mail
vaša pitanja možete postavite na ovaj mail:  
                       
ridddert@gmail.com
Brojač posjeta
1040736
Arhiva
« » lis 2015
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
feed
analytics
Web Analytics
brojač
brojac poseta
jeftin web hosting

brojanje-od 8.5,2015.
histats
histats
Blog
ponedjeljak, listopad 5, 2015
Postovanj imam jedno pitanj, dobili smo presudu opcinskog suda u zg-u u trecem mjesecu prosle godine i poslje zalba predmet odlazi na zupanijski sud od kojeg do danas nema odgovora. Predmet se vodi za veliku automobilsku nesrecu iz 2003. godine, krivnja je dokazana i presudom su 99% potvrdena nasa potrazivanja. E sada pitanja, koliko iz slicnih iskustva se ceka odgovor sa ZS s obzirom na trajanje parnice? Da li je istina da poslije prvostupanjske presude idu kamate   tuzenoj strani i koliko one iznose? I koji su moguci odgovori zupanijskog suda


Pročitaj kompletan post
ius @ 22:57 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
subota, listopad 3, 2015

Imam sina od 7 godina ,on nosi očevo prezime ,snjim nisam bila vjenčana.sa ocem nemamo nikakvih kontakta nit plaća nikakvu alimentaciju!Mene interesuje na koji način bih ja mogla prebaciti na moje prezime?

................................................................................................................................................................

-izvadak iz Zakona o osobnom imenu

NN 118/12

Članak 7.

Maloljetnom djetetu promijenit će se osobno ime na zahtjev oba roditelja ili posvojitelja, a na zahtjev skrbnika uz suglasnost nadležnog centra za socijalnu skrb.

Osobno ime maloljetnog djeteta čiji roditelji nisu u braku, promijenit će se na zahtjev roditelja kod kojega dijete živi ili kojemu je povjereno sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci, uz suglasnost drugog roditelja.

U slučaju nepostojanja suglasnosti drugog roditelja iz stavaka 1. i 2. ovog članka, nadležni centar za socijalnu skrb će na zahtjev roditelja koji traži promjenu osobnog imena, utvrditi je li zatražena promjena osobnog imena u interesu djeteta. Rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb roditelj će priložiti zahtjevu za promjenu osobnog imena djeteta.

Suglasnost iz stavaka 1. i 2. ovog članka nije potrebna kad prebivalište drugog roditelja nije poznato ili kad je lišen roditeljske skrbi ili potpuno lišen poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja.

Za promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu starijem od 10 godina potreban je njegov pristanak.

 

ius @ 19:15 |Komentiraj | Komentari: 0
Ukratko vam zelim objasniti o cemu se radi u ovom slucaju!Bili smo na ljetovanju ove godine u Julu i tako reci smo prevareni od strane hotela.Nije ni blizu sta je pisalo na stranici  i u e-mailu koji smo dobili od strane hotela.Ali da vas ne davim oni su pristali nakon dogovora da nam izvrse povrat novca u visini od 30% to je nekih 3000 HRK preko virman uplate ali i nakon 3 mjeseca cekanja i mojih poziva i mailova oni su se oglusili na sve moje pozive.E sada se pitam sta da radim i kome da npr. podnesem  tuzbu u Zagrebu da li bi bili toliko ljubazni da mi to ukratko objasnite

........................................................................................

Izvadak iz Zakona o parničnom postupku

NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14

 

 

5. Mjesna nadležnost

 

a) Općemjesna nadležnost

 

Članak 46.

Ako zakonom nije određena isključiva mjesna nadležnost kojega drugog suda, za suđenje je nadležan sud koji je općemjesno nadležan za tuženika. 

U slučajevima predviđenim u ovom zakonu za suđenje je osim suda općemjesne nadležnosti nadležan i drugi određeni sud.

Nadležnost u sporovima za naknadu štete

 

Članak 52.

Za suđenje u sporovima o izvanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda općemjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila. 

Ako je šteta nastala zbog smrti ili tjelesne ozljede, nadležan je pored suda iz stavka 1. ovog članka i sud na čijem području tužitelj ima prebivalište odnosno boravište.

