mail
vaša pitanja možete postavite na ovaj mail:  
                       
ridddert@gmail.com
Brojač posjeta
1055506
freec
page counter
brojač instaliran nakon punih osam godina bloga- 9.9.2016.u 20 sati
radi činjenice-index-originalna postava- ne radi več više od 3 godine

Arhiva
« » ruj 2016
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
brojač dnevnih posjeta
broojačč
.
My Traffic Estimate
brojač instaliran 9.8.2016- u 20 sati
histas
 
analytics
Web Analytics
search-pomoć
Blog
petak, srpanj 2, 2010
From:  .t-com.hr]
Sent: Thursday, July 01, 2010 11:30 AM
To: ridert@optinet.hr
Subject: UPIT
 
LIJEPO VAS MOLIM, ZA POKRETANJE OSTAVINSKE RASPRAVE IZ POK.MAME, SUDU DOSTAVLJAM SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
-IZVADAK IZ MATICE UMRLIH
-IZVADAK  IZ ZEMLJIŠNIH KNJIGA
-POPIS NASLJEDNIKA SA TOČNIM ADRESAMA I OIB.
DA LI JE POTREBNO JOŠ NEŠTO?
HVALA!
_____________________________________________________________
To je dovoljno.Vidi se umrli,imovina i nasljednici
 
No da ne govorimo napamet-evo izvod iz Zakona o naslijeđivanjuNN 48/03, 163/03, 35/05 - redakcijski pročišćeni tekst zakona
 
Sastav­­lja­­nje smrtovnice
Članak 192.
(1) Kad neka osoba umre ili bude proglašena umrlom, matičar nadležan za upis či­­njenice smrti u maticu umrlih sastavit će smrtovnicu i dostaviti je sudu, ili je predati osobi na čiji ju je zahtjev sastavio.
(2) Smrtovnica se sastav­­lja na teme­­lju podataka iz matice umrlih, podataka dobivenih od srodnika umrlog, od osoba s kojima je umrli živio te od drugih osoba koje ih mogu pružiti.
(3) Ako je ostavinskom sudu predana nepotpuna smrtovnica ili samo izvadak iz matice umrlih, on će na zapisnik u ostavinskoj raspravi utvrditi sve podatke koje treba sadržavati smrtovnica.
(4) Smrtovnica ima dokaznu snagu javne isprave samo glede podataka koji su preuzeti iz matice umrlih.
Sadržaj smrtovnice
Članak 193.
(1) U smrtovnicu se unose:
1. prezime i ime ostavite­­lja, po mogućnosti jedinstveni matični broj građanina, ime jednoga od ­­nje­govih rodite­­lja, ostavite­­ljevo zanima­­nje, datum rođe­­nja i držav­­ljanstvo, a za ostavite­­lja koji je bio u braku i prezime koje je imao prije sklapa­­nja braka,
2. dan, mjesec i godina, mjesto i, po mogućnosti, sat smrti,
3. mjesto u kojemu je ostavite­­lj imao prebivalište, odnosno boravište.
(2) U smrtovnici treba, ako je to moguće, navesti:
1. prezime i ime, datum rođe­­nja, zanima­­nje, prebivalište, od­nos­no boravište ostavite­­ljeva bračnog druga i bračne, izvanbračne i posvojene djece,
2. prezime i ime, datum rođe­­nja i prebivalište, odnosno bo­ravište ostalih srodnika koji bi mogli biti pozvani na nas­­ljedstvo na teme­­lju zakona, kao i osoba koje su pozvane na nas­­ljedstvo na teme­­lju oporuke,
3. mjesto gdje se nalazi imovina koju je ostavio ostavite­­lj, ima li imovine za čije drža­­nje, čuva­­nje ili prijav­­ljiva­­nje postoje posebni propisi, ima li gotovog novca, vrijednosnih papira, dragocjenosti, uložnih k­­njižica ili kakvih drugih važnih isprava, je li ostavite­­lj ostavio dugova i koliko, je li ostavio pisanu oporuku ili ugovor o doživotnom uzdržava­­nju ili sporazum o ustupu i raspodjeli imovine za života i gdje se oni nalaze, a ako je ostavite­­lj napravio usmenu oporuku, onda prezime i ime, zanima­­nje i boravište svjedoka pred kojima je usmena oporuka naprav­­ljena,
4. očekuje li se rođe­­nje ostavite­­ljeva djeteta i imaju li ­­nje­gova djeca ili bračni drug skrbnika,
5. datum i mjesto smrti bračnog druga ili ostavite­­ljeva djeteta ili koje druge osobe koja bi mogla biti pozvana na nas­­ljedstvo, a koja je umrla prije ostavite­­lja.
 
-                
 

ius @ 13:46 |Komentiraj | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.