mail
vaša pitanja možete postavite na ovaj mail:  
                       
ridddert@gmail.com
Brojač posjeta
1063513
freec
page counter
brojač instaliran nakon punih osam godina bloga- 9.9.2016.u 20 sati
radi činjenice-index-originalna postava- ne radi več više od 3 godine

Arhiva
« » ožu 2017
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
brojač dnevnih posjeta
broojačč
.
My Traffic Estimate
brojač instaliran 9.8.2016- u 20 sati
histas
 
analytics
Web Analytics
search-pomoć
tražilica
Nema zapisa.
Blog
ponedjeljak, ožujak 20, 2017
Poštovani 

Molim Vas da mi kažete koji je vremenski rok za zastaru računa ZAMP-a 

Hvala 

..............................................................................................................

Slijedom upita –odgovor je slijedeći.Ukoliko se radi o recimo lokalu ili nekom „sličnom prostoru“ po kojem taj isti poslovni prostor u obvezi plaćanja na jednake povremene rate-tada je zastara-3 godine računajući od svakog računa,a ako se radi o obvezi  plaćanja –po prijavi za  određeni unaprijed datum ili datume-zastara   je isto 3 godina-od dana ispostave računa

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

pročišćeni tekst zakona

NN 167/0379/0780/11125/11141/13127/14

ZASTARA

Članak 184.

(1) Pravo na zaštitu prava iz ovoga Zakona ne zastarijeva ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Zahtjevi iz ovoga Zakona koji su po svojoj naravi obveznopravni, a za njih ovim Zakonom nije određen posebni zastarni rok, zastarijevaju prema općim pravilima o zastari.

 

                                        Izvadak iz Zakona o obveznim odnosima

Povremene tražbine 

Članak 226.

(1) Tražbine povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima, pa bilo da se radi o sporednim povremenim tražbinama, kao što je tražbina kamata, bilo da se radi o takvim povremenim tražbinama u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je tražbina uzdržavanja, zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakoga pojedinog davanja.

(2) Isto vrijedi za anuitete kojima se u jednakim unaprijed određenim povremenim iznosima otplaćuju glavnica i kamate, ali ne vrijedi za otplate u obrocima i druga djelomična ispunjenja.

Međusobne tražbine iz ugovora o prometu robe i usluga

Članak 228.

(1) Međusobne tražbine iz ugovora o prometu robe i usluga te tražbine naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima zastarijevaju za tri godine.

(2) Zastara teče odvojeno za svaku isporuku robe, izvršeni rad ili uslugu.

 

ius @ 23:19 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, ožujak 9, 2017
pozz imam pitanje u vezi alimentacije naime imam dug od 36000 tis kn i sad je drzavni odvjetnik protiv mene podigao kaznenu prijavu pa me zanima šta dalje jel mi prijeti zatvor ako da koliko dugo i što da radim primanja su mi jako mala i uzdrzavam jos dvoje djece maloljetne sa nevjenčanom suprugom. Hvala

U odmjeravanju kazne-načelno-sud će ostati na dugu-a pošto će vrlo snažno-se držati sadašnjih imovinskih prilika-a koje su dosta nezavidne-po sadržaju Vašeg upita.Nisam u situaciji.a i bilo bi neoprezno s moje strane-a na temelju jednog šturog upita-davati neku prognozu ishoda.No vrlo snažno-zatvorske kazne najvjerovatnije neće biti-a obveza utvrđenog duga će ostati


Pročitaj kompletan post
ius @ 18:49 |Komentiraj | Komentari: 0
Majka sam djevojčice od 11.godina.
Po pravomocnoj presudi općinskog suda u Zagrebu u listopadu 2007.godine otac je dužan plaćati alimentaciju u iznosu od 1000kn mj. 
Do dana današnjeg otac nije platio niti kune alimentacije i ja nikada nisam ništa pokretala sudski.
Na czss ponudili su mjere privremenog uzdrzavanja što ćemo sada i pokrenuti
Moje pitanje je što je sa zaostacima ne plaćenih alimentacija sve ove godine? Kako to naplatiti? I tko je dužan vratiti novac od privremenog uzdrzavanja?

................................................................................................................................................

izvadak iz Zakona o privremenom uzdržavanju

NN 92/14

Temeljem danih činjenica po sadržaj upitu-konstatira se izostanka dragovoljnog izvršavanja presude o rastavi od 2007. godine-dragovoljno neplaćanje dosuđene visine uzdržavanja.Ovrha nije do sada pokrenuta-slijedom toga od  czs tražit će te tek pokuuti nakon neuspješnog pokušaja ovrhe na sredstvima oca-dakle morate imati ovršnu ispravu. Vraćanje novca obvezuje oca

I. STJECANJE PRAVA NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE I VISINA PRIVREMENOG UZDRŽAVANJA

Pretpostavke

Članak 7.