Odredbe st. 1, i 2. ovog članka primjenjivat će se i u sporovima protiv društva osiguranja radi naknade štete trećim osobama na temelju propisa o neposrednoj odgovornosti društva osiguranja, a odredba stavka 1. ovog članka i u sporovima o regresnim zahtjevima po osnovi naknade štete protiv regresnih dužnika.

..........................................

U kontetestu Vašeg upita i navedenog zakonskog teksta-kojim se određuje nadležnost u sporovima-naknade štete-nadležan je sud na čijem području se nalazi hotel

 

 

 

 

 

ius @ 09:41 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, rujan 30, 2015
Otac je preminuo i provedena je ostavinska rasprava. Doneseno je rješenje o ostavini u kojem je popisana imovina oca, nekretnine i pokretnine. Jedini nasljednik sam ja. Nakon pravomoćnosti ostavinskog rješenja dobivam poziv od suda da preuzmem parnični postupak koji je otac vodio za svoga života radi obeštećenja s tvrtkom u kojoj je radio prije umirovljenja.
Molim Vas da mi odgovorite da li sam dužan preuzeti taj postupak pošto u rješenju o ostavini nije navedeno da nasljeđujem i taj postupak i što bih trebao napraviti u vezi s tim.

...........................................................................................................................................

Slijedom upita i navedenog zakonskog teksta-konstatira se-otac je u predmetnom

postupku bio tužitelj-radi traženja naknade-dobili ste poziv suda da kao njegov jedini nasljednik-možete-nastaviti parnicu-očitovanjem sudu-u zatečenom stanju

Dakle-možete-ukoliko hoćete,a ne -m o r a t e

.............................................................................................................................................

Izvadak iz Zakona o parničnom postupku

NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14

PREKID I OBUSTAVA POSTUPKA

Članak 212.

 Postupak se prekida: 

1) kad stranka umre,

2) kad stranka izgubi parničnu sposobnost a nema punomoćnika u toj parnici,

3) kad zakonski zastupnik stranke umre ili prestane njegovo ovlaštenje za zastupanje, a stranka nema punomoćnika u toj parnici,

4) kad stranka koja je pravna osoba prestane postojati odnosno kad nadležno tijelo pravomoćno odluči o zabrani rada,

5) kad nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka,

6) kad se stranka nađe na području koje je zbog izvanrednih događaja (poplava i sl.) odsječeno od suda,

7) kad zbog rata ili drugih uzroka prestane rad u sudu,

8) kad je to drugim zakonom određeno. 

Članak 215.

Postupak koji je prekinut iz razloga navedenih u članku 212. toč. 1. do 5. ovog zakona nastavit će se kad nasljednik ili staratelj ostavštine, novi zakonski zastupnik, stečajni upravitelj ili pravni sljedbenici pravne osobe preuzmu postupak ili kad ih sud na prijedlog protivne strane ili po službenoj dužnosti pozove da to učine.

Postupak koji je prekinut iz razloga navedenih u članku 212. točki 6. ovoga Zakona nastavit će se kad stranka koja se nalazila na području koje je zbog izvanrednih događaja odsječeno od suda preuzme postupak ili kad je sud na prijedlog protivne stranke ili po službenoj dužnosti pozove da to učini.

Ako-je sud prekinuo postupak iz razloga navedenih u članku 213. ovog zakona, postupak će se nastaviti kad se pravomoćno završi postupak pred sudom ili drugim nadležnim tijelom ili kad sud ustanovi da više ne postoje razlozi da se čeka na njegov završetak.

U svim ostalim slučajevima prekinuti postupak nastavit će se na prijedlog stranke ili po službenoj dužnosti čim prestanu razlozi prekida.

Rokovi koji su zbog prekida postupka prestali teći počinju za zainteresiranu stranku teći u cijelosti iznova od dana kad joj sud dostavi rješenje o nastavljanju postupka.

Stranci koja nije stavila prijedlog za nastavljanje postupka rješenje o nastavljanju postupka dostavlja se prema odredbama članka 142. ovog zakona.

