mail
vaša pitanja možete postavite na ovaj mail:  
                       
ridddert@gmail.com
Brojač posjeta
1055900
freec
page counter
brojač instaliran nakon punih osam godina bloga- 9.9.2016.u 20 sati
radi činjenice-index-originalna postava- ne radi več više od 3 godine

Arhiva
« » ruj 2016
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
brojač dnevnih posjeta
broojačč
.
My Traffic Estimate
brojač instaliran 9.8.2016- u 20 sati
histas
 
analytics
Web Analytics
search-pomoć
Blog
petak, travanj 23, 2010
From:  @gmail.com]
Sent: Thursday, April 22, 2010 8:37 PM
To: ridert@optinet.hr
Subject: OPOZIV UVJETNE PRESUDE, TE IZRICANJE ZATVORKE KAZNE....Hitno!!!!!


 
Zbog neplacanja alimentacije osuden sam na kaznu zatvora od osam mjeseci, te mi je izrecen uvijet od tri godine na istu. Zbog nemogucnosti isplate dugovanja kazneni sud je sastavio vijece i ukinuo mi uvjetnu presudu i odredio kaznu zatvora. Napisao sam zalbu na presudu i zahtijevao ponovni postupak i naveo razlog da sam u stalnom radnom odnosu i imam sigurna primanja. Da li postoji šansa da mi sud uvazi zalbu i obnovi postupak? Ako ne, koji je sljedeci korak suda i kad se ide na izdrzavanje kazne,te na koji nacin se odreduje sluzenje zatvorske kazne (u kakvom zatvoru?).

 
Unaprijed zahvaljujem!
 
 
Izvod iz Kaznenog zakona RH pročišćeni tekst zakona NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08

 
 
Povreda dužnosti uzdržavanja
Članak 209.

(1) Tko izbjegavanjem zaposlenja, mijenjanjem radnog mjesta, mjesta boravka ili prebivališta, otuđivanjem imovine ili na drugi način izbjegava davanje uzdržavanja za osobu koju je na temelju ovršne odluke ili sudske nagodbe dužan uzdržavati ili tko odbija izvršenje takve obveze, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako se obveza iz stavka 1. ovoga članka odnosi na uzdržavanje djeteta ili maloljetne osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(3) Primjenjujući uvjetnu osudu sud može počinitelju postaviti uvjet da isplati dospjele obveze i da ubuduće uredno ispunjava dužnosti uzdržavanja.

 
____________________________________________________________________________________
Izvod iz Kaznenog zakona  pročišćeni tekst zakona NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08

 
Opoziv uvjetne osude
Èlanak 69.
(1) Sud æe opozvati uvjetnu osudu i odrediti izvršenje izreèene kazne ako osuðena osoba u vrijeme provjeravanja poèini jedno ili više kaznenih djela za koja joj je izreèena kazna zatvora od dvije godine ili teža kazna.

(2) Sud može opozvati uvjetnu osudu i odrediti izvršenje izreèene kazne ako osuðena osoba u vrijeme provjeravanja poèini jedno ili više kaznenih djela za koja joj je izreèena kazna zatvora u trajanju manje od dvije godine ili novèana kazna.

(3) Kad opozove uvjetnu osudu i odredi izvršenje izreèene kazne u sluèajevima iz stavka 1. i 2. ovoga èlanka, glede izreèenih kazni postupit æe prema odredbama ovoga Zakona o odmjeravanju kazne za djela u stjecaju.

(4) Kad sud ne opozove uvjetnu osudu (stavak 2.) za novo kazneno djelo može izreæi kaznu ili uvjetnu osudu. Ako izrekne uvjetnu osudu, sa prije izreèenom i novom izreèenom kaznom postupit æe se prema odredbama ovoga Zakona o odmjeravanju kazne za djela u stjecaju, ali æe se odrediti novi rok u kojem se jedinstvena izreèena kazna neæe izvršiti.

(5) Sud æe opozvati uvjetnu osudu i odrediti izvršenje izreèene kazne ako osuðena osoba tijekom provjeravanja ne izvrši obveze koje su joj odreðene, a mogla ih je izvršiti. U sluèaju da se utvrdi nemoguænost izvršenja obveza, sud te obveze može zamijeniti drugima, ili osuðenu osobu osloboditi obveza.

