mail
ridddert@gmail.com
Arhiva
« » sij 2015
Brojač posjeta
1026380
Nema zapisa.
abab
Google Analytics Alternative
aaaaa
Nema zapisa.
google
aaaa
track
Web Analytics
donacija
Blog
ponedjeljak, siječanj 26, 2015
U kući živimo ja, moja nevjenčana supruga i njezina djeca iz prvog braka.
Kuća glasi pola na mene pola na nevjenčanu suprugu. Kredit za kuću glasi na nevjenčanu suprugu i otplačuje ga ona. Ja sam sudužnik.
Nakon što me je nedavno doslovce izbacila iz kuće van koja su moja prava i dali moram placati dalje rezije i dali ima ona ikakva prava tražiti nešto od mene u smislu financija?
Bio je dogovor izmedu nas da nakon sto odem ne moram nista placati jer placam i imam kredit na svoj stan koji sam kupio 2010 i kredit mi prelazi pola place.
Ukoliko se kuća ne bude mogla brzo prodati koje su obveze plaćanja kredita?
Dali ona moze traziti sudski da se prepiše polovica kuce na nju?

Pročitaj kompletan post
ius @ 19:05 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
nedjelja, siječanj 25, 2015
 

pokušati ću Vam približiti situaciju da bih Vas uopće pitala što mogu učiniti sa situacijom drage osobe. Dakle, kolegica je imala obrt koji je zatvoren 2009. god., od kojeg je među ostalim dugovima (banke), ostao i dug prema poreznoj (porez na dodanu vrijednost, porez i prirez na dodanu vrijednost i doprinosa za obvezno osiguranje) koji je zbog kamata narastao abnormalno što znači da nema teorije da otplati išta od toga.  U svom vlasništvu nema ništa, odnosno ima kuću koja je pod hipotekom zbog bankarskog kredita ali ona stoji prazna i nema pojma što se sa njom dogadja. Nezaposlena je, nema nikakva primanja, uzdržava dijete i živi kao podstanar. Stanarinu plaća pomažući vlasnicima u raznim poslovima.  Što sada može poduzeti po pitanju toga? Postoji li mogućnost zastare i kako utvrditi kada će joj zastara početi teći jer više niti ona sama ne zna što je kada bilo.  Također, ako se to ništa ne riješi, nasljeđuje li njeno dijete taj dug,  bračni partner  ili pak roditelji??
Pročitaj kompletan post
ius @ 23:53 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, siječanj 23, 2015
Možete mi molim vas poslati obrazac požurnice za katastar kako bi ubrzala upis u katastar radi uskore nadogradnje kuće!
na Katastar.hr nigdje ne mogu naći izgled ili obrazac požurnice, ako mi vi možete pomoći bila bi vam zahvalna
…………………………………………………………………………
Nigdje  -u zakonodavstvu nije naveden oblik požurnice.
Radi se o jednom neformalnom podnesku  -a to znači da  forma nije uvjet pravovaljanosti-
tijelu koja je zaduženo po Vašem predmetu
A po kojem neka se vidi-kome šaljete
- broj akta
-vaš potpis(mjesto i datum )
To je sve

ius @ 19:36 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, siječanj 22, 2015
Obrt je zatvoren 2009.,imam porezni dug i do sada nista nije naplaceno jer nemam nikakvih primanja.kuca je na meni s hipotekom banke zbog kredita,to je jedina nekretnina gdje zivim s muzem i djecom.spadam li ja po tome u novi zakon o obrtu da se ne moze ovrsiti kuca za stanovanje i takoder moze li se ovrsiti suprugova placa i vozilo koje je na njemu,

…………………………………………………………………………………

Izvadak iz Zakona do obrtu   NN 143/13

Članak 36.

(1) Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

(2) Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarsku djelatnost te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti ako mu je ona glavni izvor sredstava za život.

(3) Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na nekretnini u kojoj ovršenik stanuje u opsegu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati.

