mail
vaša pitanja možete postavite na ovaj mail:  
                       
ridddert@gmail.com
Brojač posjeta
1055914
freec
page counter
brojač instaliran nakon punih osam godina bloga- 9.9.2016.u 20 sati
radi činjenice-index-originalna postava- ne radi več više od 3 godine

Arhiva
« » ruj 2016
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
brojač dnevnih posjeta
broojačč
.
My Traffic Estimate
brojač instaliran 9.8.2016- u 20 sati
histas
 
analytics
Web Analytics
search-pomoć
Blog
nedjelja, kolovoz 2, 2009

8.2009 16:01 :: Nick
zanima me ja sam samohrana majka malecki je priznat sa strane oca živimo kod mojih roditelja da li ja imam pravo na kakvu kuću ili nešto


 
 
 
Bilo bi dobro da po rođenju djeteta u statusu samohrane majke dobijete kuću.
No naveo sam dolje ispod na čega imate pravo(rokovi,kada je dijete rođeno-da li ste zakasnili !!!!!-no pokušajte)
 Nezaposlene majke
 

Nezaposlene majke mogu ostvariti pravo na naknadu od dana rođenja djeteta do navršene godine dana starosti. Za blizance, treće i svako sljedeće dijete pravo na rodiljni dopust može se koristiti do navršene treće godine djetetova živo

Nezaposlene majke imaju pravo na porodni dopust ako ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

 

-ako imaju hrvatsko državljanstvo

-ako imaju neprekidno prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za priznanje prava na porodni dopust
-ako su zdravstveno osigurane u Zavodu
-ako se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci koji prethode porodu djeteta za koje se ostvaruje odnosno pravo ili su se prijavile u evidenciju nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u roku od 90 dana nakon završenog redovitog školovanja, odnosno u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, službe ili obavljanja samostalne djelatnosti
-ako im radni odnos ili služba nije prestala zbog toga što su otkazale ugovor o radu, odnosno službu (osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu prouzročenog ponašanjem poslodavca) i ako im radni odnos nije prestao pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa, odnosno službe.


Zahtjev

Podnosi se nakon rođenja djeteta, u područnom uredu Zavoda nadležnom prema prebivalištu osigurane osobe.

Zahtjev mora biti u pismenom obliku, a uz isti je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

-fotokopiju rodnog lista za dijete ili fotokopije rodnih listova za blizance, troje ili više djece

-fotokopiju osobne iskaznice (za majku) i potvrdu o prebivalištu
-potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se majka neprekidno vodi u evidenciji nezaposlenih osoba
-potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o visini novčane naknade koja joj se isplaćuje kao nezaposlenoj osobi
-fotokopiju odluke o prestanku radnog odnosa.

Na uvid je potrebno donijeti:
-osobnu iskaznicu
-zdravstvenu iskaznicu
-original rodnog lista (listove) za dijete (djecu)
-original odluke o prestanku radnog odnosa


Visina novčane naknade je 1.663,00 kune mjesečno.U slučaju ostvarivanja novčane naknadu pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, nezaposlenoj majci pripada pripada samo pravo na razliku od iznosa naknade koja se ostvaruje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje do iznosa od 1.663,00 kune.

 
 
 
 
