mail
vaša pitanja možete postavite na ovaj mail:  
                       
ridddert@gmail.com
Brojač posjeta
1055506
freec
page counter
brojač instaliran nakon punih osam godina bloga- 9.9.2016.u 20 sati
radi činjenice-index-originalna postava- ne radi več više od 3 godine

Arhiva
« » ruj 2016
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
brojač dnevnih posjeta
broojačč
.
My Traffic Estimate
brojač instaliran 9.8.2016- u 20 sati
histas
 
analytics
Web Analytics
search-pomoć
Blog
ponedjeljak, travanj 12, 2010
From c@hds.hr]
Sent: Monday, April 12, 2010 10:41 AM
To: 'ridert@optinet.hr'
Subject: Hitan razvod braka


 
 
 
Poštovani,
 
 
Molim Vas da mi objasnite što je sve potrebno za rastavu braka od papira i procedure . Kome se moram obratiti i koliko novaca je potrebno.

 
 
Naime otišla sam prije 3 godine od muža , on živi sa novom ženom a ja sa muškarcem . Dijete je pola vremena s njim pola sa mnom i želimo da tako ostane za dobrobit i sreću naše curice.Što se tiče rastave želimo da prođe mirno i bez ikakvih trzavica .O podjeli imovine nismo pričali jer je on ostao u svojoj kući a ja u podstanarastvu pa vas molim da mi objasnite kaj mogu očekivati od suda-ne bi da dođe oko razmjerica oko toga.

 
Znači koji papiri su potrebni? Gdje se obratiti ? da li možemo biti obadvoje skrbnici djetetu? Puno , puno Vam hvala nemam vremena za raspitivanja ,a bivšem mužu su potrebni papiri radi svadbe…

 
 ______________________________
Malo je kasno ,odnosno nema uvjeta za neku veliku hitnost (postupak razvoda braka je uređen zakonom,a ne voljom stranaka)tako da će ONA malo pričekati

Izvod iz Obiteljskog zakona-redakcijski pročišćeni tekst-N.N. 116/03,17/04,126/04.107/07


Članak 43.

Sud će razvesti brak:

1. ako utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni, ili

2. ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana, ili

3. ako oba bračna druga sporazumno zahtijevaju razvod braka.

Vi niste fizički ,kako kažete 3 godine
 
Znači,tužba po gore navedenom članku stavak 2 ili 3
Pošto imate malodobno dijete-obavezno je mirenje po centru za soc. skrb
 
Izvod iz citiranog zakona
Članak 44.
Postupak posredovanja provodi se:
1) kad se postupak radi razvoda braka pokreće tužbom,

2) kad se postupak radi razvoda braka pokreće sporazumnim zahtjevom, a bračni drugovi imaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti.

 
 
 Članak 46.

(1) Kad sud primi tužbu ili sporazumni zahtjev iz članka 44. ovoga Zakona na prvom ročištu zatražit će od bračnih drugova da odmah izjave kojem se centru za socijalnu skrb, savjetovalištu za brak i obitelj ili osobi ovlaštenoj za pružanje stručne pomoći (posredovatelju) žele obratiti radi pokušaja uklanjanja bračnih nesuglasica odnosno dogovora o uređenju pravnih posljedica razvoda braka.

(2) Sud će ispitati stranke da li postoji sporazum o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti, o njegovim susretima i druženju s drugim roditeljem, odnosno o smještaju djeteta tijekom trajanja parnice za razvod braka.

(3) Ako se bračni drugovi nisu sporazumjeli pred kim će se postupak posredovanja provesti, sud će po službenoj dužnosti donijeti odluku o izboru posredovatelja.

(4) Sud će u slučajevima iz stavka 1. i 3. ovoga članka bez odgode donijeti odluku pred kim će se postupak posredovanja provesti i dostaviti je posredovatelju. Protiv odluke iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena posebna žalba.

(5) Bračni drugovi dužni su u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke iz stavka 4. ovoga članka pokrenuti postupak posredovanja.

Članak 47.

(1) Ustanova ili pojedinac koji provodi posredovanje pozvat će bračne drugove, po pravilima o osobnoj dostavi, da osobno bez punomoćnika sudjeluju u postupku.

(2) Ako se pozivu na posredovanje ne odazove tužitelj, odnosno oba bračna druga koji su podnijeli sporazumni zahtjev i ne opravdaju svoj izostanak posredovatelj će odmah o tome pisano obavijestiti sud.

(3) Ako bračni drugovi odustanu od postupka posredovanja posredovatelj će odmah o tome pisano obavijestiti sud.

(4) U slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka smatra se da je tužba ili sporazumni zahtjev za razvod braka povučen.

Članak 48.

(1) Posredovatelj će o uzrocima koji su doveli do poremećenosti bračnih odnosa ispitati stranke te nastojati da se ti uzroci otklone i bračni drugovi pomire.

