mail
vaša pitanja možete postavite na ovaj mail:  
                       
ridddert@gmail.com
Brojač posjeta
1055710
freec
page counter
brojač instaliran nakon punih osam godina bloga- 9.9.2016.u 20 sati
radi činjenice-index-originalna postava- ne radi več više od 3 godine

Arhiva
« » ruj 2016
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
brojač dnevnih posjeta
broojačč
.
My Traffic Estimate
brojač instaliran 9.8.2016- u 20 sati
histas
 
analytics
Web Analytics
search-pomoć
Blog
petak, svibanj 21, 2010
From:  @net.hr]
Sent: Wednesday, May 19, 2010 4:34 PM
To: ridert@optinet.hr
Subject: Zastara izvršenja kazne (novčane)
 
Trebam pravnu pomoć (savjet) s obzirom da je moj odvjetnik iskljućen iz HOK-e i nestao netragom...
Radi se o djelu Sprječavanje službene osobe u obavljnju službene djelatnosti a koje se desilo 05.05.2000. za koje sam osuđen novćanom kaznom 2004.g i na koje je moj odvjetnik trebao napraviti prigovor, ali ga je poslao izvan zakonom predviđenog roka, pa je 2005. donesen nalog za ovrhu, na koji se moj odvjetnik žali i sad tek prije tri tjedna (30.04.2010.) stiže rješenje o ovrsi odnosno da se moja žalba odbija kao neosnovana, moram naglasiti da je to rješenje primio i potpisao moj bivši susjed, pa mi ga je uspio dostaviti nakon 10 dana i nakon isteka moguće žalbe po uputama o pravnom lijeku iz tog rješenja.
Pokušao sam da platim kaznu i troškove suda, ali nisam imao uplatnica odnosno nisam znao ni pozive na broj i točne iznose, pa sam pokusao telefonski kontaktirati sudove koji su donijeli to rješenje, ali ni oni mi nisu mogli pomoći i upućivali su me uvjek negdje drugdje, osnosno na sudove po mjestu prebivališta (pošto sam mijenjao adresu prebivališta). 

Unaprijed zahvaljujem na odgovoru (savjetu). 
_______________________________________________________
 
Izvod iz Kaznenog zakona –izmjene i dopune N.N. 111/03
Kazna vam je izrečena

Članak 5.
Članak 21. mijenja se i glasi:
»Ako u ovom Zakonu nije drukčije određeno, izrečena se kazna zbog zastare ne može izvršiti kad protekne:
– dvadeset i pet godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od deset godina,
– dvadeset godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od pet godina,
– deset godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od jedne godine,
– pet godina od izrečene kazne zatvora u trajanju do jedne godine i
– tri godine od izrečene novčane kazne kao glavne ili sporedne kazne.«(relativna zastara)
 
 
Odnosno,apsolutna zastara-Izvod iz Kaznenog zakona-110/1997
Tijek i prekid zastare izvršenja kazni i sigurnosnih mjera
Èlanak 23.
(1) Zastara izvršenja kazne i primjene sigurnosnih mjera poèinje od dana pravomoænosti odluke kojom je kazna izreèena ili odreðena primjena sigurnosne mjere. Kad se radi o kazni iz opozvane uvjetne osude, zastara poèinje teæi od dana pravomoænosti odluke o opozivu.
(2) Zastara ne teèe za vrijeme za koje se prema zakonu izvršenje kazne ili primjena sigurnosne mjere ne može zapoèeti ili nastaviti.
(3) Zastara se prekida svakom radnjom nadležnog tijela za izvršenje kazne ili primjene sigurnosne mjere.
(4) Nakon svakog prekida zastara poèinje ponovno teæi.
(5) Zastara izvršenja kazne i primjene sigurnosnih mjera nastupa u svakom sluèaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je prema zakonu odreðena zastara izvršenja ili primjene.
 
Znači Vaša apsolutna zastara  nastupa 8.listopada 2010 godine
 
 
 

ius @ 16:36 |Komentiraj | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.