(4) Ako je vjerovnik na temelju dobrovoljnog pravnog posla s obrtnikom stekao na nekretninama iz stavka 3. ovoga članka založno ili slično pravo radi osiguranja tražbine čije prisilno ostvarenje na tom predmetu traži, obrtnik kao ovršenik ne može se protiviti takvoj ovrsi pozivajući se na razloge iz stavka 3. ovoga članka.

 

ius @ 16:53 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
utorak, siječanj 20, 2015
Presudom Općinskog suda koja je postala izvršnom u lipnju 2010. godine i potvrđena  Rješenjem Županijskog suda u travnju 2011. godine  tuženik je dužan isplatiti tužitelju  iznos od 6.000 EUR sa zateznom kamatom plativom u EUR po stopi koju banke u mjestu ispunjenja plaćaju na devizne  štedne uloge po viđenju kao i iznos od 5.000 kuna na ime troškova postupka. Da li se primjenjuju zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka te koji su iznosi zakonskih kamatnih stopa u navedenom razdoblju do danas? Ima li osnove za primjenu zakonske zatezne kamate uz primjenu zakonskih kamatnih stopa na iznos od 6.000 EUR?

 

dozvolite da povučem svoj dio upita, citiram: „Ima li osnove za primjenu zakonske zatezne kamate uz primjenu zakonskih kamatnih stopa na iznos od 6.000 EUR?“ jer je nadležni sud presudio „dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 6.000 EUR sa zateznom kamatom plativom u EUR po stopi koju banke u mjestu ispunjenja plaćaju na devizne štedne uloge po viđenju“. Stoga se moj upit odnosi na mogućnost primjene zakonske zatezne kamate na troškove postupka te koji su iznosi zakonskih kamatnih stopa u navedenom razdoblju do danas. Pored toga, možete li mi objasniti tko je ovlašten da izračuna kamatu, tko je dužan podmiriti troškove izračuna kamate kao i proceduru povrata duga.

 ...........................................................................................................................

Slijedom Vašeg upita da se sa velikom sigurnošću da se zaključiti 

-Postojanje pravomoće presude u vašu korist-kako je nadvedeno-zanima vas da li se mogu troškovi postupka naplatiti sa zakonskom zatezanom kamatom te kolika je ista-  tko je izračunava  te troškove izračuna kamata i proceduru naplate svega

ttoškove izračuna plaća -tko plaća glavni dug-svaka fin. institucija je ovlaštena za izračun-a što se tiče procedure-bit će ovrha-pa vam je slijedeći korak podnošenje prijedloa za ovrhu -u smislu izostana dobrovoljnog izmirenja

............................................................

 

Izvoda iz Zakona o obaveznim donosima

ZATEZNE KAMATE

Kad se duguju

Članak 29.

(1) Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje, pored glavnice, i zatezne kamate.

(2) Stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena, a u ostalim odnosima za pet postotnih poena.

(3) Uz ograničenje iz stavka 2. članka 26. ovoga Zakona, kod trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava strane mogu ugovoriti drukčiju stopu zateznih kamata.

(4) Ali ništetna je odredba ugovora iz stavka 3. ovoga članka ako na temelju okolnosti slučaja, a poglavito trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je tako ugovorenom stopom zateznih kamata, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouz­ročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana.

 (5) Prilikom ocjene je li odredba ugovora o stopi zateznih kamata ništetna uzet će se, između ostalog, u obzir jesu li postojali opravdani razlozi za odstupanje od zakonom predviđene stope zateznih kamata.

 

(6) Ako je, u slučaju iz stavka 2. članka 26. ovoga Zakona, stopa ugovornih kamata viša od stope zateznih kamata, one teku i poslije dužnikova zakašnjenja.

(7) Stopa zateznih kamata odnosi se na razdoblje od jedne godine.

(8) Hrvatska narodna banka dužna je svakog 1. siječnja i 1. srpnja objaviti eskontnu stopu u »Narodnim novinama«.