(1) Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično, i ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je ovim Zakonom određena kao iznos privremenog uzdržavanja.

(2) Ako su baka, odnosno djed obveznici uzdržavanja prema ovršnoj ispravi, dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje u slučaju da baka, odnosno djed ne ispunjavaju svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično.

(3) Pod djelomičnim neispunjavanjem obveze uzdržavanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podrazumijeva se da obveznik uzdržavanja plaća uzdržavanje u iznosu manjem od iznosa koji je ovim Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja.

(4) Dijete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ima pravo na privremeno uzdržavanje ako obveznik uzdržavanja ne ispunjava, u cijelosti ili djelomično svoju obvezu uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnoga postupka radi ostvarivanja uzdržavanja.

(5) Dijete nema pravo na privremeno uzdržavanje:

1. ako je na temelju mjere iz obiteljsko-pravne ili socijalne zaštite smješteno u udomiteljskoj obitelji, domu ili drugoj ustanovi socijalne skrbi ili

2. ako tražbina uzdržavanja na koju se odnosi ovršna isprava više ne postoji.

(6) Ako je dijete ostvarivalo pravo na privremeno uzdržavanje u trajanju kraćem od vremenskog razdoblja iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona, u slučaju ponovnog utvrđivanja prava na privremeno uzdržavanje ne primjenjuje se odredba stavka 4. ovoga članka.

(7) Ako je dijete ostvarivalo pravo na privremeno uzdržavanje u trajanju kraćem od vremenskog razdoblja iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona, dijete ima pravo na ponovno ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje ako obveznik uzdržavanja po dospjelosti ne ispuni obvezu uzdržavanja najmanje u iznosu koji je ovim Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja.

IV. VRAĆANJE ISPLAĆENOG IZNOSA PRIVREMENOG UZDRŽAVANJA

Subrogacija

Članak 25.

Isplatom iznosa privremenog uzdržavanja, Republika Hrvatska stupa u pravni položaj djeteta i na nju prelaze tražbine uzdržavanja u visini isplaćenog iznosa privremenog uzdržavanja, sa svim sporednim pravima.

 

 Rješenje o obvezi povrata isplaćenog iznosa privremenog uzdržavanja

Članak 27.

(1) Centar će po službenoj dužnosti donijeti rješenje kojim će obvezniku uzdržavanja naložiti da u roku od osam dana od dana dostave rješenja plati Republici Hrvatskoj isplaćeni iznos privremenog uzdržavanja za svako jednogodišnje ili kraće razdoblje isplate ako je privremeno uzdržavanje trajalo kraće od jedne godine, s pripadajućom zateznom kamatom.

(2) Izreka rješenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati osobni identifikacijski broj (OIB) obveznika uzdržavanja.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se obvezniku uzdržavanja.

(4) O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

(5) Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje.

(6) Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor.

 

 

 

 

 

 

ius @ 14:49 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, ožujak 5, 2017
Postovani,

Molio bih vas za pravni savjet jer sam laik po pravnom pitanju a potrebno mi je znati kako cu postupiti u slijedećoj situaciji?
Naime, radi se o tome da moji rođaci koriste dio moje parcele kako bi sa javnog puta dosli do svog ulaza kuće. Iako imaju i drugi ulaz sa straznje strane kuće koji direktno izlazi na javni put oni koriste oba puta već dugi niz godina. Sto se tiče prolaska koji je iskljucivo pjesice preko dijela moje parcele, moji rođaci su stekli zakonsko pravo stvarne služnosti puta dosjelošću jer to koriste preko 20 godina i nikad ih nitko u tome nije smetao, tako je i do danasnjeg dana, niti ih u budućnosti namjeravam smetati.Međutim, ti moji rođaci se vise ne zadovoljavaju time već traze od mene da im potpisem Ugovor o osnivanju prava stvarne sluznisti puta kako bi sa time ishodili upis tereta u zemljisniku na moju parcelu. Inace ja sam vlasnik te parcele 1/1, isto tako i u katastru. Ja im ne sporim put jer su to stekli dosjelošću ali nisam voljan dopustiti da mi se to upise kao teret u vlastovnicu.
Oni sada prijete da će me tužiti kako bi im sud to omogućio. Moje pitanje je, da li oni imaju zakonske osnove za to? Malo sam guglao po netu i pronašao sam cl.229. Zakona o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima, koji kaze:
Kada se pravo sluznosti stječe dosjelošću (to je njihov slučaj), za osnivanje iste NIJE POTREBAN UPIS U ZEMLJISNU KNJIGU, već je potrebno, faktično vršenje stvarne služnosti kroz vrijeme od 20 godina, pod uvjetom da se vlasnik poslužnog dobra nije protivio vršenju takve služnosti.

