mail
vaša pitanja možete postavite na ovaj mail:  
ridddert@gmail.compotpunije pretraživajne bloga
u google upišite

ius bloger:

 i postavite pitanje,pojam
Brojač posjeta
1111099
freec
page counter
brojač instaliran nakon punih osam godina bloga- 9.9.2016.u 20 sati
radi činjenice-index-originalna postava- ne radi več više od 3 godine

Arhiva
« » svi 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
brojač
.
My Traffic Estimate
brojač instaliran 9.8.2016- u 20 sati
analytics
Web Analytics
feed
histas
 histas
 

Blog
subota, veljača 24, 2018

Da li ostavinski sud može donijeti Djelomično rješenje o nasljeđivanju u slučaju da dva nasljednika prihvate svoj dio nasljeđa na ostavinskoj raspravi kod javnog bilježnika,a jedan nasljednik ospori oporuku.Naime spor traje već nekoliko godina a nasljednici koji zive i rade na ostavini(zajedničko domaćinstvo)ne mogu donositi nikakve odluke jer nemaju nikakvo rješenje.Nasljednik koji je osporio oporuku ne zivi na ostavini.

 

Izvadak iz Zakona o nasljeđivanju

NN 48/03163/0335/05127/1333/15

Upućiva­­nje na parnicu zbog spora o sastavu ostavine 

Članak 224.

(1) Sud će prekinuti ostavinski postupak i uputiti stranke na parnicu ili upravni postupak ako su između stranaka sporne či­­njenice:

1. o kojima ovisi sastav ostavine,

2. o kojima ovisi predmet zapisa.

(2) Sud neće prekinuti postupak u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako su sporne či­­njenice koje može utvrditi na teme­­lju javnih ili javno ovjerov­­ljenih isprava, nego će na teme­­lju predm­­njeve da je sadržaj tih isprava istinit donijeti rješe­­nje o nas­­ljeđiva­­nju, a onoga koji tvrdi suprotno uputit će da to dokaže u parnici, odnosno u upravnom postupku.

(3) Kad sud u slučaju iz stavka 1. ovoga članka prekida postupak, prethodno će ispitati jesu li ispu­­njene pretpostavke za donoše­­nje djelomičnog rješe­­nja o nas­­ljeđiva­­nju, pa će ga donijeti ako su ispu­­njene.

(4) Prekid postupka iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na ono što je obuhvaćeno djelomičnim rješe­­njem o nas­­ljeđiva­­nju.

 

Djelomično rješe­­nje o nas­­ljeđiva­­nju

Članak 231.

Kad je sastav ostavine samo djelomično nesporan, sud će nakon što utvrdi tko su nas­­ljednici, odnosno zapisovnici, donijeti djelomično rješe­­nje o nas­­ljeđiva­­nju kojim će utvrditi nas­­ljednike i zapisovnike, te ono za što nije sporno da je u sastavu ostavine.

 

ius @ 20:22 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, veljača 21, 2018
Poštovani,nedavno sam saznao da mi je otac s kojim se majka razvela prije 30-ak godina preminuo 2005g. u srbiji gdje je i rodjen i gdje je imao stan.Ima jedino sestru  koja me nije obavijestila da je umro a ne želi mi se javiti ni danas.Zanima me imam li ikakvo pravo na nasljedstvo.


Pročitaj kompletan post
ius @ 21:31 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, veljača 20, 2018
imam pitanje u vezi plaćenog dopusta za dobrovoljno darivanje krvi. naime, zaposlena sam u srednjoj školi kao nastavnik te dala sam 17. rujna 2017. krv te ostvarila pravo na 2 dana plaćenog dopusta. Prvi sam iskoristila u studenom 2017., a drugi sam htjela iskoristiti u veljači 2018. No, rečeno mi je da nemam pravo jer je potvrda iz 2017. Imam li ili nemam pravo iskoristiti taj jedan dan?


Pročitaj kompletan post
ius @ 21:07 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, veljača 15, 2018
Molim vas savjet tice SE povecanja alimentacija za svoje dvoje djece od kad ja radim vani porasla mi je placa Ali I troskovi zivota I nemam vise novaca nego prije.

Kako da na sudu dokazem ove cinjenice.

Alimentaciju uredno placam 330 € a majka djece trazi 500€ a ja IH nemam.

 
Pročitaj kompletan post
ius @ 06:54 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, veljača 9, 2018
Poštovani. zanima me dali imam pravo pozvati se na zastaru za dug Hr Radiotelevizije od 7-12 mj 2011godine za koje je podnesena ovrha u 12mj2016 godine. I ako imam kome se pozvati na to Hr Radioteleviziji ili odvjetniku kojem su dali punomoc ? 