 

U nastavku slijedi pregled eskontne stope za period od 2008. do 2013. godine:

- 2008. godina – 9%

- 2009. godina – 9%

- 2010. godina – 9%

- I-VI 2011. godina – 9%

- VII-XII 2011. godina – 7%

- 2012. godina – 7%

- 2013. godina – 7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ius @ 20:34 |Komentiraj | Komentari: 0
postoji li pravna osnova za odbijanje cijepljenja iz vjerskih razloga?

 …………………………………………………………..

Odgovor na vaš upit bi bio negativan

Naravno-misli se na svekoliko cijepljenje.Vas nitko ne može prisiliti-no posljedice snosite

 

Izvod iz

ZAKON O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

 N.N. 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju zarazne bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku kao i mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.

Članak 77.

Kada se obveza pridržavanja mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti odnosi na maloljetnu osobu, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj, odnosno skrbnik, ako ne izvrši obvezu imunizacije protiv bolesti utvrđenih Programom obveznog cijepljenja djece školske i predškolske dobi.

 

 

ius @ 18:21 |Komentiraj | Komentari: 0
evo ovako imam pitanje u vezi osporavanja i utvrđivanja očinstva, pa ako bi mi htjeli pomoći. Bivši suprug i ja smo sporazumno rastavljeni, nikakvih problema i zavrzlama nije bilo u vezi toga. Treće dijete koje je rođeno da vrijeme trajanja braka i koje je po zakonu morao priznati nije njegovo, a s biološkim ocem djeteta više nisam u kontaktu (on zna za dijete od prvog dana i prva  mj života djeteta ga je viđao 3-4 puta tjedno i od tada je samo prestao dolaziti). Bivši suprug je izjavio da bi osporio očinstvo i ja se slažem s time. Sad me zanima dali mi to možemo ikako osporiti bez suda i bez tužbi?Budući da se oko svega slažemo i u slučaju da on mene mora tužiti ja nemam novaca za troškove suda. Možemo li to samo potpisati izjavu? to me zanima to za dio osporavanja, e sad dio priznavanja. Kako da biološki otac prizna dijete? Dali će njega czss pozvati da se izjasni? Može li on njemu dati svoje prezime (ako ga ja u matičnom stavim na svoje prezime)? Može li on to bez mojeg znanja promjeniti? Ako on dobrovoljno prizna kako da ja pokrenem, tj. zatražim alimentaciju od njega? Imam li pravo na zaostatke, tj. od djetetovog rođenja budući da je on znao za njega i nikada nije bilo sumnje da nije njegovo? Molila bih Vas da mi objasnite postupak i unaprijed se ispričavam na dužiti pitanja.... Hvala.

P.S. čitala sam da se može osporiti do djetetovih 6 mj. Dijete je staro 10mj.

po vašem upitu konstatira se slijedeća situacija

-u  matičnim knjigama je upisan kao otac djeteta suprug  iz braka koji je razveden,a biološki otac je osoba s kojom niste u braku

Pitate-da li se to može"popraviti" nekom izjavom bez suda i sl-radi ev. troškova.Neće ići tako

Slijedom sadržaja upita i zakonskih odredbi neka bivši suprug podnese tužbu radi osporavanja očinstva-a tada kada upisano očinstvo ospori sudskom odlukom-podnesite tužbu radi priznanja očinstva stvarnog, biološkog oca-ukoliko isti po osporenju ne da izjavu kod matičara.

Po tom pitanju -osporvanje i utvrđenje očinstva-dani su jasni čvrsti rokovi


Pročitaj kompletan post
ius @ 15:46 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, siječanj 19, 2015
Razvedena sam majka 14-godišnjeg sina. Bivši suprug upravo je odslužio zatvorsku kaznu zbog neplaćanja alimentacije. Prvotno je osuđen uvjetno, no zbog počinjenja kaznenog dijela u kontinuitetu, ista je opozvana.

