Blog
nedjelja, prosinac 7, 2008
Original Message
 
Sent: Sunday, December 07, 2008 6:57 PM
Subject: Doživotno>dosmrtno uzdržavanje

Sklopio sam ugovor o doživotnom uzdržavanju i ovjerio ga na sudu. Mogu li aneksom taj ugovor promijeniti u ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i na koji način, ili ću morati praviti novi ugovor, ali što se onda događa sa ovim periodom trajanja ugovora o doživotnom uzdržavanju?
Hvala lijepo.
 
Možete napraviti aneks ugovora.Naslov neka bude-Aneks ugovora -u zaglavlju če te napisati ....ovo je aneks ugovora toga i toga koji je sklopljen između xy ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,sve generalije koje su navedene u bivšem ugovoru.
tada će te odredbom jedan navesti  da strankwe suglasno sklapaju ovaj aneks,a koji se odnosi na ugovor taj i ta od dana tog i to/navesti i broj ovjre /
Zatim če te navesti što se mijenja na način.............stranke su suglasne  ...... briše se tekst  spomenutog ugovora koji glasi(navesti tekst)  i zamjenjuje se se   tekstom. koji sada glasi ..(navesti tekst.)
Znači navesti ono što se mijenja i navađabje novog teksta,
Na kraju opet isto,,,,,, Ugovorne strane su ovaj ugovor pročitale i suglasno izjavljuju da na isti nemaju nikakvih primjedbi,te u znak prave i slobodne volje,te prihvata ovog ugovora,  isti vlastoručno i potpisuju

 
 
 Ovim novim ugovorom  o dosmrtnom uzdržavanju nekretenine i pokretnine po ugovoru prelaze odmah u vlasništvo davatelja uzdržavanja,a kod ugovora o doživotnom uzdravanju vlasništvo nekretnina i pokretnina prelazi tek nakon smrti primatelja uzdržavanja.

No ovim ugovorom pametni primatelj uzdržavanja   podnosi prijedlog gruntovnici  za zabilježbu prava doživotnog uživanja -tako da davetelj uzdržavanja    može otuđiti nekretnine tek poslije smrti primatelja uzdržavanja.Sve ostalo-uglavnom ostaje isto

 
Ili možete napisati novi ugovor  u kojem će te promijeniti odredbe/ možete ga nazvati i -ugovor -bitan je sadržaj

Isti se ovjerava kao i aneks i ista provedba .Samo što ovdje  porez stiže na vaše ime

Ne znam u kojoj ste ulozi-davatelja ili primatelj uzdržavanja,a što je važno s obzirom na vas  glede raskida ugovora.


__________
ius @ 21:21 |Komentiraj | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.