Pročitaj kompletan post
ius @ 15:17 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, veljača 8, 2018
Da li biste mi mogli dati sljedeću informaciju. S ocem sam sklopila ugovor o plodouzivanju na stan čiji je on vlasnik. Plodouzivanje nije ograničeno već u ugovoru pise da imam pravo plodouzivanja na tu nekretninu, bilježnik je rekao da ne treba pisati posebno da je doživotno jer se podrazumijeva. Da li se sa smrću mog oca to plodouzivanje gubi? Otac zivi u obiteljskoj kući


Pročitaj kompletan post
ius @ 09:28 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, siječanj 31, 2018
Molim vas da mi odgovorite da li banka kojoj sam dužna određeni iznos, može u isto vrijeme blokirati mi tekući račun i ići založnim pravom na moju nekretninu. Pitam vas iz razloga što mi je banka to već učinila. Koliko mi je poznato ukoliko nije mogla namiriti navedeni dug putem mojih redovnih primanja, može ići založnim pravom ali mi se onda briše ovrha tj. blokada te se navedeni dug ne vodi više u Fini. 


Pročitaj kompletan post
ius @ 16:21 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, siječanj 22, 2018
Poštovani,molim vas za pravni savjet.Ugovorom o darivanju suprug je dobio kuću od roditelja.Oni po ugovoru imaju pravo stanovanja do smrti.U međuvremenu smo kuću obnovili i uložili dosta novaca.Situacija je loša,te ne možemo više stanovati zajedno.Primorani smo izaći iz kuće,što nam je veliki problem jer nemamo novaca,digli smo kredite za renoviranje. Koja prava imamo?

Po danoj normi-ispod-prevedeno na svakodnevnicu-po eventuanoj gradnji novog objekta-vi ste u obavezi ispoštovati-obvezu-prava stanovanja njegovih roditelja-Činjenica što ste u xy novčano nepovoljnoj situaciji-ne daje van nikakvo pravo ukinuti-po ugovoru ustanovljeno pravo.Možete jedino-napraviti novi ugovor-u smislu-određivanja-na kojim prostorija imaju to pravo-no samo po njihovom pristanku.Podrazumijeva se razumno korištenje dosadašjeg opsega prava ustanovljenog plodouživanja   od strane suprugovih roditeljs


Pročitaj kompletan post
ius @ 20:19 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, siječanj 20, 2018
možete li, molim Vas, procijeniti okvir iznosa uzdržavanja dvoje punoljetnih redovnih studenata ako su očevi mjesečni prihodi 16.000 do 17.000 kn?

...................................................................................................................................

 

Slijedom vašeg upite i danog zakonskog okvira po pitanju alimentacije-sud može odrediti i viši iznos i većem nego što je dano po Obiteljskom zakonu i navedenom odlukom-(ispod navedena)

Izvadak iz Obiteljskog zakona

NN 103/15

Ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja

Članak 313.

(1) Ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja koje sud utvrđuje u parničnom postupku odnose se na prihode i imovinsko stanje roditelja koji ima obvezu plaćati uzdržavanje u vrijeme kad se uzdržavanje određuje.

(2) Roditelj koji ima obvezu plaćati uzdržavanje za dijete dužan je prikazati ukupne neto prihode u koje ulaze sva stalna i privremena novčana primanja.

(3) Ako procijeni da je to potrebno, sud može od Ministarstva financija – Porezne uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Središnjeg registra osiguranika, Financijske agencije i drugih fizičkih i pravnih osoba zatražiti podatke kojima raspolažu uz odgovarajuću primjenu odredbi Ovršnog zakona.

(4) Kad sud utvrđuje mogućnosti roditelja koji ima obvezu plaćati uzdržavanje, dužan je osim prihoda i imovinskih prilika iz stavka 2. ovoga članka uzeti u obzir i sve druge mogućnosti stjecanja zarade u skladu s dobi, obrazovanjem i radnom sposobnosti roditelja.

(5) Novčane obveze roditelja obveznika uzdržavanja uzimaju se u obzir samo u iznimnim slučajevima ako traju dulje vrijeme i ako su nužne za zadovoljenje osnovnih životnih potreba.

Minimalni novčani iznosi za uzdržavanje te tablice o prosječnim potrebama djeteta

Članak 314.

(1) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odlukom će jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine odrediti minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom.