Mene zanima, da li imam pravne mogućnosti i kakve, u ovom trenutku: dug nastao prije odsluženja kazne zatvora nije platio (što je s time?), po izlasku ponovno čini isto kazneno djelo, ne plaća alimentaciju (da li ga imam pravo ponovno tužiti, za isto kazneno djelo?).

 

Napominjem, da sam iskoristila pravo pripomoći za uzdržavanje djeteta od CZSS u trajanju 3 godine, on je nezaposlen, nema nikakvih prihoda niti nekretnine ili pokretnine.

Uzdržava ga majka, od svoje mirovine, međutim ne zanima me mogućnost naplate duga preko bake.

 
Pročitaj kompletan post
ius @ 22:47 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, siječanj 15, 2015
Radi se o meni kao fizičkoj osobi, kojoj je obrtnik za radove u kućiizdao neispravan račun koji ne sadrži podatke o kupcu (račun je rukomispisan a podataka o kupcu nema)....Radi se o sljedećem, obrtnik nije dovršio ispravno svoje radove a jamu nisam platila račun. Na kraju se ispostavilo da nema položenmajstorski ispit, nema registriranu djelatnost za obavljanje radovaitd...Obrtnik je predao javnom bilježniku IOS na temelju čega je javnibilježnik izdao rješenje o ovrsi.Da li u prigovoru mogu navesti da se radi o ispravi koja nijevjerodostojna , naime IOS je ispravno ovjeren pečatiran i potpisan,ali u privitku nije dat račun sa svim potrebnim elementima koje računtreba imati.Da li bi sud uvažio ovaj argument s obzirom da u OZ stoji da i IOSmože biti vjerodostojna isprava?Ako sud i prihvati prijedlog javnog bilježnika i priloženi IOS, da liu postupku kada je podnesen valjan prigovor, može ovaj argumentneispravnosti računa imati na ročištu kakvu važnost za ovršenika?

…………………………………………………………………….

 

 -izvadak iz Ovršnog zakona -N.N.-112/12,25/13,93/14

 

Glava druga
OVRŠNA I VJERODOSTOJNA ISPRAVA

Osnove za određivanje ovrhe

Članak 22.

Sud određuje ovrhu samo na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Ovršna isprava

Članak 23.

Ovršne isprave jesu:

1. ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba,

2. ovršna odluka arbitražnog suda,

3. ovršna odluka donesena u upravnom postupku i ovršna nagodba sklopljena u upravnom postupku ako glase na ispunjenje novčane obveze, ako zakonom nije drukčije određeno,

4. ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava,

5. nagodba sklopljena u postupku pred sudovima časti pri komorama u Republici Hrvatskoj,

6. druga isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava.

 

Vjerodostojna isprava

Članak 31.

(1) Vjerodostojna isprava je, prema ovom Zakonu, račun, mjenica i ček s protestom i povratnim računima kad je to potrebno za zasnivanje tražbine, javna isprava, izvadak iz poslovnih knjiga, po zakonu ovjerovljena privatna isprava te isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom. Računom se smatra i obračun kamata.

(2) Vjerodostojna isprava je podobna za ovrhu ako su u njoj naznačeni vjerovnik i dužnik te predmet, vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja novčane obveze.

(3) Kad se iz vjerodostojne isprave ne vidi je li i kad je tražbina dospjela, ovrha će se odrediti ako ovrhovoditelj u prijedlogu za ovrhu navede datum dospjelosti tražbine te ako je označio dan njezine dospjelosti.


Pročitaj kompletan post
ius @ 00:35 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, siječanj 12, 2015
Majka sam tromjesecne curice,Nisam udana i u maticnu knjigu rodenih dijete ima tatino prezime.Ukratko zivim sa djetetovim ocem,njegovim roditeljima i sestrom.Od rodenja djeteta vodim bitku sa njegovim roditejima a sada i sa njim u vezi dijeteta.Tata mu je ljeceni alkoholicar,svaki dan i dalje pije te takav smrdljiv i pijan bi drzo dijete(nedam to)i halabuka je u kuci skoro svaku vecer,mama mu se bavi nekakvim vracanjem i u dosluhu je  sa vidovnjakom jako cesto,a on se promjenio za neprepoznat (neradi nigdje)svado bi se stalno,trazi stalno nekakvu pravdu i uglavnom podrzava svoje roditelje.Ja jednostavno vise nezelim zivjeti sa njima..Zanima me dali mi moze uzet dijete,jer namjeravam pod hitno nesto poduzet.Unaprijd zahvalna.