Prema novom Zakonu o   rodiljnim i roditeljskim potporama  ,a koje je stupio na snagu/N.N 85/08,akoji stupio na snagu 1,1, 2009. Godine,kao i po prijašnjem zakonu koji je uređivao istu materiju i nezaposlena majka je s djetetom do 1 godine starosti je uključena  za dobijanje naknade
 Izvod iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
VI. PRAVO RODITELJA IZVAN SUSTAVA RADA
Članak 31.
(1) Majka izvan sustava rada iz članka 7. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona ima pravo na novčanu pomoć tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu.
(2) Pod rodiljnom brigom o djetetu iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se razdoblje od rođenja djeteta do navršenoga 6. mjeseca života djeteta, a pod roditeljskom brigom razdoblje od 6. mjeseca do navršene 1. godine života djeteta, za prvo i drugo rođeno dijete ili do navršene 3. godine života djeteta kod rođenja blizanaca, trećeg i svakoga sljedećeg djeteta.
(3) Majka iz stavka 1. ovoga članka, nakon 42. dana od dana rođenja djeteta, radi zaposlenja ili samozaposlenja, može prekinuti korištenje prava na rodiljnu ili roditeljsku brigu o djetetu, pri čemu otac djeteta, koji je u istom radnopravnom statusu kao i majka djeteta, ima pravo na korištenje preostalog dijela neiskorištenog prava na rodiljnu brigu o djetetu, uz majčinu pisanu suglasnost.
(4) Majka iz stavka 1. ovoga članka, nakon 42. dana od dana rođenja djeteta, može radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuti korištenje prava na rodiljnu ili roditeljsku brigu o djetetu te započeti ili nastaviti koristiti preostali dio roditeljske brige o djetetu do navršene 1. odnosno 3. godine života djeteta ako je provela na radu najmanje 9 mjeseci neprekidno prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio pripadajućeg prava, kao zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj pod uvjetima iz ovoga Zakona.
(5) Majka iz stavka 4. ovoga članka koja na radu nije provela najmanje 9 mjeseci prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištene roditeljske brige o djetetu iz razloga što joj je prestao radni odnos ili je prestala obavljati djelatnost iz članka 6. točke 2. ovoga Zakona, a na radu je provela najmanje 3 mjeseca neprekidno, ima pravo nastaviti korištenje preostalog dijela prava na roditeljsku brigu o djetetu, kao roditelj izvan sustava rada ako i dalje ispunjava uvjete iz članka 32. ovoga Zakona.
(6) Majka iz stavka 4. i 5. ovoga članka ima pravo koristiti preostali dio neiskorištene roditeljske brige o djetetu pod uvjetom da pravo na roditeljsku brigu o djetetu nije prenijela na drugog roditelja u smislu stavka 3. ovoga članka.
Članak 32.
(1) Majka izvan sustava rada može ostvariti pravo s osnove rodilje i roditeljske brige o djetetu iz članka 31. stavka 1. i 2. ovoga Zakona pod uvjetom da na dan rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete:
– da je hrvatska državljanka ili strankinja s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj,
– da ima neprekidno prebivalište ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje 5 godina,
– da je zdravstveno osigurana prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
(2) Iznimno, majka izvan sustava rada, koja u tijeku korištenja prava na novčanu pomoć tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu završi redovito školovanje ili pohađanje sveučilišnog ili stručnog studija ili joj obveze redovitog školovanja ili pohađanje sveučilišnog i stručnog studija miruju ili prekine redovito školovanje, pohađanje sveučilišnog ili stručnog studija, zadržava pravo korištenja priznatog prava do roka propisanog za njegovo korištenje, ako se u roku od 30 dana od dana prekida ili završetka redovitog školovanja ili pohađanja sveučilišnog studija prijavila u evidenciju nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
(3) Majka iz stavka 1. ovoga članka koja izgubi status u obveznom zdravstvenom osiguranju, a nije u roku od 30 dana stekla novi status osigurane osobe kod Zavoda, gubi pravo na korištenje prava iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 33.
(1) Novčana pomoć iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona iznosi 50% proračunske osnovice mjesečno.(1663,00 kune
(2) Majka izvan sustava rada pravo na novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti počevši od dana rođenja djeteta.
(3) Majka izvan sustava rada, za slučaj smrti djeteta, ostvaruje pravo na novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka još tri mjeseca od mjeseca u kojem je nastupila smrt djeteta


 
Evo Vam i jedan zanimljiv link
 
f) naknada za opremu novorodjenog djeteta(iz sredstava HZZO


Visina jednokratne naknade za pomoć pri opremanju novorođenog djeteta iznosi 2.328,20 kn. Ova naknada ne ovisi o imovinskom cenzusu, već pripada svim zdravstveno osiguranim majkama. Ukoliko je majka nezaposlena, a zdravstveno osigurana preko oca djeteta, tada se prilaže osobna i zdravstvena iskaznica oca, kao nositelja osiguranja, te navedeno pravo ostvaruje otac. Naknada se ostvaruje podnošenjem zahtjeva, kojem se prilaže:
- djetetov izvod iz matice rođenih,
- svoju osobnu i zdravstvenu iskaznicu (preslike).


g) naknade za pomoć obiteljima koje se isplaćuju iz sredstava gradova/općina

Pojedine općine/gradovi donijeli su odluke u kojima obiteljima koje žive na njihovom području isplaćuju određene naknade, bilo u obliku dodatka za djecu ili u obliku naknade za novorođenu djecu. Određene lokalne zajednice ove naknade isplaćuju višekratno, a neke u jednom, ukupnom iznosu. Roditelji se trebaju interesirati u upravi općine/grada kojem pripadaju isplaćuju li se ovakve naknade i pod kojim uvjetima.


Osobno,želim Vam  sretan ishod-borite se za svoje dijete,a koje je največi dar i  najveća potvrda našeg života


 
 
ius @ 14:55 |Komentiraj | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.