(2) Minimalni iznos određuje se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu, i to:

1. za dijete do 6 godina, 17% prosječne plaće

2. za dijete od 7 do 12 godina, 20% prosječne plaće i

3. za dijete od 13 do 18 godina, 22% prosječne plaće.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanje mogu se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manje od jedne polovice zakonskog minimuma:

1. ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati dvoje ili više djece ili

2. ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svojem uzdržavanja.

(4) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odredit će odlukom jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine tablice o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.

36. Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

38. Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

39. Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

Određivanje uzdržavanja u posebnim okolnostima

Članak 315.

(1) Ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ima prihode koji premašuju prihod iz najvišega platnog razreda prema tablicama za uzdržavanje koje se donose na temelju članka 314. stavka 4. ovoga Zakona, sud može u parničnom postupku odrediti uzdržavanje u iznosu višem od najvišeg iznosa predviđenog tablicama zbog posebno opravdanih okolnosti, vodeći računa da uzdržavanje djeteta ne smije povećati životni standard drugog roditelja.

(2) Ako su roditelji razvedeni i dalje žive zajedno s djetetom, roditelji se mogu sporazumjeti ili sud može u parničnom postupku, s obzirom na okolnosti slučaja, donijeti odluku prema kojoj se roditelji zajednički svakodnevno skrbe o djetetu, a materijalne potrebe djeteta zadovoljavaju u skladu s prihodima svakoga od njih.

 

i

 

Na temelju članka 314. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15) ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, donosi

 

ODLUKU

O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA

I.

Ovom Odlukom se određuju iznosi uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.

ius @ 08:50 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, siječanj 17, 2018
Plaćam alimentaciju za dvoje djece.Imam ovrhu na plaći,za alimentaciju mi skidaju pola

plaće, bez obzira kolika mi je plaća,a plaća mi varira ovisno o radnom vremenu i broju sati, tako da ljeti plaća bude i 4000,00 kn.Alimentacija mi je 1700,00 kn.Trenutno imam pretplaćenu alimentaciju,a

plaća će se od drugog mjeseca povećati pa će mi još više uzimati za alimentaciju.Čitala sam da se od plaće smije ovršiti 1/4 plaće,a meni je ovršeno 1/2.Zanima me kako to promjeniti,jer ću stalno biti u višku koji će rasti.U firmi kažu da je takva presuda suda i da moraju skidati pola plaće,KAKO DA TO PROMJENIM?


Pročitaj kompletan post
ius @ 22:00 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, siječanj 5, 2018
zanima me može li se prepisati automobil bez plaćanja 5% poreza na nevjenčanu suprugu sa kojom imaš dijete i živiš u izvanbračnoj zajednici duže od 5 godina i ovjerio si kod javnog bilježnika prije 5 godina da se vaša zajednica izjednačava sa bračnom zajednicom.


Pročitaj kompletan post
ius @ 22:18 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, prosinac 18, 2017
voljela bih urediti imovinske odnose. Naime, živimo u izvanbračnoj zajednici i imamo jednogodišnje dijete. U 4.mjesecu trudnoće, 2015. godine, kupila sam kuću uz pomoć svoje obitelji. On je tada još živio sa svojim roditeljima. Doselio se k mojim roditeljima kada sam bila u 7. mjesecu trudnoće. Još uvijek živimo s mojim roditeljima, budući da sama opremam i namještam kuću (fasada, krečenje, namještaj, aparati, centralno grijanje), jer partner nema stalni posao. Njegovi roditelji nisu u ničemu pomogli. Posjedujem i svoje auto u čijem nabavljanju opet nije sudjelovao partner. Bili smo i kod odvjetnika, baš radi „predbračnog ugovora“ koji nas je „odgovorio“ govoreći kako nam to nije potrebno, da to sigurno forsira obitelj koja je pomogla (po meni krajnje neprofesionalno i bezobrazno). No, mene to i dalje kopka. Nije loša osoba, no tko zna što se može dogoditi i što će biti ako dođe do rastave. Ovakav kakav je trenutno, ne bi tražio ništa, no to mi ništa ne garantira. Ne bih voljela da dijete i ja ostanemo bez krova nad glavom. Kako uopće nazvati taj ugovor? Brak nam nije u planu, a kao izvanbračna zajednica imamo jednaka prava kao i u braku. Na koje članke se pozvati? 


Pročitaj kompletan post
ius @ 16:24 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, prosinac 16, 2017
htjela bih i formalno podnijeti zahtjev za razvod; suprug je svicarski drzavljanin i zadnji pola godine zivi u CH dok ja s nasom malodobnom kceri zivim u zagrebu. brak smo sklopili u CH. tko je nadlezan za pokretanje razvod? on se ne zeli razvesti, povremeno dolazi u hr radi djeteta i prijeti ukoliko se razvedemo da ce dijete povesti sa sobom.
 