Dole je objasnjenje: Kako osnivanje prava slznosti na temelju valjanog pravnog posla NIJE JEDINI način osnivanja služnosti, jer se služnost, kao sto je navedeno , MOŽE OSNIVATI I ZAKONOM, odnosno u smislu odredbe čl.229 ZV DOSJELOŠĆU, kao ORIGINARNOM  načinu stjecanja prava služnosti, to za osnivanje navedene služnosti nije potreban upis u zemljišnu knjigu.

Ako me rođaci tuže da li je ovo za mene "slamka spasa"?

Vi  niste u pravu-uz činjenice koje ste naveli.Rođaci imaju potpuno pravo-jednim ugovorom-sporazumom=pravnim poslom-žele dvoje pravo dosjelosti i zapisati u u zemljišne knjige-na miran način-a ako se tužite-uz navod činjeničnog stanja-u potunosti gubite spor

 

Izvadak iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim teretima

NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14

 
Pročitaj kompletan post
ius @ 15:47 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, veljača 26, 2017
kako je moguće da mi je račun blokiran,od strane ovrhovoditelja Total tv  , bez da sam prethodno primio bilo kakvu obavijest od javnog bilježnika( odnosno odvjetnika ovrhovoditelja) nego sam saznao za blokadu računa u FINI ....prije 3 dana. 
Uredna dostava pismena od iznimnog je značaja za pokretanje i tijek postupka, pa smatram da nije obavljena ni na koji način. Da li se propuštanje dostave stranci prema odredbi čl. 354 ZPP st. 6 ,kvalificira kao nezakonito postupanje, što ima za posljedicu bitnu povredu odredaba postupka. Jesam li u pravu i mogu li se pozvati na taj članak u Žalbi ili Prigovoru , jer ako neuredna dostava rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, pretpostavka pravomoćnosti rješenja o ovrsi , te time i mogućnosti provedbe te vrste ovrhe uopće?
Što mi je činiti ? Mogu li se žaliti tj. predati prigovor javnom bilježniku ili 
Sudu kada podignem Ovršni rijedlog tj. kada ću doznati datum Rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika . Dug je inače  nastao 01.07.2015. Znam da je rok za zastaru 1 godina.


Pročitaj kompletan post
ius @ 21:19 |Komentiraj | Komentari: 0
Poštovani, s bivšim suprugom ne živim od 4 mj. 2011 g. Službeno smo se uspjeli rastati tek u 5 mj. 2014 g.Imamo 3 malodobne djece. Djeca su meni povjerena na odgoj. Od 2011 do 2014 nikako nije pridonosio za djecu a od presude je povremeno plaćao alimentaciju a povremeno ne. Od 7 mj. 2015 g je odselio u Njemačkui i od tada redovito plača alimentaciju a susreti i viđanja se održavaju 2 puta godišnje po 10 do 15 dana. Ja od 9 mj. 2013 g. živim sa sadašnjim suprugom a svoju vezu smo ozakonili u 1 mj. 2017 g.  U vezi je rođeno djete koje sada ima 1 godinu On je sada u Irskoj, zbog situacije u državi otišao je tamo raditi. Mi bi za njim trebali otići u 7 mj. 2017 g. Od tamo bi djeci bila omogučena češča viđanja s ocem jer avionska karta za njih 3 iz Hrvatske košta oko 800 eura i to ja a ni on nismo u mogučnosti financirati dok iz Irske karte koštaju 150 eura te samim time bi oca mogli viđati češče ukoliko bude on to želio, jer i sada je u mogučnosti doći vikendom da ih vidi ali ne dolazi. U Irskoj bi djeci i nama svima kao obitelji bilo puno lakše i kvalitenije živjeti. On naravno ne želi potpisati suglasnost iako već 1 i pol godinu živi u Njemačkoj i ne sudjeluje u odgoju djece. Što mogu učiniti ?

-.
Pročitaj kompletan post
ius @ 20:47 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, veljača 23, 2017
Poštovani.Kroz dugi niz godina podizali smo i na skupom fakultetu od-školovali sina.Puno toga smo se odrekli kako bi mu priuštili tijekom školovanja i putovanja i zimovanja i ljetovanja i proslave koječega i koje s kim.Još smo odvajali i za njegovu dugoročnu štednju na banci.No često je pokazivao netrpeljivost prema nama ili loše prikrivao mrzovolju i razdražljivost. Kako je bio uspješan student prešučivali smo i otrpjeli, kako i danas kada je cijenjeni stručnjak i vrlo dobro situiran. No, od kada se zaručio pa potom i oženio sebičnom materijalisticom pod kontrolom gramzive majke,spletkarke i histerične egoistice, sin se od nas okrenuo a prikrivana osječanja pretvorio u omalovažavanje i ignoriranje nas roditelja i brata do granica izdržljive boli.Od rođenja svojega sina priječio nam je kontakte, a zatim izričito zabranio viđati unuka, te majku otjerao s praga svoje nove kuće za čije namještanje smo mu dali dugogodišnju uštedu.U gradu smo poznati i cijenjeni.Ne pozdravljaju nas jedino sin i snaha i njena svojta, pače ružno omalovažavaju.

