mail
vaša pitanja možete postavite na ovaj mail:  
                       
ridddert@gmail.com
Brojač posjeta
1055686
freec
page counter
brojač instaliran nakon punih osam godina bloga- 9.9.2016.u 20 sati
radi činjenice-index-originalna postava- ne radi več više od 3 godine

Arhiva
« » ruj 2016
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
brojač dnevnih posjeta
broojačč
.
My Traffic Estimate
brojač instaliran 9.8.2016- u 20 sati
histas
 
analytics
Web Analytics
search-pomoć
Blog
utorak, kolovoz 25, 2009
 Odgovori-Na:  @igh.hr>
 Tema: pitanje o ovrsi
     Za: "ridert@optinet.hr
> Poštovani,
>
> Molim pomoć i objašnjenje u vezi ovršnog zakona. Ispričavam se na opširnosti.
>
> Kao sudužnika po stambenom kreditu (kojeg ne uživam) banka-kreditor
> me tereti uzimanjem trećine plaće. Također mi preko moje banke
> blokira sve račune (tekući, žiro, devizni) tako da ne mogu
> raspolagati računima, a u slučaju pojave novaca na bilo kojem
> računu, moja banka automatski sve "skida" u korist druge banke, sve
> to naravno temeljem moje izjave o zapljeni.
>
> Tijekom proteklog perioda (s prekidima 3 godine, posljednju 1,5
> godinu kontinuirano) u takvom statusu snalazim se držeći tekući u
> dopuštenom minusu i trošenjem preko kreditne kartice. Međutim mi
> je sada moja banka nenajavljeno iznenada ukinula pravo na minus i
> limit po kartici te sam sad u nemogućnosti doprijeti do bilo kojeg
> iznosa plaće. Moja firma odbija isplaćivati plaću u kešu, makar i
> u dijelu.
> Napominjem da sam samohrana majka s četvero djece i podstanar, bez
> vlasništva nekretnina/pokretnina i bez značajnih dodatnih prihoda,
> tako da mi ovakvi potezi banaka onemogućuju preživljavanje.
>
> Dva su pitanja:
>
> 1.             Ima li pravne osnove da banka-kreditor, posredno i
> moja banka, plijene cijelu plaću i ostale prihode. Naime, našavši
> se u nemogućoj situaciji, pokušavam doznati više, pa sam u RIF-u
> naišla na članak u kojem piše:
> "Tako su izjave o zapljeni cijele plaće bile moguće samo u
> razdoblju od srpnja 2005. do lipnja 2008. godine".
> I dalje: "Treba napomenuti da isprave o zapljeni plaće koje su kod
> javnog bilježnika ovjerene prije stupanja na snagu Zakona o
> izmjenama i dopunama Ovršnog zakona tj. prije 17. lipnja 2008.
> godine ostaju na snazi. Tako će na snazi ostati izjave koje su prije
> tog datuma ovjerene, a odnose se na zapljenu cijele plaće. Takav
> zaključak proističe iz čl. 26. st. 2. zakona o izmjenama i
> dopunama ovršnog zakona (NN 67/08)."
> Je li moguće, s obzirom da je izjava popisana prije srpnja 2005.
> (7.7.2004.) godine osporiti banci pravo da plijeni cijelu plaću?
>
> 2.             Ako gornje nije moguće, kako zaštititi zakonom
> utvrđeni egzistencijalni minimum i uzdržavanje za djecu, koje je
> također na udaru pljenidbe u trenutku kad novac sjedne na račun u
> banci?
>
> Srdačan pozdrav i unaprijed hvala na trudu.
>