Pročitaj kompletan post
ius @ 17:43 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, siječanj 5, 2015
želim se razvesti od muža s kojim živim u njegovom naslijeđenom stanu. U njemu smo dohranili i pokojne svekrvu i svekra. Ja sam digla dva kredita, jedan za renoviranje stana i jedan za promjenu stolarije.

Ne tražim nikakakvu isplatu, samo mirno razilaženje.

Naime, naš brak je godinama samo na papiru, nekonzumiran, po želji i odluci moga muža.

Ja sam mužu rekla da mi ne treba ništa, samo da mogu sama odlučiti kada ću otići, ali on zna da sam ušla u vezu s drugim muškarcem i zbog ljubomore i povrijeđenog ponosa me želi istjerati iz stana.

Moja želja je taj brak poništiti i po zakonu, što me dovodi do bojazni kada on bude imao papir o razvodu da će me i pravno imati pravo istjerati iz stana.

Da li ima on na to pravo?

Ako ima, imam li ja pravo tražiti naknadu za uloženo?

Odnosno, kako da postignem da iz stana izađem onda kada ja budem spremna. Napominjem da je moja izvanbračna veza diskretna i trudim se da moj uskoro bivši muž prođe s minimalno srušenim dostojanstvom, On je otac moga sada već punoljetnog sina koji živi s nama,a zbog kojeg sam uostalom i ostala u ništavnom braku.

……………………………………………………………

Ne uzlazeći u puno  što ste naveli u upitu-najkraće

Nigdje –po javnima očevidnicima-niste nadvedeni kao suvlasnik spomenutog stana

Tokom braka ste kreditom digli kvalitetu tog stana

Ukoliko smatrate-da vam pripada neka naknada –morate ići tužbom-radi isplate(usput…..sama činjenica-pripadanja neke naknade-a čije pravo na istu se tek dokazuje  na sudu ne daje  vam-automatski -nikakvo pravo zadržanja u stanu

Samo mogu reći da takvi imovinski sporovi između bivših supružnika su dugotrajni i relativno neizvjesni

Da,po razvodu-morate napustiti stan-kako će to biti-mirno,  bez istjerivanja…..kako nadvodite… ovisi do svijesti i po drugima trenucima

ius @ 17:13 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, prosinac 27, 2014
Potreban mi je hitan savjet u vezi skrbništva nad djetetom. Naimr moja sestra je majka sedmogodišnjeg djeteta koje je invalid. Ni ona niti njegov otac ne zele se brinuti o njemu i ostavili su ga mojoj majci, njegovoj baki na cuvanje vec zadnjih pet godina. Pitanje je mogu li se oni odreci skrbništva i predati ga mojoj majci ili ako ne mogu, sto se moze napraviti u vezi toga da on ne zavrsi u djecjem domu?

Problem je u tome sto mali nije cijepljen niti vođen doktoru nikada , a moja majka bez sestre ne moze nista.stvar je ozbiljna jer je rijec o nepokretnom djetetu koje nikada nije dobilo dijagnozu zbog toga sto nije vođen lijecniku. Moze li se pokrenuti neka tuzba protiv njegovih roditelja zbog tog zanemarivanja? Molim Vas za odgovor jer je stvar vrlo hitna. Valja napomenuti da u tih pet godina njegovi roditeljo nisu pruzili nikakvu financijsku pomoc mojoj majci cak i kad je bilo pitanje o kupovini pelena za malenog.

.............................................................................................................

-izvod iz Obiteljskog zakona NN 75/14, 83/14

e) Lišenje prava na roditeljsku skrb

Opća pretpostavka za određivanje mjere

Članak 170.