   Što nas je posramio pred svijetom, uskratio kontakte s unukom kojega možemo samo zamisliti kako odgaja kao da smo pokojni. Pokušali smo preko posrednika izgladiti, jer se na pozive ne odziva. Posrednik, stručnjak, ostao je zgrožen onim što je čuo i vidio i rezolutnim odbijanjem kontakta..Smatra naš sin da je nedodirljiv i u pravu. Mi tražimo pravni savjet, kako se u poodmakloj dobi postaviti i zaštiti svoje roditeljsko, djedovsko pa ako hoćemo i ulagačko pravo.

 

Ulagačko pravo-kako spominjete u tekstu-irelevantno je u smislu nekog ulaganja koje dijete mora vratiti roditeljima koje su roditelji uložili u djetetovo školovanje i sl.-to je moralno pitanje-a nikakvo pravo ili obveza

U svezi pitanja po kojem vam se brani  viđanje i sl.kontakti sa unukom-zakon vam daje za pravo-kontaktirati svog unuka-no u kojoj će formi i dinamici to biti-ovisi o okolnostima svakog slučaja

...........................................................................

izvadak iz obiteljskog zakona

NN 103/15

 

Ostvarivanje osobnih odnosa djeteta sa srodnicima i drugim osobama

Članak 120.

(1) Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa imaju obostrano: dijete, braća, sestre, polubraća, polusestre te bake i djedovi.

(2) Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa imaju obostrano dijete i druge osobe ako su dulje vrijeme živjele u obitelji s djetetom, kroz to se vrijeme brinule o djetetu i s njim imaju razvijen emocionalni odnos.

(3) Roditelji i druge osobe koje stanuju s djetetom i skrbe se o djetetu dužne su djetetu omogućiti ostvarivanje osobnih odnosa sa srodnicima i drugim osobama koje imaju na to pravo te se suzdržavati od svakog ponašanja koje bi otežavalo ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom.

(4) Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nemaju pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom ako bi to bilo u suprotnosti s djetetovom dobrobiti.

Oblici ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom

Članak 121.

(1) Osobni odnosi s djetetom mogu se ostvarivati izravno u kraćim ili duljim razdobljima u obliku susreta i druženja ili boravkom djeteta kod osobe koja ima pravo ostvarivati osobne odnose s djetetom.

(2) Osobni odnosi s djetetom mogu se ostvarivati neizravno korištenjem različitih komunikacijskih sredstava, slanjem pisama, darova i slično.

(3) Osobni odnosi s djetetom mogu se ostvarivati davanjem informacija u vezi s osobnim pravima djeteta, osobi koja na to ima pravo i djetetu.

(4) Informacija iz stavka 3. ovoga članka može se zahtijevati od svake osobe koja skrbi o djetetu, ako za to postoji pravni interes i ako to ne bi bilo na štetu djetetove dobrobiti.

(5) U slučaju spora u vezi s ostvarivanjem prava iz stavka 4. ovoga članka sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta ili roditelja ili osobe koja ima pravo na informaciju donijeti rješenje radi zaštite dobrobiti djeteta.

Sporazum, provjera sporazuma i potvrda ovršnosti

Članak 122.

(1) Roditelji, srodnici i druge osobe iz članka 120. ovoga Zakona mogu sklopiti sporazum o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom.

(2) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka mora biti sastavljen u pisanom obliku, sadržavati detaljne podatke o načinu, vremenu i mjestu preuzimanja, odnosno povratka djeteta, kao i eventualnu nazočnost drugoga roditelja ili treće osobe, te podjelu troškova u vezi s ostvarivanjem osobnih odnosa s djetetom, ako je to s obzirom na okolnosti slučaja potrebno.

(3) Na sporazum o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom na odgovarajući način se primjenjuje članak 107. stavci 1. i 2. ovoga Zakona.

ius @ 19:23 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, veljača 21, 2017
imam pitanje u vezi nasljedstva stana. Stric i ja nasljedili smo stan u omjeru 50%-50%. Kakva su moja prava glede nasljeđenog stana? Znam da bi se u slučaju prodaje morali dogovoriti, obzirom da se bez suglasnosti jednog i drugog stan ne može prodati, ali konkretno me zanima što je s useljenjem u stan? Može li se stric ili naprimjer njegovo dijete useliti u stan bez moje suglasnosti/odobrenja, i ako se usele kakva su moja prava ukoliko se s tim ne slažem, obzirom da je moj dio stana 50%? Unaprijed zahvaljujem

...................................................................................................................................................... 