(2) Posredovatelj će upoznati bračne drugove s pravnim i s psihosocijalnim posljedicama razvoda braka.

Članak 49.

(1) Posredovatelj je dužan u roku od tri mjeseca od primitka odluke suda iz članka 46. stavak 3. provesti i okončati postupak posredovanja.

(2) Posredovatelj je dužan stručno mišljenje dostaviti bračnim drugovima po pravilima o osobnoj dostavi u roku od petnaest dana od okončanja postupka posredovanja.

Članak 50.

(1) Ustanova ili pojedinac koji je proveo posredovanje dostavit će stručno mišljenje i centru za socijalnu skrb ako bračni drugovi imaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti.

(2) Stručno mišljenje dostavlja se centru za socijalnu skrb koji nije provodio postupak, prema prebivalištu roditelja s kojim djeca žive.

(3) Ako djeca žive odvojeno od oba roditelja stručno mišljenje dostavlja se centru za socijalnu skrb na području kojeg je sjedište tijela koje je odlučilo o smještaju djeteta. Ako je dijete smješteno bez odluke nadležnog tijela stručno mišljenje dostavlja se centru za socijalnu skrb boravišta djeteta.

(4) Centar za socijalnu skrb dužan je odmah razmotriti stručno mišljenje i poduzeti potrebne mjere za zaštitu dobrobiti djeteta.

 
 
 
Članak 51.

Ako bračni drugovi ne dostave stručno mišljenje sudu u roku od godine dana od dostave odluke suda iz članka 46. ovoga Zakona, smatrat će se da je tužba odnosno sporazumni zahtjev za razvod braka povučen.

 

Poslije dostave centru /navedena je procedura/..no vi možete.susretljivošću djelatnika centra ubrzati postupak

 

Poslije okončanja postupka po pozivu ide se na sud/ i to možete ubrzati /

 

Poslije jedne ili dvije rasprave-recimo jedne-ukoliko imate sve potrebne dokaze ili se ne desi nešto nepredviđeno-bolovanje suca ,itd,itd…………………sud donosi presudu o razvodu braka ,a po kojoj presudi se razvodi brak,određuje roditelja kojem se malodobno dijete povjerava na daljnje čuvanje i odgoj ,određuje se visina alimentacije za dijete,te način odnosa drugog roditelja s djetetom

Na samoj raspravi –možete izjaviti-oba roditelja- da se odričete prava na žalbu i  dostavom- prema oba roditelja presuda postajeje pravomoćna

 
Izvod iz Zakona o parničnom postupku-pročišćeni tekst zakona(redakcijski) NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08

Članak 349.

Stranka se može odreći prava na žalbu od časa kad je presuda objavljena; a ako presuda nije objavljena, onda od časa kad joj prijepis presude bude dostavljen.

Do donošenja odluke drugostupanjskog suda stranka može odustati od već podnesene žalbe. Odricanje ili odustanak od žalbe ne može se opozvati.

 
Članak 333.

Presuda koja se više ne može pobijati žalbom postaje pravomoćna ako je njome odlučeno o zahtjevu tužbe ili protutužbe.

Prvostupanjski sud tijekom cijelog postupka po službenoj dužnosti pazi je li stvar pravomoćno presuđena; i ako utvrdi da je parnica među istim strankama pokrenuta o zahtjevu o kojemu je već pravomoćno odlučeno, odbacit će tužbu.

Ako je u presudi odlučeno o potraživanju koje je tuženik istakao prigovorom radi prebijanja, odluka o postojanju ili nepostojanju toga potraživanja postaje pravomoćna.

Članak 334.

Sud je vezan za svoju presudu čim je objavljena, a ako presuda nije objavljena, čim je otpravljena.

Prema strankama presuda ima učinak tek od dana kad im je dostavljena.

Članak 349.

Stranka se može odreći prava na žalbu od časa kad je presuda objavljena; a ako presuda nije objavljena, onda od časa kad joj prijepis presude bude dostavljen.

Do donošenja odluke drugostupanjskog suda stranka može odustati od već podnesene žalbe. Odricanje ili odustanak od žalbe ne može se opozvati.

 
 

Poslije pravomoćnosti presude-sud je dostavlja matičnom uredu,a po kojem se upisuju novi podaci

 

Kada se steknu uvjeti za izdavanje novog izvoda/da niste u braku/ isti izvadak može poslužiti kao dokaz  o nepostojanju

bračnog statusa/zabrana poligamije po našem Obiteljskom zakonu/

 

Ima dosta radnji,no dosta se toga može ubrzati,a isto tako važno je isto da vi niste u nekom prijeporu

 

Koliko novaca će to koštati.Uz pretpostavku da sami napravite tužbu-plaćate samo sudske pristojbe i upravne pristojbe/radnje u svezi   matičnog ureda/

Pristojba za tužbu –razvod braka je 200 kuna

 

Izvod iz zakon o sudskim pristojbama

Članak 28.

