mail
vaša pitanja možete postavite na ovaj mail:  
                       
ridddert@gmail.com
Brojač posjeta
1055752
freec
page counter
brojač instaliran nakon punih osam godina bloga- 9.9.2016.u 20 sati
radi činjenice-index-originalna postava- ne radi več više od 3 godine

Arhiva
« » ruj 2016
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
brojač dnevnih posjeta
broojačč
.
My Traffic Estimate
brojač instaliran 9.8.2016- u 20 sati
histas
 
analytics
Web Analytics
search-pomoć
Blog
subota, prosinac 12, 2009
From:  t@gmail.com]
Sent: Wednesday, December 09, 2009 6:46 PM
To: ridert@optinet.hr
Subject: Molim Vas za savjet


 
Poštovani,
 
danas je moj otac dobio sudsku presdudu (usmeno) kako je kriv za teško nanošenje tjelesne ozljede osobi XXX na 6 mjeseci zatvorske kazne tj. 2 godine uvjetne. Presudno pismo dobit će u roku od cca. 1 mj. Taj incident dogodio se 27.09.2005 g. gdje je inače moj otac bio napadnut od osobe XXX a moj otac se samo branio, tj. branio je mene jer osoba XXX mene gurnula na pod kada sam molila te istu osobu da se udalji od mog oca. Kako sam ja pala , moj je otac pored sebe uzeo sjekiru te zamahnuo istom gdje ga je ranio na nadlakticu. Ja znam da se to čini strašnim ali osoba XXX je 100 metara trčala za mojim ocem prijeteči i psujući prema njemu, znači osoba XXX je došla mom ocu a ne obrnuto. Ja ne mogu shvatiti da sud to nije uzeo u obzir kao samoobranu jer osoba XXX je puno veća i jača od moga oca, te osoba XXX je konfliktna osoba, dok je moj otac jako mirna osoba, te bez ikakvih kaznenih dijela.

Molim Vas pomozite mi svojim pravnim savjetom, dali se isplati žaliti na presudu kada dođe jer ne želim da kazna bude još veća jer i ovako otac mi je plačući izišao iz sudnice slušavši ovu presudu. Stvarno se je samo obranio tj. branio je mene i ne osječamo se krivim ali naravno da nam je žao što je to tako ispalo ali da nije ispalo kako je možda bi mi otac bio na mrtvo pretučen jer osoba XXX je totalni luđak od 2 m.i 120 kg. Žalosno je to da se čovjek više ne smije obraniti, da mora prepusti svakome da se pretuče. Reci te mi kada u ovom slučaju zastupa zastara jer presuda još nije pravomočna.

 
Hvala puno!
 
Lijepi pozdrav
 
Slijedom iznesenog-pustite sada sve-tražiti „pravdu“ protiv takve ličnosti kako ste je opisali –ja  nikada ne bih..Puno je bolje pustiti neka vrijeme učini svoje-sa takvom osobom ne treba imati posla

No(bez ljutnje)vi ste gurnuti na pod ,otac uzeo sjekiru i ozlijedio ga………..po svemu ispada  da „obrana“ je prekoračila „ napad“(vjerovatno se i sud  vodio tom činjenicom  proglasivši Vašeg oca krivim i određivanjem visine kazne……..

 „Taj incident dogodio se 27.09.2005 g. gdje je inače moj otac bio napadnut od osobe XXX a moj otac se samo branio, tj. branio je mene jer osoba XXX mene gurnula na pod kada sam molila te istu osobu da se udalji od mog oca. Kako sam ja pala , moj je otac pored sebe uzeo sjekiru te zamahnuo istom gdje ga je ranio na nadlakticu.“……….

Uostalom -vi možete podnijeti žalbu,ali žalbu može podnijeti i državno odvjetništvo .

Savjetujem vam-nemojte ,po dobijanju presude ulagati žalbu

 
Molim Vas nemojte se naći povrijeđenom  danim odgovorom-no ovo je napisano  na temelju šturog posta s Vaše strane

 
Što se tiče upita  o zastari-da nije bilo uvjeta…

Izvod iz Kaznenog zakona RH/izmjene i dopune-N.N. 111/03

 
Članak 5.
Članak 21. mijenja se i glasi:
»Ako u ovom Zakonu nije drukčije određeno, izrečena se kazna zbog zastare ne može izvršiti kad protekne:

– dvadeset i pet godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od deset godina,

– dvadeset godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od pet godina,

– deset godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od jedne godine,

– pet godina od izrečene kazne zatvora u trajanju do jedne godine i

– tri godine od izrečene novčane kazne kao glavne ili sporedne kazne.«

______________________________________________________________________________
 
No Vaš je otac dobio  uvjetnu kaznu od dvije godine,pa vam navodim dva članka iz Kaznenog zakona RH

 
Izvod iz Kaznenog zakona(N.N. KZ-110/97)

Uvjetna osuda

Èlanak 67.