Sud će roditelja lišiti prava na roditeljsku skrb u izvanparničnom postupku kad utvrdi da roditelj zloupotrebljava ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnost i prava.

Posebne pretpostavke za određivanje mjere

Članak 171.

Osim u slučaju iz članka 170. ovoga Zakona, sud u izvanparničnom postupku roditelja može lišiti prava na roditeljsku skrb:

1. ako je napustio dijete

2. ako je dijete izloženo nasilju među odraslim članovima obitelji

3. na temelju izvješća centra za socijalnu skrb da roditelj ne poštuje mjere, odluke i upute koje je radi zaštite prava i dobrobiti djeteta prethodno donio centar za socijalnu skrb ili sud

4. na temelju izvješća i procjene centra za socijalnu skrb da bi povratak djeteta u obitelj nakon provedene mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta predstavljao ozbiljnu opasnost za djetetov život, zdravlje i razvoj i

5. na temelju pravomoćne presude kojom je roditelj osuđen za neko od sljedećih kaznenih djela počinjenih na štetu svog djeteta:

– kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI.), osim kaznenih djela: povrede dužnosti uzdržavanja iz članka 209., oduzimanja djeteta ili maloljetne osobe iz članka 210., promjene obiteljskog stanja iz članka 211. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.)

– kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), osim kaznenih djela: dvobračnosti iz članka 167., omogućavanja sklapanja nedozvoljenog braka iz članka 168., omogućavanja izvanbračnog života s djetetom iz članka 170., povrede dužnosti i uzdržavanja iz članka 172., promjene obiteljskog stanja iz članka 175. i povrede privatnosti djeteta iz članka 178. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.)

6. ako su mentalne sposobnosti roditelja u tolikoj mjeri ograničene da nije trajno u stanju ostvarivati niti jedan sadržaj roditeljske skrbi, pri čemu je ugrožena dobrobit djeteta.

Podnošenje prijedloga i prilozi

Članak 172.

(1) Odluku o lišenju prava na roditeljsku skrb sud donosi na prijedlog centra za socijalnu skrb, djeteta koje je navršilo četrnaest godina, roditelja ili druge osobe koja se skrbi o djetetu, te državnog odvjetnika za mladež.

(2) Centar za socijalnu skrb je uz prijedlog za lišenje prava na roditeljsku skrb dužan sudu dostaviti izvješća i procjene na kojima temelji svoj zahtjev, a državni odvjetnik za mladež, pravomoćnu presudu na temelju koje je roditelj osuđen za kaznena djela iz članka 171. točke 5. ovoga Zakona.

Uzdržavanje maloljetnog djeteta

Članak 288.

(1) Roditelji su prvi dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete. Radno sposoban roditelj ne može se osloboditi dužnosti uzdržavanja maloljetnog djeteta.

(2) Ako roditelj ne uzdržava maloljetno dijete, dužni su ga uzdržavati baka i djed po tom roditelju.

(3) Maćeha ili očuh dužni su uzdržavati maloljetnoga pastorka, ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od drugog roditelja. Maćeha ili očuh dužni su nakon smrti djetetova roditelja uzdržavati maloljetnog pastorka, ako su u trenutku smrti roditelja živjeli s pastorkom.

.......................................

Nažaloast,ima i takvih situacija.

Slijedom vašeg upita i zakonskog teksta -prijaviti centru-slijedi- putem suda -oduzimanje zajedničke skrbi oliti roditeljskog prava tim roditeljima-te daljnji postupak-u smislu daljnje skrbi o djetetu

ius @ 16:34 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, prosinac 22, 2014
Trebam dobiti poziv na prekršajni sud jer sam prilikom podnošenja prijave uvrijedio službenicu MUPa riječju kravetina, jer nije htjela zaprimiti moju prijavu. Policija je nakon uviđaja rekla da ću dobiti prekršajnu prijavu.
U međuvremenu prijavu još nisam dobio, a hrvatsku sam napustio radi posla u EU, te se neću vraćati 5 godina u hrvatsku.
Zanima me da li me policija traži van hrvatske zbog prekršajne prijave, i ako NE TRAŽI, nakon koliko godina nastupa zastara za podnošenje prekršajne prijave protiv mene ?
...........................................
izvod iz PREKRŠAJNOG ZAKONA(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine", broj 107/07, 39/13 i 157/13)
Zastara prekršajnog progona

