mail
vaša pitanja možete postavite na ovaj mail:  
                       
ridddert@gmail.com
Brojač posjeta
1055987
freec
page counter
brojač instaliran nakon punih osam godina bloga- 9.9.2016.u 20 sati
radi činjenice-index-originalna postava- ne radi več više od 3 godine

Arhiva
« » lis 2016
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
brojač dnevnih posjeta
broojačč
.
My Traffic Estimate
brojač instaliran 9.8.2016- u 20 sati
histas
 
analytics
Web Analytics
search-pomoć
Blog
subota, travanj 17, 2010
From:  com]
Sent: Saturday, April 17, 2010 8:46 AM
To: ridert@optinet.hr
Subject: Poštovani


 
Molim Vas informaciju,
naime upućen sam na izvršavanje kazne zatvora od 2 godine,
sukladno pozivu u zakonskom roku od 3 dana podnjeo sam moolbu koja mi je

uvažena (odgoda po obezi dovršetka postdiplomskog studija),
tih 6 mjeseci je proteklo no rad još nije gotov, (formalno je profesor napisao ocjenu i izvješće

ali tehnički fakultet može obranu održati 27.4 ove godine. Vrlo skoro!

 
Ja sam pisao novu molbu sukladno zakonskom roku 3 dana od novonastale činjenice budući da sam u među vremenu

otvorio firmu te su mi neki poslovi prihvaćeni mislim točka 4 (moguće do 3mj) ja sam tražio 45 dana odgode. Jučer mi je stiglo (petak 16.4)

da mi je molba odbijena (priložio sam potvrdu o ponudama, potvrde o poduzeću) no sudac izvršenja obrazložio je da nisam priložio dokaz

da je posao započet odnosno prihvaćen. Ja ću u ponedjeljak pribaviti te dokumente i žaliti se po drugoj molbi za odgodu.

 
Sada kada sam opisao činjenično stanje molim Vas da mi kažete ono što me zanima a nisam našao decidirano u zakonu:

-Koliki je rok za  rješavanje žalbe
-Ako opet odbiju dali nakon toga dobijem ponovno rješenje o danu javljanja (najmanje 14, a najviše 21 dan prije nego bi se trebao javiti)

 
Tehnički kako shvaćam sve da mi i odbiju sve pravne opcije trebao bi biti na slobodi po slobodnoj procjeni do 10.5 cca??? Ako ništa drugo

obranio bi rad (mr.sc), a o poslu bi brinuo partner.

 
 
Unapred Vam se zahvaljujem
Sa štovanjem,
 
 _____________________________
Dobili ste odgodu-a koju ste opisali na molbu/ne na žalbu/ odgodu temeljem članka 54 Zakona o  o izvršavanju kazne zatvora i to je ok.Najbolje je ,a ako možete-nabavite dokaze koje Vam je sudac naredio-ukoliko imate vremena.No kazna zatvora se ne može odgađati u nedogled/članak 54 stavak 5 navedenog Zakona

Glava IX.   ODGODA IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA
RAZLOZI ZA ODGODU
Članak 54.

(1) Sudac izvršenja na molbu osuđenika, opunomoćenika osuđenika ili uz njegovu suglasnost i članova njegove obitelji iz članka 8. točke 5. ovoga Zakona, može donijeti rješenje o odgodi izvršavanja kazne zatvora. Molba za odgodu izvršavanja kazne zatvora s potrebnim dokazima može se podnijeti u roku od tri dana od uručenja rješenja o upućivanju, a nakon proteka toga roka ako su razlozi za odgodu nastali naknadno, ali ne kasnije od tri dana po saznanju za njihovo postojanje.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sudac izvršenja donijet će nakon provedenog postupka u kojem će utvrditi postojanje razloga za odgodu i to u roku od tri dana od primitka molbe.

(3) Razlozi za odgodu jesu:

1) teška akutna bolest ili znatno pogoršanje postojeće kro nične bolesti za čije liječenje nema uvjeta u kaznionici ili zatvoru,

2) smrt člana obitelji osuđenika,

3) potreba obavljanja ili dovršenja neodgodivih sezonskih radova te radova izazvanih elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom, a u obitelji osuđenika nema druge radno sposobne osobe,

4) obveza osuđenika u dovršavanju započetog posla zbog čijeg bi neobavljanja nastala znatna materijalna šteta,

5) završetak školske godine ili polaganja ispita,

6) dijete mlađe od godinu dana o kojem osuđenik skrbi,

7) trudnoća osuđenice ako do poroda ne preostaje više od šest mjeseci,

8) rizična trudnoće osuđenice,

9) potreba osiguranja skrbi za odgoj i čuvanje maloljetnih osoba, te starih, bolesnih ili nemoćnih osoba u obitelji osuđenika ili uzdržavanih osoba za koje postoji potreba skrbljenja prema mišljenju centra za socijalnu skrb nadležnog prema njihovu mjestu prebivališta, a koju je obvezan osigurati osuđenik.

(4) Izvršavanje kazne zatvora zbog razloga iz stavka 3. točke 1. ovoga članka može se odgoditi dok bolest traje; zbog razloga iz točke 2. najdulje do tri mjeseca; zbog razloga iz točke 3. i 4. do završetka posla, a najdulje do tri mjeseca; zbog razloga iz točke 5. najdulje do šest mjeseci; zbog razloga iz točke 6., 7. i 8. najdulje do navršene jedne godine djetetova života; a zbog razloga iz točke 9. najdulje do šest mjeseci.

(5) Sveukupna odgađanja izvršavanja kazne mogu trajati ukupno najdulje dvadeset mjeseci, osim iz razloga iz stavka 3. točke 1. ovoga članka.

Razlikujte molbu i žalbu A što se tiče žalbe ,evo vam izvod iz istog Zakona

 

ŽALBA NA ODLUKU SUCA IZVRŠENJA

Članak 46.

(1) Protiv rješenja suca izvršenja u prvom stupnju žalbu mogu podnijeti stranke iz članka 44. stavka 3. ovoga Zakona, opunomoćenik osuđenika, odnosno zatvorenika i član obitelji osuđenika, odnosno zatvorenika iz članka 8. točke 5. ovoga Zakona uz suglasnost osuđenika, odnosno zatvorenika u roku od tri dana od dostave rješenja. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(2) Žalba se podnosi sucu izvršenja, koji će je bez odgode dostaviti sudskom vijeću županijskog suda. Sudsko će vijeće o žalbi odlučiti u roku od osam dana od primitka žalbe.

 

ZNAČENJE IZRAZA U OVOM ZAKONU

Članak 8.
U ovom Zakonu pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1) Zatvorenik (zatvorenica) kojemu je određen istraži zatvor je osoba kojoj je odlukom suda određen istražni zatvor..

2) Osuđenik (osuđenica) je osoba kojoj je pravomoćno izrečena kazna zatvora, a još nije na izdržavanju kazne u kaznionici, odnosno zatvoru, ili joj je odobren prekid izdržavanja kazne ili je uvjetno otpuštena.

3) Zatvorenik (zatvorenica) je osoba kojoj je izrečena kazna zatvora zbog kaznenog djela, a nalazi se na izdržavanju kazne zatvora u kaznionici ili zatvoru.

4) Članovi obitelji zatvorenika su njegov bračni ili izvanbračni drug, rođaci u ravnoj lozi, rođaci u pobočnoj lozi do zaključno trećeg stupnja, posvojenici i posvojitelji, tazbinski srodnici do zaključno drugog stupnja te skrbnik.

 
 
 
ius @ 10:54 |Komentiraj | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.