mail
vaša pitanja možete postavite na ovaj mail:  
                       
ridddert@gmail.com
Brojač posjeta
1055495
freec
page counter
brojač instaliran nakon punih osam godina bloga- 9.9.2016.u 20 sati
radi činjenice-index-originalna postava- ne radi več više od 3 godine

Arhiva
« » ruj 2016
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
brojač dnevnih posjeta
broojačč
.
My Traffic Estimate
brojač instaliran 9.8.2016- u 20 sati
histas
 
analytics
Web Analytics
search-pomoć
Blog
utorak, svibanj 11, 2010
From: gmail.com]
Sent: Monday, May 10, 2010 11:33 PM
To: ridert@optinet.hr
Subject: zastara stambena pričuva
 
poštovani,
 
dobila sam tužbu za neplaćene račune za stambenu pričuvu od 15.11.2007. - 15.04.2010. dali bar od oni od 2007. mogu past u zastaru prema ZOO:
 
Članak 232.
(1) Zastarijevaju za jednu godinu:
1) tražbina naknade za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, za
dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka, odnosno usluga
obavljena za potrebe kućanstva,
2) tražbina radiopostaje i radiotelevizijske postaje za uporabu radioprijamnika i
televizijskog prijamnika,
3) tražbina pošte, telegrafa i telefona za uporabu telefona i poštanskih pretinaca te
druge njihove tražbine koje se naplaćuju u tromjesečnim ili kraćim rokovima,
4) tražbina pretplate na povremene tiskovine, računajući od isteka vremena za koje
je tiskovina naručena. (2) Zastara teče iako su isporuke ili usluge produljene.
 
 
ne razumijem točno dal zastara teče godinu dana od ispostavljanja računa, odnosno kad je usluga obavljena ili godinu dana od pokretanja sudskog postupka za njihovu naplatu?
 
navedene račune nisam platila osim iz razloga što nisam mogla jer se već 3 i pol godine vučem po sudovima za naplatu alimentacije i oš ni kune nisam dobila, zbog porasta rate stambenoh kredita, zbog smanjenja plaće od 1.400,00 kn te zbog nikakve usluge poduzeća koje uslugu ispostavlja - curi mi krov u stanu, prijavila sam 2007 god i do dan danas niko nije došao pogledat, na prozorima u zgradi na stubištu nema nijedene kvake tako da se u slučaju požara ne mogu otvoriti, jednom smo se skoro ugušili kad su vatrogasci došli na intervenciju,sve je staro i oronulo, krenulo se u uvođenje interfona - ostalo je na montaži zvon ana ulazu pred 6 mj, otada se stubište zaključava i ako nemaš ključ kojim slučajem ili mobitel da javiš gore u stan da dole čekaš ili ako ti gosti žele izaći navečer van ili ja npr., a ključ mi je kod muža koji se kasnije vraća - opet u slučaju požara ili sl nepogode, zatočen si u zgradi, ne možeš van bez ključa kad je stubište zaključano.isto poduzeće pored zgrade gradi novu i sve prozore je pri gradnji oblio cement (mokra smjesa betona)  i to tako stoji već 3 god, prozori se ne mogu otvorit pa i da sami hoćemo ne možemo to iznutra oprat, svi elektrrini ormarići su otvoreni i svatko može petljatp njima - na osnovu toga mi je od elektre naplaćeno 1.300,00 kn za samostalno uključenje struje i sl..
sve u svemu, ništa osim lopate za snijeg nije nabavljeno iz tog fonda u koji bi trebali uplaćivat novce
 
molim vas pomoć, imam još 10 dana da uložim prigovor na tužbu.
 
hvala.
 
Srdačan pozdrav,
 
_______________________________________________________________________________


 
 
 
 
pišete
..................................dobila sam tužbu za neplaćene račune za stambenu pričuvu od 15.11.2007. - 15.04.20 10..............".
 