Članak 13.
(1) Prekršajni progon zastarijeva nakon četiri godine.
(2) Prekršajni progon zastarijeva nakon tri godine za prekršaje za koje je ovlašteni tužitelj obvezan izdati prekršajni nalog.
(3) Propisi o zastari odnose se i na stegovno kažnjavanje tijekom prekršajnog postupka.

Tijek zastare prekršajnog progona

Članak 13.a
Zastara prekršajnog progona počinje teći danom kad je prekršaj počinjen.

ius @ 22:18 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, prosinac 18, 2014
Imam jedno pitanje u postupku sam rastave braka saznala sam da mi muž ima ljubavnice,dizao je kredite kockao i plačao ljubavnice.Njegova plača je oko 7000 kn koliko ja znam. On se prijeti da neče plačat alimentaciju na način da čeka neko proglašenje osobnog bankrota koji navodno dolazi iduče godine,on nema na sebi nikakvu imovinu,živjeli smo kod njegovih roditelja.Dali je stvarno moguče da če on na taj način izbječi plačanje alimentacije?Inače radi u državnoj firmi.


Pročitaj kompletan post
ius @ 21:46 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
četvrtak, prosinac 11, 2014
 

zanima me kako se sastavlja (pred)bračni ugovor, tj. da li postoji kod javnog bilježnika pripremljen ugovor koji samo treba ispuniti?

Također, kakve se sve stavke mogu staviti u takvom ugovoru, konkretno da li se u ugovoru može navesti kojem će od supružnika pripasti skrbništvo nad djetetom

(kojeg trenutno nema) u slučaju razvoda?


Pročitaj kompletan post
ius @ 22:35 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, prosinac 4, 2014
Kada je poništena presuda, može li na ponovnom suđenju biti isti sudac? I šta učiniti, ako ne želim tog sudca.

............................................................................................

IZVOD IZ ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU(dalje u tekstu ZPP)

Glava treća
IZUZEĆE

Članak 71.

Sudac ne može obavljati sudačku dužnost:

1) ako je sam stranka, zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke, ako je sa strankom u odnosu suovlaštenika, suobveznika ili regresnog obveznika ili ako je u istom predmetu saslušan kao svjedok ili vještak;

2) ako stalno ili privremeno radi u pravnoj osobi koja je stranka u postupku;

Člankom 4. ZIZPP-a (NN 91/92. – stupio na snagu 8. siječnja 1993.) u točki 2. pojedine riječi su brisane.

3) ako mu je stranka ili zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stupnja, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja ili mu je bračni drug, izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez obzira na to je li brak prestao ili nije;

4) ako je skrbnik, usvojitelj ili usvojenik stranke, njezina zakonskog zastupnika ili punomoćnika;

5) ako je u istom predmetu sudjelovao u postupku pred nižim sudom ili pred kojim drugim tijelom;

6) ako je u stečajnom postupku u povodu kojega je došlo do spora sudjelovao ili sudjeluje kao stečajni sudac ili član stečajnog vijeća,

Člankom 34. ZIDZPP-a (NN 117/03. – stupio na snagu 1. prosinca 2003.) u članku 71. u uvodnoj rečenici brisane riječi: »ili sudac porotnik«, u točki 3. dodane riječi: »izvanbračni drug«, točka 5. izmijenjena te dodana nova točka


Pročitaj kompletan post
ius @ 17:35 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, prosinac 2, 2014
Postovani, molim pomoc. Izrecena mi je uvjetna presuda dvije godine prije godinu i pol radi krivotvorenja isprava i zlouporabe polozaja. Poslodavac me sad trazi potvrdu o nekaznjavanju, da li ce to na toj potvrdi pisati? Presuda je pravomocna i vise se ne vodi nikakav kazneni postupak protiv mene. Hvala na odgovoru.