 

 

 

ius @ 13:24 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, rujan 22, 2015
Problem je slijedeći. Susjeda (sada pokojna) je prije cca 25 godina posadila sadnice jele na samoj međi između njezine i naše parcele, sada su te jele narasle preko 20 metara, i naravno da su prešle na našu parcelu i pustile korjenje kroz polovicu naše parcele koju uništavaju sav posađeni urod, koliko korjenje toliko i iglice koje otpadaju. Naime susjed je mjerio svoju parcelu i prilikom mjerenja prisvojio dio kraja naše parcele pod svoju. Mali dio jela je posjekao ali korjenje je još uvijek na našem i dalje uništava zemljište. Sada ima u planu da posadi maline, što nama i ne bi bio problem da on svoju parcelu i maline održava. On već ima posađene maline uz drugi dio međe koje su postale obično trnje te sada mi moramo čistiti što god prođe na našu parcelu.   Sada mene zanima dali je on uopće smio posaditi jele i maline na samoj međi koje ni ne obrađuje, a koje su iste prešle na našu parcelu? Kada su se jele sadile to su bile sadnice, a sada su već ogromna stabla koja su prešla među, kao i maline koje su postale trnje i raslinje! Zanima me i koji je zakon o međi za sadnju drveća i održavanja svoje parcele?
Pročitaj kompletan post
ius @ 20:37 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, rujan 18, 2015
molim Vas za pravni savjet.Naime člankom 233 st. 1. i 2. osoba je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine , tj . temeljem članka 56. KZ/11 na  ovjetno u trajanju od 3 godine .

Pošto je protekla jedna godina od presude , interesira me da li ima pravo ili kad ima pravo , odnosno da li opće ima pravo tražiti smanjenje izrečene kazne.


Pročitaj kompletan post
ius @ 21:07 |Komentiraj | Komentari: 0

Da li jedan bračni partner ima pravo na podjelu imovine tj.nasljeđa od drugog bračnog partnera koji je naslijedio imovinu svojih roditelja koja je bila vezana ugovorom o doživotnom uzdržavanju jer su se skupa brinuli o njima(roditeljima)do njihove smrti? 

izvadak iz Zakona o obveznim odnosima

pročišćeni tekst zakona

NN 35/0541/08125/1178/15

.......................................................................................................................................................

Utjecaj smrti davatelja uzdržavanja na ugovor

Članak 585.

(1) Umre li davatelj uzdržavanja prije primatelja uzdr-žavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegova bračnog druga i njegove potomke koji su pozvani na nasljedstvo, ako oni na to pristanu.

(2) Ne pristanu li na produženje ugovora o doživotnom uzdržavanju, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje.

(3) Ako bračni drug i potomci davatelja uzdržavanja nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze, imaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja.

(4) Sud će ovu naknadu odrediti po slobodnoj ocjeni, uzi­majući pri tome u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su bile ovlaštene na produženje ugovora o doživotnom uzdržavanju.

..............................................................................................................

Slijedom upita i testa  zakona  daje vam  se-ukoliko -ste u mogućnosti-preuzeti ugovorne obveze

 

 

ius @ 18:27 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, rujan 15, 2015
Dobar dan poštovcani, zanima me kada nastupa  zastara?  Ja iamm kaznu  zatvora 1. godinu pravomocno je 2011 godine.  Nije neko  tesko kazneno djelo recicu vam ovako  jedan covjek je podigao meni telefon na pretplatu i ja nisam placao racune  i  oni stavili prevara  i  dobio sma 1 godinu zatvora, bio je opoziv jer nisam podmirio nista i tako to stoji. Ja se ne nalazim unutar zemlje  RH

 


Pročitaj kompletan post
ius @ 21:31 |Komentiraj | Komentari: 0
Samohrana sam majka četvero djece,razvela se 2008 i bivsi suprug znaci do dana danas nije uplatio ni jedne kune. Pokrenula sam tuzbu na Opcinskom sudu gdje jos nije gotov taj proces. Nezaposlena sam i podstanar a bivsi muz izbjegava tako da neradi,nema imovine. A ni nevida djecu nikako a tako ni baka ni djed. 
Mene zanima s obzirom da su imucni imaju njemacke mirovine,nekretnine....da li ja imam pravo njih tuziti???