(6) Sud æe opozvati uvjetnu osudu kad nakon njezine primjene utvrdi da je uvjetno osuðena osoba prije toga poèinila kazneno djelo, ako ocijeni da ne bi bilo uvjeta za primjenu mjere upozorenja da se za to kazneno djelo znalo. S izreèenom kaznom u sluèaju opoziva uvjetne osude i s kaznom za prije poèinjeno kazneno djelo postupit æe se prema odredbi stavka 3. ovoga èlanka, a u sluèaju da sud ne opozove uvjetnu osudu, postupit æe se prema odredbi stavka 4. ovoga èlanka.

(7) Bez obzira na razloge za opoziv, uvjetna osuda se ne može opozvati nakon što je protekla godina dana od isteka vremena provjeravanja.

 
 
Glava XXIX.   POSTUPAK ZA OPOZIV UVJETNE OSUDE

 
Članak 564.

(1) Kad je u uvjetnoj osudi određeno da će se kazna izvršiti ako osuđenik ne vrati imovinsku korist, ne naknadi štetu ili ne udovolji drugim obvezama, a osuđenik u određenom roku nije udovoljio tim obvezama, prvostupanjski sud provest će postupak za opoziv uvjetne osude na prijedlog ovlaštenog tužitelja ili oštećenika.

(2) Sudac koji za to bude određen ispitat će osuđenika, ako je dostupan, i provesti potrebne izvide radi utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza važnih za odluku.

(3) Nakon toga će predsjednik vijeća zakazati sjednicu vijeća o kojoj će izvijestiti tužitelja, osuđenika i oštećenika. Nedolazak stranaka i oštećenika, ako su uredno obaviješteni, ne sprečava održavanje sjednice vijeća.

(4) Ako sud utvrdi da osuđenik nije udovoljio obvezi koja mu je bila određena presudom, donijet će presudu kojom će opozvati uvjetnu osudu i odrediti izvršenje izrečene kazne, ili odrediti novi rok za udovoljenje obvezi, ili tu obvezu zamijeniti drugom ili osuđenika osloboditi obveze. Ako sud ustanovi da nema osnove za donošenje koje od tih odluka, rješenjem će obustaviti postupak za opoziv uvjetne osude.

(5) Ako se naknadno utvrdi da je osuđenik u vrijeme provjeravanja počinio kazneno djelo za koje je osuđen na kaznu zbog koje je, prema odredbama Kaznenog zakona, trebalo ili bilo moguće opozvati uvjetnu osudu, a sud koji ga je osudio na kaznu je propustio o tome odlučiti, prvostupanjski sud koji je izrekao uvjetnu osudu donijet će presudu kojom će opozvati uvjetnu osudu i odrediti izvršenje izrečene kazne. Ako sud ustanovi da nema osnove za opoziv uvjetne osude, rješenjem će obustaviti taj postupak.

(6) Odluke iz stavka 5. ovog članka donosi sud nakon sjednice vijeća održane u skladu s odredbom stavka 3. ovog članka.

(7) Nakon pravomoćnosti presude iz stavka 5. ovog članka postupit će prema članku 498. ovog Zakona.

______________________________________________________________________

Malo neozbiljno shvačate sve ovo-uvjetna presuda je ukinuta,a vi sada odjednom  govorite da imate sredstva za uzdržavanje-dajte molim Vas,nije sud mačka

 

Pošto Vam je određena kazna zatvora-možete sada odmah napisati molbu za pomilovanje,sada je  komunikacija  sa  sucem izvršenja

Uzmite malo Zakon o uzvršavanju kazne zatvora,a i u tražilici bloga imate dosta toga-pojmovi zatvor,sudac uzvršenja i sl.

 

Ja sam vam dao gore primjere da sud može i ukinuti obvezu-ukoliko stekne dojam  i prema dokazima da ne možete izvršiti obvezu.Kod vas nije stekao dojam,nije utvrdio na temelju ponuđenih dokaza i činjebica da niste u mogućnosti izvršavati obvezu naređenu presudom,pa je  shodno tome  odlučio o ukidanju uvjeta.


Vi ste se  sada žalili-no  presuda je davno donešena-  -sudsko vijeće nije ništa meritorno odlučivalo već je samo poradi neispunjenja obveze uvjet zamijenilo  u bezuvjetnu kaznu zatvora(nema merituma od vijeća jer je u već donešenoj presudi navedeno da će biti postupljeno tako-ukoliko se steknu  određeni uvjeti) 


 

Savjet:obavezno kontaktirajte  Vašeg suca izvršenja-to je obično  sudac pri Županijskom sudu,a koji je nadležan  po pravnim lijekovima vašeg općinskog suda

 
 
ius @ 10:56 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.