 

Konstatira se suvlasništvo nad predmetnim stanom.Po konkretnim okolnostima-jedan suvlasnik-dozvoljava svojoj kćerki stanovanje u istom

Budući ste suvlasnici-za njeno nesmetano korištenje stana-stavak 2. navedenog članka-danog ispod-potreBen je vaš pristanak ili mjesečno  novčano davanje u visini polovine stanarine prema mjesnom pravnom prometu

........................................................................................................................................

Izvadak iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14

Izvršavanje prava vlasništva glede cijele stvari

Članak 38.

(1) Nije li što drugo određeno, svaki suvlasnik smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva bez suglasnosti ostalih suvlasnika, ako time ne vrijeđa prava ostalih suvlasnika.

(2) Plodovi i druge koristi od cijele stvari, kao i troškovi i tereti, dijele se među sve suvlasnike razmjerno veličini njihovih suvlasničkih dijelova, ako se drukčije ne sporazumiju.

(3) Svaki suvlasnik ima pravo u svako doba zahtijevati da se polože računi i podijele sve koristi.

(4) Svaki suvlasnik nekretnine koji ima za to odgovarajući suvlasnički dio, ima pravo u svako doba zahtijevati da se u korist njegova suvlasničkoga dijela nekretnine osnuje vlasništvo određenoga posebnoga dijela, ako su ispunjene pretpostavke pod kojima se ono može osnovati.

 

ius @ 18:17 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, veljača 19, 2017
Poštovani zanima me kako i na koji način se održava međa između susjeda.Dali među moramo raditi zajedno ili mogu ja pa da mi se refundiraju troškovi.Do sada je bila postavljena moja ograda koja je bila unutar mojeg posjeda znači nije bila međa nego moja ograda.Srušio sam postojeću ogradu i želim postaviti na među tako da moja djeca neće imati problema sa određivanjem građevinske parcele.Ja ću napraviti među u svakom slučaju,ali me zanima da li granični susjed treba ili mora sudjelovati u istoj.


Pročitaj kompletan post
ius @ 14:49 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, veljača 14, 2017
Susjeda želi prodati kuću a ja sam zainteresiran da je kupim, međutim u vlasničkom listu osim njenog udjela od 87 posto vode se i dva suvlasnika sa udjelima svaki sa 6,5 posto (cestica94/1 k.o. Orahovica. O suvlasnicima nitko pa ni ona nezna ništa, adresa je nepoznata, nasljednika navodno nema a njih nema vise od 15 godina. Navodno su otišli u Njemačku i pitanje dali su živi jer se radi o starijim ljudima. Nebih želio kupiti nešto gdje se nemogu uknjižiti kao vlasnik 1/1 pa pokušavam savjetovati susjedu kako to riješiti. Pitanje je sljedeće, dali ona može nekako upisati vlasnistvo 1/1 na sebe na toj nekretnini jer tu živi sama vise od 15 godina pa da može prodati meni. Ako je potrebna sudska parnica ili postupak koliko bi to okvirno koštalo i trajalo?


Pročitaj kompletan post
ius @ 09:45 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, veljača 3, 2017
Molim vas ako mi možete dati savjet u vezi prodaje stana koji glasi na moju malodobnu kcer Ja sam joj prepisao stan na darovnicu međutim odlucili smo taj stan prodati pa nas zanima koja je procedura


Pročitaj kompletan post
ius @ 19:46 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, siječanj 19, 2017
Dobila sam poslovno uvjetovani otkaz. Poslodavac mi je greskom uplatio veci iznos otpremnine i trazi povrat. U dopisu navodi da ukoliko ne vratim ide na tuzbu.

Da li moram vratiti razliku odosno iznos koji trazi?

.........................................................................................................

Izvadak iz Zakona o obveznim odnosima

 NN 35/0541/08125/1178/15

STJECANJE BEZ OSNOVE

Članak 1111.

(1) Kad dio imovine neke osobe na bilo koji način prijeđe u imovinu druge osobe, a taj prijelaz nema osnove u nekom pravnom poslu, odluci suda, odnosno druge nadležne vlasti ili zakonu, stjecatelj je dužan vratiti ga, odnosno, ako to nije moguće, naknaditi vrijednost postignute koristi.

(2) Pod prijelazom imovine razumijeva se i stjecanje koristi izvršenom radnjom.

(3) Obveza vraćanja, odnosno nadoknade vrijednosti nastaje i kad se nešto primi s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila ili koja je kasnije otpala.

..........................................................................................