(1) Uvjetna osuda je kaznenopravna sankcija koja se kao mjera upozorenja sastoji od izreèene kazne i roka u kojem se ta kazna ne izvršava pod uvjetima odreðenim zakonom.

(2) Sud može primijeniti uvjetnu osudu kad ocijeni da se i bez izvršenja kazne može oèekivati ostvarenje svrhe kažnjavanja, posebno vodeæi raèuna o odnosu poèinitelja prema ošteæeniku i naknadi štete prouzroèene kaznenim djelom.

(3) Uvjetna osuda može se primijeniti prema poèinitelju kaznenog djela za koje je zakonom propisana kazna zatvora do pet godina, a za kaznena djela za koja je propisana kazna do deset godina ako su primjenjene odredbe o ublažavanju kazne.

(4) Uvjetna osuda se može primijeniti prema poèinitelju kaznenog djela iz stavka 3. ovoga èlanka kad sud izborom vrste i mjere kazne izrekne kaznu zatvora do dvije godine ili novèanu kaznu, bilo za jedno ili više kaznenih djela u stjecaju.

(5) Uvjetnom osudom odgaða se izvršenje izreèene kazne za vrijeme koje ne može biti kraæe od jedne niti dulje od pet godina, a to se vrijeme odmjerava samo na pune godine.

(6) Kad su pod uvjetima iz ovoga Zakona izreèene kazne zatvora i novèana kazna, sud može odluèiti da se odgodi izvršenje samo kazne zatvora.

Opoziv uvjetne osude

Èlanak 69.

(1) Sud æe opozvati uvjetnu osudu i odrediti izvršenje izreèene kazne ako osuðena osoba u vrijeme provjeravanja poèini jedno ili više kaznenih djela za koja joj je izreèena kazna zatvora od dvije godine ili teža kazna.

(2) Sud može opozvati uvjetnu osudu i odrediti izvršenje izreèene kazne ako osuðena osoba u vrijeme provjeravanja poèini jedno ili više kaznenih djela za koja joj je izreèena kazna zatvora u trajanju manje od dvije godine ili novèana kazna.

(3) Kad opozove uvjetnu osudu i odredi izvršenje izreèene kazne u sluèajevima iz stavka 1. i 2. ovoga èlanka, glede izreèenih kazni postupit æe prema odredbama ovoga Zakona o odmjeravanju kazne za djela u stjecaju.

(4) Kad sud ne opozove uvjetnu osudu (stavak 2.) za novo kazneno djelo može izreæi kaznu ili uvjetnu osudu. Ako izrekne uvjetnu osudu, sa prije izreèenom i novom izreèenom kaznom postupit æe se prema odredbama ovoga Zakona o odmjeravanju kazne za djela u stjecaju, ali æe se odrediti novi rok u kojem se jedinstvena izreèena kazna neæe izvršiti.

(5) Sud æe opozvati uvjetnu osudu i odrediti izvršenje izreèene kazne ako osuðena osoba tijekom provjeravanja ne izvrši obveze koje su joj odreðene, a mogla ih je izvršiti. U sluèaju da se utvrdi nemoguænost izvršenja obveza, sud te obveze može zamijeniti drugima, ili osuðenu osobu osloboditi obveza.

(6) Sud æe opozvati uvjetnu osudu kad nakon njezine primjene utvrdi da je uvjetno osuðena osoba prije toga poèinila kazneno djelo, ako ocijeni da ne bi bilo uvjeta za primjenu mjere upozorenja da se za to kazneno djelo znalo. S izreèenom kaznom u sluèaju opoziva uvjetne osude i s kaznom za prije poèinjeno kazneno djelo postupit æe se prema odredbi stavka 3. ovoga èlanka, a u sluèaju da sud ne opozove uvjetnu osudu, postupit æe se prema odredbi stavka 4. ovoga èlanka.

(7) Bez obzira na razloge za opoziv, uvjetna osuda se ne može opozvati nakon što je protekla godina dana od isteka vremena provjeravanja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ius @ 13:50 |Komentiraj | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.