...................................................................

Izvod iz Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

NN 143/12

Članak 14.

(1) Nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.

(2) Iznimno, kada se radi o zasnivanju radnog odnosa ili povjeravanju poslova čije obavljanje podrazumijeva redovite kontakte s djecom, poslodavac može, uz suglasnost osobe za koju se podaci traže, zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja o podacima iz članka 13. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Osoba ima pravo tražiti podatke iz kaznene evidencije za sebe ako su joj ti podaci potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji.

ius @ 20:10 |Komentiraj | Komentari: 0
Suprug mi želi darovati stan.Trebam li platiti porez na taj dar?


Pročitaj kompletan post
ius @ 18:48 |Komentiraj | Komentari: 0
ovom prilikom vam se obraćam zbog vlastite znatiželje te zbog potrebnih postupaka koji bi bili
eventualno od koristi ako budu mogli bit. Naime, radi se o obiteljskoj situaciji.
Mama i tata su se rastavili kad sam imala oko 8 god., a brat je imao 6 god. Mi smo ostali sa mamom u
Hr, a tata je otišao u Srb, gdje ima tamo prebivalište. Mislim da je par mjeseci do godine dana plaćao
alimentaciju i zatim ništa. Baš ništa. E, sad, s obzirom da sam završila fakultet kao redovni student (sad imam 31 god.),
znam da je on trebao do moje 26-te god plaćati alimentaciju. U međuvremenu je sa drugom ženom dobio dijete.
Da li postoji neka, ikakva mogućnost da priskrbim bar neki iznos za ovo vrijeme što nije plaćao. Mislim, to mu je
bila obaveza koju nije ispoštovao. Mama nije htjela imat posla sa njim pa nije reagirala, ali meni ide na živce ta nepravda.
Pretpostavljam da ima opcija dražbe na njegovu imovinu, ali opet s druge strane ne bi htjela da npr. njegovo dijete koje ima sa drugom ženom da ima negativne posljedice. Nije dijete krivo što je ovaj idiot.
Koliko znam, u penziji je ( Njemačka penzija), a žena radi i ima kao ok plaću. Mislim da sud koji je dodijelio iznos alimentacije je u Srb, ali nisam 100% sigurna. Oni žive u Srb, a mi u Hr.
I još nešto, u slučaju njegove smrti, kakav je postupak?
Da li će nas zvati sa suda iz Srb ili?

.............................................................................
Punoljetni ste-po vašem pisanju

Njegova obaveza je bila do navršene vam 26. godine Budući ste prešli te godine-zanemarujući sve okolnosti-druga država i dr...... protek vremena.....prema Obiteljskom zakonu RH možete tražiti samo unazad 5 godina dosuđene mjesečne obroke s temelja alimentacije.

Ono što imate pravo je nasljedni dio

Njegova obveza alimentacije ne traje stalno i u svijetlu danih okolnosti............okanite se...............................ovo što govorite o nekoj dražbi................neutemeljeno je

Usput-nitko vas neće zvati radi toga što on ne izpunjava svoju obvezu.To je građanskopravna stvar-a ne kaznena

Ispod je link po ovom blogu –na tu temu

http://ius.bloger.index.hr/post/tuzba-za-alimentacijuzastara-i-do-kada-su-roditelji-duzni-uzdrzavati-svoju-djecu/25977510.aspx

ius @ 18:09 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, studeni 20, 2014
Molim vas pravni i stručni savjet vezano na postupak ostavinske rasprave.
Zanima me dali pokojnikova pravomoćna sudska presuda za naplatu određenih potraživanja može ući u ostavinski postupak?
 
Pročitaj kompletan post
ius @ 18:41 |Komentiraj | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.