Poslodavac je u pravu-ukazuje na o svoju omašku

Time što vam je omaškom uplatio više-vama ne daje nikakvo pravo na svojatanje sume –u potpunosti ima opravdani pravni temelj za povrat  dijela otpremnine

ius @ 11:07 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, siječanj 17, 2017
Na net-u sam vidjela, da vas mogu kontaktirati za bezplatni pravni savjet. Moliću lijepo, da me uputite u vezi postupka opoziva dara zaradi nezahvalnosti. Ja sam opoziv poslala i to overjenega kod bilježnika. Primateljica dara je opoziv dobila i na to ne reagira. Zanima me, kaj bi morala sad napraviti? Kakav je nadaljni postupak.

 Shodno predmetu i sadržaju upita dane su i zakonske odredbe koje uređuju pravni institut –opozivanje učinjenog dara radi nezhvalnosti.Ukoliko obdarenik ne postupi po Vašoj obavijesti-dragovoljno-u suprotnom morat će te ići tužbom-prisilnim putem


Pročitaj kompletan post
ius @ 18:17 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, siječanj 14, 2017
Postovanje, mene zanima dali se placa porez ako mi mama darovnim ugovorom pokloni Vinariju, posto smo krvno srodstvo vidim da se kod nekretnina i motornih vozila ne placa, a nigdje nisam uspjela naci kako to ide sa firmama, pa bi Vas stoga molila ako znate odgovor da mi pomognete.

..................................................................................

Ono što bi vam majka darovala-a po upitu je to-firma-ne potpada pod propis-Zakon o porezu na nekretnine.Firma nije nekretnina-a niti pokretnina

...................................................................................................

Izvadak iz Zakona o porezu na promet nekretnina

N.N. -115/16

 

 Članak 4.

​(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. promet nekretnina je svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine)

2. stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, stjecanje temeljem zakona te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba

3. nekretnine su zemljišta i građevine

4. zemljišta su poljoprivredna, građevinska i druga zemljišta

5. građevine su stambene, poslovne i sve druge zgrade te njihovi dijelovi

6. tržišna vrijednost nekretnine je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze

7. isprava o stjecanju nekretnine je svaka isprava, javnobilježnički akt ili odluka nadležnog tijela kojom dolazi do stjecanja ili promjene vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

ius @ 08:37 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, siječanj 13, 2017
Lijepo moim informaciju

       Majka je umrla 2002 i zbog nemogućnosti dolaska na Sud na ostavinsku raspravu zbog odsutnosti, kao i zbog nemogučnoti predstaviti uredno dokumente o posjedu, rasprava je završila presudom da je majka umrla bez imovine.

 

To nije točno jer je ona bila univerzalni nasljednik po smrti naseg oca 1986, gdje smo se sva braća odrekli nasljedstva, u tom času, imovine u maminu korist dok je živa. 

Posjedujemo urednu dokumentaciju o toj prvotnoj Ostavinskoj raspravi, i imovina je ostala jednaka u cijelosti i po smrti majke 2002 godine.

Što možemo poduzeti i koji je proces da se nova Ostavinska Rasprava pokrenei provede.

Ima nas 4 brata, jedan živi i ozbiljno je bolestan (nepokretan) u inozemstvu?

.................................................................................................................................

U kontekstu  upita-pred nadležnim sudom dići će te tužbu na utvrđenje-odnosno tom tužbom-po  povoljnom ishodu za vas-donijet će se presuda po kojoj će navedeno rješenje po ostavini iza majke proglasiti ništavnim i po pramoćnosti presude-pred istim sudom provesti ostavinsku raspravu

................................................................................................................................

Izvadak iz Zakona o parničnom postupku

NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14

Tužba za utvrđenje Član 187.

(1) Tužitelj može u tužbi tražiti da sud samo utvrdi postojanje odnosno nepostojanje kakva prava ili pravnog odnosa ili istinitost odnosno neistinitost kakve isprave.

(2) Takva se tužba može podići kad je to posebnim propisima predviđeno, kad tužitelj ima pravni interes da sud utvrdi postojanje odnosno nepostojanje kakva prava ili pravnog odnosa ili istinitost odnosno neistinitost kakve isprave prije dospjelosti zahtjeva za činidbu iz istog odnosa ili kad tužitelj ima kakav drugi pravni interes za podizanje takve tužbe.

(3) Ako odluka o sporu ovisi o tome postoji li ili ne postoji kakav pravni odnos koji je u tijeku parnice postao sporan, tužitelj može, pored postojećeg zahtjeva, istaknuti i tužbeni zahtjev da sud utvrdi da takav odnos postoji odnosno da ne postoji, ako je sud pred kojim parnica teče nadležan za takav zahtjev.

