalo što navodite…….. od vlasnika koji je u Australiji …nije od uzročno -posljedične veze da bi VI na istom mogli steći vlasništvo protekom vremena-dosjelošću .  

 

Drugo što pitate-tužba u svezi  prava građenja se pokazuje, ovdje,po vašem slučaju,-irelevantnom

 

Izvod iz zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima-redakcijski pročišćen tekst N.N.-   91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09

d/ Stjecanje dosjelošću

Članak 159.

(1) Dosjelošću se stječe vlasništvo stvari samostalnim posjedom te stvari ako taj ima zakonom određenu kakvoću i neprekidno traje zakonom određeno vrijeme, a posjednik je sposoban da bude vlasnikom te stvari.

(2) Samostalni posjednik čiji je posjed pokretne stvari zakonit, istinit i pošten, stječe je dosjelošću u vlasništvo protekom tri godine, a takav posjednik nekretnine protekom deset godina neprekidnoga samostalnog posjedovanja.

(3) Samostalni posjednik pokretne stvari kojemu je posjed barem pošten stječe je dosjelošću u vlasništvo protekom deset godina, a takav posjednik nekretnine protekom dvadeset godina neprekidnoga samostalnog posjedovanja.

(4) Samostalni posjednik stvari u vlasništvu Republike Hrvatske, županija i jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave i s njima izjednačenih pravnih osoba, kao i stvari u vlasništvu crkve ili drugih pravnih osoba koje ne traže za sebe dobitak nego služe za dobrotvorne ili druge općekorisne svrhe, steći će dosjelošću vlasništvo tih stvari tek pošto je njegov zakonit, istinit i pošten, ili barem pošten, samostalni posjed neprekidno trajao dvostruko vrijeme od onoga iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

 

 

 

 

 

 

ius @ 16:28 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.