Pročitaj kompletan post
ius @ 23:00 |Komentiraj | Komentari: 0
zanima me da li pravno gledano unuci imaju obavezu uzdržavati djeda u slijedećoj situaciji.

 

otac mi je prije 16 godina preminuo, sada je njegov otac tj. moj djed završio u domu za starije i nemoćne. Njegova primanja nisu dovoljna za plaćanje doma te bi nasljednici trebali dijeliti razliku troškova na jednake dijelove.

Moj djed ima još troje žive djece koji predlažu da se razlika za plaćanje doma dijeli i na mene s obzirom da sam ja također nasljednik.

 

Moje osobno mišljenje je da ja kao unuk nemam obavezu plaćati djedu dom s obzirom da on ima troje nasljednika iz prvog koljena ali me zanima kako to izgleda sa pravne strane.

 

S obzirom na obiteljsku situaciju prilikom ostavinske rasprave neće svi dobiti iste dijelove, ja ću  u tom slučaju najmanje dobiti kao unuk.

 

 

 

Upit jasan-uzdržavanje pretka djeda

U takvom slučaju-djeca su prvenstveno pozvana-vi tek ukoliko ne  bi imao djece.NOsituacijom životnih činjenica-u smislu nadopune novčanih sredstava-objašnjenih po sadržaju upita-možete,ali ne pod neku obvezu


Pročitaj kompletan post
ius @ 12:54 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, prosinac 12, 2017
Oba supružnika 

su bez potomaka (djece) . Jedan od supružnika je ranije umro i njegova braća su se odrekla u korist tada zivog supružnika. Sada je umro i drugi supružnik. Kakva nasljedna prava imaju braća supružnika u novonastaloj situaciji. 

............................................................................................................................

Dakle pozicija je bila ovakva

 

Po smrti jednog supruznika-pola ide preživjelom bračnom drugu-a pola roditeljima mu

Budući rotITelja nije imao(da se pravno isčitati)-nasljđuJu njgova braća i sestre

Postojeća braća u su odrekli u korist preživjelog bračnog partnera-

Po smrti tog preživjelog b.partnera-na nasljedstvo su pozvana-njeni braća i sestre i dalje po potocima-njeni nećaci-prema srazmjeru

...................................................................................................

Izvadak iz Zakona o nasljeđivanju RH

NN 48/03163/0335/05127/1333/15

 

Ostavite­­ljeva braća i sestre i ­­njihovi potomci

Članak 12.

(1) Ako je jedan ostavite­­ljev rodite­­lj umro prije ostavite­­lja koji nije ostavio bračnog druga, dio ostavine koji bi mu pripao da je na­­dživio ostavite­­lja nas­­ljeđuju ­­nje­gova djeca (ostavite­­ljeva braća i sestre), ­­nje­govi unuci i praunuci i ­­nje­govi da­­lj­­nji potomci, po pravilima za slučaj kad ostavite­­lja nas­­ljeđuju ­­nje­gova djeca i ostali potomci.

(2) Ako su oba ostavite­­ljeva rodite­­lja umrla prije ostavite­­lja koji nije ostavio bračnog druga, dio ostavine koji bi svakome od ­­njih pripao da je na­­dživio ostavite­­lja nas­­ljeđuju potomci, kako je određeno u stavku 1. ovoga članka.

(3) U svim slučajevima ostavite­­ljeva braća i sestre samo po ocu nas­­ljeđuju na jednake dijelove očev dio ostavine, braća i sestre samo po majci nas­­ljeđuju na jednake dijelove majčin dio, a braća i sestre nas­­ljeđuju na jednake dijelove s braćom i sestrama po ocu očev dio, a s braćom i sestrama po majci majčin dio.

 

ius @ 12:35 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, prosinac 9, 2017
Moja sestra koja nema svoju obitelj/nikada se nije udavala niti imala svoju djecu/,sada je u domu umirovljenika..doživjela je moždani udar prije 17.god.i do prije tri godine donekle funkcionirala u svom stanu /bila je polupokretna/,uz pomoć sestre i brata koji žive u istom gradu s njom...ja živim 

u drugom gradu,nisam joj mogla pružati takvu pomoć,ali nisam s njom niti u ikakvoj zavadi.posjećujem je i kontaktiramo..nedavno mi je rekla da je oporučno ostavila kuću sestri,a bratu dio iz naše roditeljske kuće i stan..