Niti jedan Vaš račub od 2007 gosine nije u zastari/računajte sami-tri godine od najranijeg-ako je to 11,2007-bilo bi to tek u 11 mjesecu 2010
Potraživanja s temelja pričuve zastarjevaju  za 3 godine-računajuči za svaki dospjeli mjesečni iznos
 
Izvod iz Zakona o obveznim odnosima
Povremene tražbine
Članak 226.
(1) Tražbine povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima, pa bilo da se radi o sporednim povremenim tražbinama, kao što je tražbina kamata, bilo da se radi o takvim povremenim tražbinama u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je tražbina uzdržavanja, zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakoga pojedinog davanja.
(2) Isto vrijedi za anuitete kojima se u jednakim unaprijed određenim povremenim iznosima otplaćuju glavnica i kamate, ali ne vrijedi za otplate u obrocima i druga djelomična ispunjenja.
 
Što se tiče Vašeg shvaćanja zajedničke pričuve,a u odnosu na Vaš upit
 
Izvod iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 
 
Uprava svih suvlasnika
Članak 85.
(1) Cijelom nekretninom na kojoj je na jednom ili više suvlasničkih dijelova osnovano vlasništvo određenoga posebnog dijela upravljaju suvlasnici po općim pravilima o upravljanju suvlasničkom stvari, ako ovim Zakonom nije što drugo određeno.
(2) Suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju nekretninom, odrediti osobu koja će obavljati poslove zajedničkoga upravitelja i osnovati zajedničku pričuvu.
(3) Ako odgovarajući suvlasnički dio na kojem je uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnog dijela nekretnine steknu dvije ili više osoba kao suvlasnici ili zajednički vlasnici, sve te osobe sudjeluju u upravljanju kao da su one sve zajedno jedan suvlasnik cijele stvari, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju pravila obveznoga prava o solidarnosti vjerovnika, odnosno dužnika.
(4) Suvlasnici donose u pisanom obliku odluke o poduzimanju poslova redovite uprave i izvanrednih poslova, s tim da međusobne odnose mogu odrediti pisanim sporazumom (međuvlasnički ugovor).
 
Zajednička pričuva
Članak 90.
(1) Zajednička pričuva iz članka 85. stavka 2. ovoga Zakona je namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.
(2) Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova, odnosno odluke koju je na zahtjev nekoga suvlasnika donio sud s obzirom na predvidive troškove i uzimajući u obzir imovinsko stanje svih suvlasnika.
(3) Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj nekretnine kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojega suvlasnika, uloženom na način da donosi plodove.
(4) Dopuštena su samo ona plaćanja iz pričuve koja su učinjena radi plaćanja troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine ili otplatu zajma uzetoga za pokriće tih troškova; ovrhu je dopušteno provoditi na zajedničkoj pričuvi samo radi podmirenja tih tražbina.
(5) Upravitelj kojem je završila uprava dužan je bez odgađanja položiti račun o pričuvi i ostatak predati novom upravitelju; razriješi li sud upravitelja, naložit će mu da u roku od četrnaest dana pod prijetnjom ovrhe preda utvrđeni ostatak novom upravitelju.
(6) Suvlasnik koji je otuđio svoj suvlasnički dio nekretnine nema pravo zahtijevati povrat svoga doprinosa u zajedničku pričuvu, nego taj ostaje i dalje u njoj kao doprinos toga suvlasničkoga dijela.
 
 
Ovo što navodite o stanu i njegovo stanje-to je drugo pitanje i to se uređuje međuvlasničkim ugovorom i kulturom stanara,a kakva je ponegdje…najbolje bi se bilo odseliti(osobno mišljenje)
 
Dakle,za ono što se tertite nema zastare,a razloge koje navodite nisu u uzročno-posljedičnoj vezi.
Ja bih prije toga pregovarao s  upraviteljem ili tko Vas već tuži-u smislu,a poradi navedenih razloga-da li se na miran način može iznaći neko rješenje(poček i sl)
 
 
 
 
 
 
ramblasi @ 16:00 |Komentiraj | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.