...........................................................................................................................................................................

Slijedom upita  i navoda  zakonskog teksta-po reguliranju tog pitanja-odgovor je slijedeći-Da,možete sudski tražiti uzdržavanje-po baki i djedi-roditeljima bivšeg supruga –na taj način-što će te-govorite o postojanju parnice-podneskom sudu predložiti prenaku tužbe 

Izvadak iz Obiteljskog zakona

pročišćeni tekst zakona

NN 116/0317/04136/04107/0757/11,61/1125/1305/15

Članak 216.

(1) Ako roditelj ne uzdržava dijete, baka i djed po tom roditelju dužni su ga uzdržavati prema odredbama članka 209.-211. ovoga Zakona.

(2) Odredbe članaka 212.a do 212.c. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju i na obvezu bake i djeda iz stavka 1. ovoga članka.  

-izvadak iz Zakona o parničnom postupku

pročišćeni tekst zakona

NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14

Preinaka tužbe

Članak 190.

Tužitelj može do zaključenja prethodnog postupka preinačiti tužbu.

Nakon dostave tužbe tuženiku za preinaku tužbe potreban je pristanak tuženika; ali i kad se tuženik protivi, sud može dopustiti preinaku ako smatra da bi to bilo svrsishodno za konačno rješenje odnosa među strankama.

Smatrat će se da postoji pristanak tuženika na preinaku tužbe ako se on upusti u raspravljanje o glavnoj stvari po preinačenoj tužbi, a nije se prije toga protivio preinaci.

Ako je parnični sud za preinačenu tužbu stvarno nenadležan, dostavit će predmet nadležnom sudu, koji će, ako se tuženik protivi preinaci, riješiti je li preinaka dopuštena.

Na način predviđen u stavku 4. ovog članka postupit će se i kad po preinačenoj tužbi treba da sudi isti sud u drugom sastavu (Članak 18).

Kad sud dopusti preinaku tužbe, dužan je ostaviti tuženiku vr

ius @ 13:35 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, rujan 14, 2015
 Danas sam nazvala  javnog bilježnika da se informiram vezano za ugovor o međusobnom uzdržavanju , 

Rekao mi je da iznos plaćanja njegove usluge ovisi o procijeni nekretnine tj.naše obiteljske kuće.Taj iznos mi se ćini velik ,jer primanja su nam mala.Dali možemo  napisati da je vrijednost kuće bitno manja,

 

Mi bi sami sastavili ugovor i naveli samo velićinu kuće i na kojoj se ćestici nalazi.Dali je to dovoljno navestiu ugovoru ili se baš mora navoditi vrijednost u kunama.


Pročitaj kompletan post
ius @ 21:17 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, rujan 10, 2015
 