 (4) Isticanje zahtjeva prema odredbi stavka 3. ovog člana neće se smatrati preinakom tužbe.

ius @ 17:47 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, siječanj 7, 2017

Možete li mi, molim Vas, objasniti tko plaća porez u slučaju prodaje nekretnine ( zemljišta koje je majka darovala meni) koja je u  mojem vlasništvu 3 godine.

.................................................................................................................................... .

Izvadak iz Zakona o porezu na promet nekretnina

                                                                NN 115/16

 POGLAVLJE II.   POREZNI OBVEZNIK

Članak 6.

(1) Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine.

(2) Obveznik poreza na promet nekretnina pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni, i to za vrijednost nekretnine koju stječe.

(3) Ako se stječe idealni dio nekretnine, obveznik poreza na promet nekretnina je svaki stjecatelj posebno.

 

 

ius @ 20:44 |Komentiraj | Komentari: 0
Radi se o slijedećoj situaciji , u braku smo već 12 godina , zena me već 1 ili više puta prevarila , neznam točno , jednom sam saznao i prešli smo preko toga , nastavili dalje ko da se nista nije dogodilo ,međutim sad se ponovo dogodilo i odlucila je otici,sta je i napravila . Mi smo se dogovorili da budu djeca kod mene i da ih ona moze vidjeti kad poželi pa čak sam i prihvatio da provede vikend s njima kod nas ako želi u slučaju da djeca ne žele tamo kod nje .To je sve stvar naseg dogovora , pa me sad zanima dal se taj dogovor mora negdje napisati i potpisati?

 

Ona me uvjerava da je to sve tako u redu ali mislim da nakon svega netrebam previse vjerovati u to sve jer sam ipak već bio u takvoj situaciji , ako mi mozete bilo kako pomoći savjetom ili nekim određenim postupkom bio bih vam zahvalan .

 

Prvi dan kad je otišla dao sam djecu s njom da budu malo kod nje jer mi obecala da bude sama s njima dok se malo ne priviknu , međutim ona je odmah pozvala i svog ljubavnika spavat kod sebe bez obzira na djecu i obečanje da nece biti tako

................................................................................................................................

 

Izvadak iz Obiteljskog zakona

NN 103/15

Posebni ciljevi obveznog savjetovanja prije sudskog postupka pokretanja ostalih sudskih postupaka o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom

Članak 330.

Posebni ciljevi obveznog savjetovanja prije pokretanja sudskih postupaka o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom su:

1. upoznati sudionike savjetovanja na to da su dužni voditi računa o djetetovoj dobrobiti prigodom uređenja spornih obiteljskih odnosa

2. upoznati sudionike o negativnim učincima sukoba u obitelji u odnosu na dijete i prednostima sporazumnog uređenja obiteljskih odnosa te dužnosti članova obitelji da razgovaraju s djetetom i uzmu u obzir njegovo mišljenje i

3. upoznati sudionike o mogućnosti rješavanja spora u obiteljskoj medijaciji.

Provedba obiteljske medijacije

Članak 334.

(1) Obiteljska medijacija se može provoditi neovisno o sudskom postupku prije pokretanja sudskog postupka, za vrijeme njegova trajanja ili nakon dovršetka sudskog postupka.

(2) Obiteljska medijacija ne provodi se prije pokretanja postupka ovrhe i osiguranja sukladno ovom Zakonu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, sud može tijekom postupka ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom predložiti strankama da pristupe obiteljskoj medijaciji sukladno članku 522. stavku 2. ovoga Zakona.

 

Izvadak iz Pravilnika o obiteljskoj medijaciji

 NN 106/2014 

II. OBITELJSKA MEDIJACIJA

Temeljni pojmovi

Članak 331.

(1) Obiteljska medijacija je postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor iz obiteljskih odnosa uz pomoć jednog ili više obiteljskih medijatora.

(2) Obiteljski medijator je nepristrana i posebno educirana osoba koja je upisana u registar obiteljskih medijatora.

(3) Glavna svrha postupka obiteljske medijacije je postizanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i drugih sporazuma u vezi s djetetom. Uz ostvarenje te svrhe, u postupku obiteljske medijacije stranke se mogu sporazumjeti i o svim drugim spornim pitanjima imovinske i neimovinske naravi.

Registar obiteljskih medijatora

Članak 341.

(1) Registar obiteljskih medijatora vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka je javan.

(3) Upis u registar iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju rješenja ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti obiteljskih medijatora.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi pravilnikom će propisati sadržaj i način vođenja registra obiteljskih medijatora te uvjete stručne osposobljenosti obiteljskih medijatora.

Članak 3.

Obiteljska medijacija pokreće se na zahtjev stranke koji se podnosi u pisanom obliku.

Članak 4.