Kao vrijednost predmeta spora uzima se:

1. u sporovima o otkazu ugovora o najmu ili zakupu – jednogodišnji iznos najamnine ili zakupnine, ali ne manji od 20.000,00 kuna,

2. u sporovima zbog smetanja posjeda - iznos od 5.000,00 kuna,

3. u sporovima radi utvrđivanja ili osporavanja očinstva ili materinstva – iznos od 10.000,00 kuna,

4. u sporovima radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, poništenja braka ili razvoda braka – iznos od 5.000,00 kuna,

5. u sporovima o utvrđivanju reda prvenstva tražbina u ovršnom postupku – visina tražbine, ali ne u iznosu većem od 10.000,00 kuna.

 

TARIFA SUDSKIH PRISTOJBI

I. PARNIČNI I OVRŠNI POSTUPAK

1. Podnesci

Tar. br. 1.

(1) Za tužbu i protutužbu plaća se prema vrijednosti predmeta spora sljedeća pristojba:

iznad       do kuna      kuna

0,00          3.000,00     100,00

3.000,00   6.000,00     200,00

6.000,00    9.000,00    300,00

9.000,00   12.000,00   400,00

12.000,00  15.000,00  500,00

 

2. Odluke

Tar. br. 2.

(1) Za prvostupanjsku presudu kao i za rješenje u sporovima zbog smetanja posjeda, plaća se, prema vrijednosti predmeta spora, pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1. ……………..(200) kuna

 
 

Po Vašem pitanju………o imovini se ,po našem zakonodavstvu,ne raspravlja..Imate vremena i nakon razvoda braka

 Znači-bez odvjetnika-sve-do maksimalni minimum -do1000 kuna.Ukoliko uzimate odvjetnika-pisanje tužbe.ev. zastupanje-1 tužba 1 zastupanje-(minimalno) 2X500 kuna plus PDV

 
 

I    Izvod iz odvjetničke tarife

II. PARNIČNI POSTUPAK

Sastavljanje tužbi i podnesaka

Tbr. 7.
 2. U sporovima:

– radi smetanja posjeda
50 bodova

– radi služnosti
50 bodova

– iz stambenih odnosa (otkazi, iseljenja, utvrđenja) uzima se kao vrijednost jednogodišnja zakupnina ili najamnina, ali ne manje od
50 bodova

– radi razvoda ili poništenja braka, o postojanju ili nepostojanju braka
50 bodova


 
…………………………………..(Vrijednost boda je 1o kuna)
 

U pitanju pišete …………… da li možemo biti obadvoje skrbnici djetetu?

Izvod iz Obiteljskog zakona

  
Članak 150.
 
Članak 91.

(1) Roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, s ciljem zaštite dobrobiti djeteta, osobnih i imovinskih interesa.

(2) Roditelj se ne može odreći roditeljske skrbi.

(3) Roditeljska skrb može se ograničiti ili oduzeti samo odlukom nadležnih tijela iz razloga i na način propisan ovim Zakonom

 
 
 
3. Postupak radi rješavanja pitanja s kojim će roditeljem dijete živjeti, o roditeljskoj skrbi i o mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djeteta

Članak 294.

(1) Sud će odlučiti o tome s kojim će roditeljem maloljetno vlastito ili posvojeno dijete ili dijete nad kojim se ostvaruje roditeljska skrb nakon punoljetnosti živjeti, odnosno o povjeravanju drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi i o roditeljskoj skrbi:

1. odlukom kojom se utvrđuje da brak ne postoji ili se poništava ili razvodi;

2. odlukom kojom se utvrđuje majčinstvo ili očinstvo.

(2) Sud može odlučiti, kad donosi odluku iz stavka 1. ovoga članka, i o izricanju mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta kad je to prema okolnostima slučaja potrebno.

 
_________________________________________________________________________

 Dakle vi jeste i poslije razvoda skrbnici djeteta-no dijete ne može živjeti u istom momentu kod oba –sada razdvojena roditelja.Po presudi o razvodu braka dijete se povjerava na daljnje čuvanje jednom roditelju radi daljnjeg odgoja,a u isto vrijeme određuje se alimentacija i određuju se kontakti/sve je to sadržaj roditeljske skrbi/  …………..no po razvodu bračnih drugova –na drugačiji način se izvršava roditeljska skrb,nego kada   dijete s oba roditelja raste

 

Kome će od vas zajedničko dijete „pripasti“možete se dogovoriti-što je dobro i na kakav način će se  kontaktirati   djetetom-možete se isto dogovoriti.

 
ius @ 20:05 |Komentiraj | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.