...da li ja nakon njene smrti imam pravo na nužni dio??.

.....................................................................................................

Prema zakonskim odredbama bi kao brat ostaviteljice ne pripadate „krugu“ nužnih nasljednika,dakle-nemate pravo na nužni dio iza svoje-po tekstu upita-iza svoje polusestre


Pročitaj kompletan post
ius @ 17:55 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, prosinac 8, 2017
 

 !U braku smo napravili kucu koja nije dovrsena. Kuca od prvog dana i sada nakon razvoda broka je pola moja a pola od bivšeg supruznika. U meduvremenu svoj dio kuce sam pripisala nasem zajednickom sinu koji nije punoljetan i kojemu sam skrbnik. Htjela bi urediti i zavrsiti tu kucu. Smijem li to s obzirom da je pola kuce od bivseg supruznika s kojim nisam u najboljim odnosima i smijemo li zivjeti u njoj? 


Pročitaj kompletan post
ius @ 22:26 |Komentiraj | Komentari: 0
Sklopila bih Ugovor o doživotnom uzdržavanju sa svojim ocem i majkom, pa me zanima postupak sklapanja  i ovjere Ugovora. Poznato mi je da Ugovor piše i ovjerava javni bilježnik, ali sam čula da nije obvezno, da se može ovjeriti i u Općinskom nadležnom sudu.

Molila bih odgovor gdje je najbolje i najjeftinije (i koja je cca cijena) ovjeriti Ugovor da bi bio pravovaljan,  i da li je potrebna još i ovjera Ugovora u Poreznoj upravi?

 

................................................................................................................................................

Slijedom upita o namjeri sklapanja ugovora o dožitnom uzdržanju  uvjeti pravovaljanosti su pismena forma(nije uvjet pravovaljanosti-sastavljanje kod bilježnika-forma javnobilježničkog akta),ovjera-ili po nadležnom sudu ili po javnobilježničom uredu.Daje vam se u nastavku potrebne zakonske norme u smislu visine porezne obveze.Vi kao potomak –nasljednik ne plaćate porez


Pročitaj kompletan post
ius @ 20:02 |Komentiraj | Komentari: 0
Od ureda državne uprave u jednoj hrvatskoj županiji, od SLUŽBE ZA GOSPO-DARSTVO dobili smo Rješenje po kojem smo dužni, moja supruga i ja, kao investitori gradnje obiteljske kuće uplatiti određeni iznos tj naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.  Taj dopis smo kao preporučenu pošiljku dobili krajem 2007 godine. Dopis je datiran na 22. listopad 2007. Nažalost ne posjedujemo "plavu" kuvertu s točnim datumom našeg potpisa primitka. Mi nismo koristili mogućnost za žalbu u roku od 15 dana, nakon čega je rješenje postalo pravomoćno.

Mislili smo da smo ta potraživanja i platili, makar smo bili uvjerenja da to ne moramo učiniti jer taj smo teren naslijedili već kao urbaniziranu česticu. Međutim prije nekoliko dana, prilikom "čišćenja" ladica naišli smo na to  rješenje. Možda smo taj iznos a radi se o 3.000,00 kn zaista i platili ali najvjerojatnije je da nismo. Prolistao sam netbankingom sa našom bankom, pokušao provjeriti da li je taj iznos uplaćen. Nažalost nisam naišao na odgovarajući iznos, odnosno uplatu u korist gore navedene službe a na račun državnog proračuna. U proteklih 10 godina nismo nikada dobili opomenu na neizvršenu uplatu. Bojimo se ovrhe, pogotovu jednog od bilježničkih ureda. 

Da li postoji zastara na ovo potraživanje od ureda državne uprave?

 
Pročitaj kompletan post
ius @ 17:49 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, studeni 30, 2017
Supruga je prema Ugovoru o doživotnom uzdržavanju od tetke koja je umrla naslijedila kuču i neka građevinska i poljoprivredna zemljišta i nešto namjerava prodati .

 

Ugovor o doživotnom uzdržavanju je sklopljen 1998. godine.

I supruga i ja smo tada bili zaposleni, ali smo sada oboje u mirovini.

Primateljica uzdržavanja (suprugina teta) je umrla u siječnju 2017 godine i prema Ugovoru nakon njezine smrti sve pokretnine i nekretnine

daje davateljici uzdržavanja (mojoj supruzi).

Da li ja imam kakovih prava prema tom Ugovoru iako nisam naveden.


Pročitaj kompletan post
ius @ 20:28 |Komentiraj | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.