Obiteljska medijacija u sustavu socijalne skrbi provodi se u posebnom prostoru centra za socijalnu skrb ili druge ustanove socijalne skrbi, opremljenom i prilagođenom za provođenje medijacijskih postupaka i savjetovanja, za potrebe grupnog ili individualnog oblika rada, u kojem je nužno osigurati privatnost i rad bez ometanja.

Članak 5.

(1) Obiteljska medijacija provodi se kao jednokratan medijacijski sastanak ili kao višekratan medijacijski proces.

(2) Jedan medijacijski sastanak provodi se u trajanju do 120 minuta, ovisno o složenosti sukoba.

(3) Jednokratan medijacijski sastanak provodi se kod jednostavnijih sukoba, kod kojeg se ostavlja mogućnost ponovnog održavanja medijacijskog susreta u slučaju novih okolnosti ili neostvarivanja sporazuma.

(4) Višekratan medijacijski proces provodi se kod složenijih sukoba, u kojima emocionalni aspekti sukoba onemogućuju razrješenje kroz jednokratan medijacijski sastanak, kada je potrebno provjeriti izvedivost ili pravnu utemeljenost predloženih rješenja te kada je prisutno više problema u središtu sukoba.

(5) Višekratan medijacijski proces sastoji se od najmanje dva a najviše pet sastanaka tijekom nekoliko tjedana, u vremenskim intervalima između susreta u pravilu svaka dva tjedna, a po potrebi i češće.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_106_2057.html

 

 

ius @ 19:10 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, siječanj 5, 2017

Dobio sam od suda poziv na rociste za tele2 pretplatu za 4 neplacena racuna iz 2014 godine! Da li mogu na taj predmet poslati prigovor zastare jer su racuni iz 2014. godine?

.......................................................................................................

Obavezno to napravite-jer morat će te biti u obavezi platiti zastarjelo dugovanje-po donešenoj presudi/ako ne izjavite prigovor/Neka bude preporočeno-s povratnicom

....................................................................................................................................

Izvadak iz Zakona o obveznim odnosima

NN 35/0541/08125/1178/15

Učinak ispunjenja zastarjele obveze

Članak 221.

Ako dužnik ispuni zastarjelu obvezu, nema pravo zahtijevati da mu se vrati ono što je dao, čak i ako nije znao da je obveza zastarjela.

ius @ 16:43 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, prosinac 28, 2016
Šta se događa sa ostavštinom, ako se oporuka nađe nakon ostavinske rasprave. Naime ostavinskom oporukom je raspodjeljena imovina, a sada se našla opruka

........................................................................................................................

Ukoliko bude taj slučaj-a ostavina provedena-ustat će te tužbom pred nadležnim općinskim sudom-u danim rokovima(ispod)

Izvadak iz Zakona o nasljeđivanju

NN 48/03163/0335/05127/1333/15 

 

4. Dokaziva­­nje uništene, izgub­­ljene, skrivene ili zametnute oporuke 

Članak 41.

Oporuka uništena slučajem ili rad­­njom neke druge osobe, izgub­­ljena, skrivena, ili zametnuta, prije ili nakon oporučite­­ljeve smrti, ali bez ­­nje­gova zna­­nja proizvest će učinke va­­ljane oporuke ako zainteresirana osoba dokaže da je oporuka postojala, da je uništena, izgub­­ljena, sakrivena ili zametnuta, da je bila sastav­­ljena u obliku propisanom u zakonu i ako dokaže sadržaj onoga dijela oporuke na koji se poziva.

 

Zastara prava zahtijevati ostavinu 

Članak 138.

(1) Pravo zahtijevati ostavinu kao nas­­ljednik ostavite­­lja prema poštenom posjedniku koji također tvrdi da na ­­nju ima pravo kao nas­­ljednik zastarijeva za godinu dana od kada je nas­­ljednik saznao za svoje pravo i za posjednika ostavine, a najkasnije za deset godina računajući za zakonskog nas­­ljednika od smrti ostavite­­ljeve, a za oporučnog nas­­ljednika od proglaše­­nja oporuke.

(2) Prema nepoštenu posjedniku ovo pravo zastarijeva za dvadeset godina.

ius @ 20:04 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, prosinac 19, 2016
Poštovani, 

zanima me od  kojeg datuma je pravomoćna obveza plaćanja alimentacije za dijete? Radi li se o trenutku kada bivši supružnik fizički napusti stan u kojem je dotad živio ili po donošenju pravomoćne sudske presude o rastavi braka?

Najkraće-po donošenju sudske presude u kojoj definira i obveza uzdržavanja djeteta-u smislu  početka nastupanja obveze uzdržavanja djeteta.Ista obveza nastupa danom

 napuštanja bračne zajednice  

ius @ 13:00 |Komentiraj | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.