>________________________________________________________________________
>
>Draga gospođo,idemo ovako................čisto iz bolje preglednosti za razumijevanje
Ovrsni Zakon -N.N.-57/96 sadržavao je odredbu
Zapljena po pristanku ovršenika
Članak 178.
(1) Dužnik može javnobilježnički ovjerovljenom ispravom dati suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika zaplijeni dio njegove plaće i da se isplati izravno vjerovniku, na način određen u toj ispravi. Takva isprava ima pravni učinak rješenja o ovrsi.
(2) Ispravu iz stavka 1. ovoga članka s učincima dostave rješenja o ovrsi poslodavcu dostavlja vjerovnik, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom ili preko javnoga bilježnika.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zapljena na temelju suglasnosti dužnika nema utjecaja na provedbu ovrhe na plaći radi namirenja tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale po osnovi narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete po osnovi izgubljenoga uzdržavanja zbog smrti davatelja udržavanja.
Dalnje izmjene ovog Zakona   
 -  Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 29/99, Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-510/1996, U-I-717/1996, U-I-1025/1999 od 5. travnja 2000.   NN br. 42/00 , Zakon o izmjenama i dopunama...    NN br. 173/03 . Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...   NN
 br.194/03 , Zakon o izmjenama...    NN br. 151/04 -nidu sadržavale nikakve promjene  u odnosu na članak 178

  -   -  Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 88/05 -objavljen u N.N: 20.7 2005,stupio na snagu 28 istog mjeseca
Članak 82.
U članku 178. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Dužnik može ovjerovljenom ispravom dati suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika zaplijeni njegova plaća, u cijelosti ili djelomično, i da se isplate obavljaju izravno vjerovniku, na način određen u toj ispravi. Takva isprava izdaje se u jednom primjerku, ima značenje pravnog posla iz članka 72. stavka 1. ovoga Zakona te pravni učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi.«
Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
»(4) Isprava iz stavka 1. ovoga članka ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika i na drugim predmetima ovrhe.
(5) Odredbe stavka 1. i 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na jamca ako je dao suglasnost iz stavka 1. ovoga članka.«
 
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...    NN br. 67/08 -OBJAVLJEN 7.8. 2009,STUPIO NA SNAGU 17.6. 2009
Članak 16.
U članku 178. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Dužnik može javnobilježnički ovjerovljenom ispravom dati suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika zaplijeni njegova plaća, odnosno drugo stalno novčano primanje, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe (članak 149.). Suglasnost kojom se dopušta pljenidba plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja za iznos koji je izuzet od ovrhe, ne proizvodi pravne učinke.«
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Isprava iz stavka 1. ovoga članka izdaje se u jednom primjerku, ima značenje pravnog posla iz članka 72. stavka 1. ovoga Zakona, te pravni učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi.«
Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.
Iza dosadašnjeg stavka 5., koji postaje stavak 6., dodaje se stavak 7. koji glasi:
»(7) Za dopuštenost izjave o suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka mjerodavno su činjenično stanje i podaci iz članka 149. stavka 3. ovoga Zakona u vrijeme ovjere te izjave kod javnog bilježnika.«
 i
Članak 26.
(1) Odredbe članka 7., 8. i 18. ovoga Zakona neće se primjenjivati na postupke pokrenute prije stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Odredbe članka 16. i 18. ovoga Zakona neće se primjenjivati na isprave o suglasnosti o zapljeni plaće ovjerene prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ova zadnja odredba,dio nje............Suglasnost kojom se dopušta pljenidba plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja za iznos koji je izuzet od ovrhe, ne proizvodi pravne učinke.«
govori da se neće primjenjivati na isprave o suglasnosti o zapljeni plaće prije stupanja na snagu ovog  zakona/ZAKON STUPIO NA SNAGU 17.6.2009.
prevedeno-ova olakšica/kako nazvati/  NE PRIMJENJUJE se  na prije dane izjave
a vi ste svoju izjavu dali ,KAKO STE NAVELI 7.7. 2004. GODINE

To bi bilo to
kako  s bankom,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,nikako.
Na Vašem mjestu bih otišao do  banke,sa  odg. osobom_____________otvoreno bih iznio situaciju,te bih  zamolio ukoliko može(banka to može,ako hoće) oslobodilti vas u jednom dijelu primanja,Dosta teško,ali  nije neizvedivo,
Drugo,primanje plaće.......probajte s nekim  knjigovođom ili sl. profesija vezane za isplate i financije i sl. -da li poduzeće može nekako "sakriti" novac,a da sve bude knjigovodstveno u redu
Lijep pozdrav
 
 
>
>
>
>

 
 
ius @ 20:34 |Komentiraj | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.