imam pitanje vezano za privremeno uzdržavanje.
Moja djeca su već treću godinu za redom korisnici privremenog uzdržavanja.U rujnu 2015.nam prestaje to pravo nakon isteka od tri godine.
U srpnju 2015.smo primili na ime alimentacije 212,00 kn od oca, u kolovozu 570,00 kn.To su sve i jedine uplate unazad 4 godine koje smo zaprimili s obzirom da isti više ne radi.Ja sam kao zakonska skrbnica bila dužna obavijestiti centar o uplatama.Nakon toga sam pozvana u centar dati izjavu.Socijalna radnica navodi sljedeće: Naša zadnja isplata od strane centra biti će umanjena za ta dva iznosa, tako da ćemo u konačnici dobiti 300,00 kn umjesto 1.088,00 kn.
Molim vas da mi pomognete, jer ja nigdje u zakonu o privremenom uzdržavanju ne vidim da se takav slučaj spominje. Dali je moguće da nas mogu obustaviti za te iznose s obzirom da se oni odnose na razdoblje 2011.godine kada mi privremeno uzdržavanje još nismo niti dobivali.
.....................................................................
Vama je određeno privremeno uzdravanje po propisu-Obiteljski zakon-a sada je na snazi-Zakon o privremenom uzdržavanju-vezano za vaš stats-vraćanje-danog uzdržavanja-budući je i suprug platio dva njeseca.Upućujem vas na članak 28.zakona o privremenom uzdržavanju-te na članak 27 istog Zakona-država odnosno-nadležni centar-će izdati rješenje po kojem traži povrat-više uplaćenih sredstava.S tog naslova-vašeg javljanja redovno centru-u smislu davanja izjave-o alimetacionom iznosu po ocu-sasvim je opravdano-što će vam uskrtatiti ranije-privremeno uzdržavanje
.............................................................................................
izvadak iz 
Zakona o privremenom uzdržavanju
NN 92/14
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.
(1) Upravni postupci radi ostvarivanja privremenog uzdržavanja pokrenuti prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se sukladno odredbama zakona koji je bio na snazi kada je postupak započeo.
(2) Sudski postupci radi vraćanja isplaćenih iznosa privremenog uzdržavanja pokrenuti prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se sukladno odredbama zakona koji je bio na snazi kada je postupak započeo.
(3) Ako su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršeni upravni postupci kojima je priznato pravo na privremeno uzdržavanje, ali nisu pokrenuti sudski postupci protiv obveznika uzdržavanja radi povrata isplaćenih iznosa privremenog uzdržavanja, povrat isplaćenih iznosa rješavat će se sukladno članku 27. ovoga Zakona.
Rješenje o obvezi povrata isplaćenog iznosa privremenog uzdržavanja
Članak 27.
(1) Centar će po službenoj dužnosti donijeti rješenje kojim će obvezniku uzdržavanja naložiti da u roku od osam dana od dana dostave rješenja plati Republici Hrvatskoj isplaćeni iznos privremenog uzdržavanja za svako jednogodišnje ili kraće razdoblje isplate ako je privremeno uzdržavanje trajalo kraće od jedne godine, s pripadajućom zateznom kamatom.
(2) Izreka rješenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati osobni identifikacijski broj (OIB) obveznika uzdržavanja.
(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se obvezniku uzdržavanja.
(4) O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.
(5) Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje.
(6) Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor.
ius @ 17:54 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, rujan 7, 2015
imam određenu alimentaciju koju plačam majki djeteta ali me interesuje kakav je odnos plačanja tijekom vremena koje se dijete nalazilo kod mene tj. u vrijeme praznika 1,5 mjesec
..................................................................................................................
bez obzira što, po rastavi braka,dijete  povjereno majc na idaljnji odgoj i čuvanje povjereno majci-a vi u- smislu kontakata  pružate svome djetetu- boravak dulji-za vrijeme praznika-presuda-a time i vaša obveza se ne gasi ili privremeno prestaje


ius @ 16:06 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, rujan 6, 2015
MOLIM vas, za što se može dignuti kredit na pričuvu bez potpisa svih stanara? Već su nešto radili, popravljali u stanovima, . ne samo bez moga potpisa nego i bez mog znanja, nisam ni obavještena što se radi i koliko košta, već se izgleda predstavnik stanara sprema dignuti nekakav kredit čujem nešto pozajmica, jer već otplaćujemo jedan kredeit dignut za uređenje stubišta, a otplata traje do 1.7.3015. Da li mogu dignuti kredit bez noga znanja i potpisa, jer ipak i ja otplaćujem pričuvu i ja plaćam, i to mi je veliko opterećenje.? Što se može učiniti samo s većinom potpisa suvlasnika, a za što treba suglasnost svih suvlasnika, tj. vlasnika stanova.
Pročitaj kompletan post
ius @ 16:33 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, rujan 5, 2015
 

Imam upit za izvanredni otkaz koji sam potpisala pod prisilom. Naime poslodavac je napisao da sam mu prijetila fizičkim napadom,što nije točno. Kada sam rekla da ja to ne želim potpisati, on mi je odgovorio da mi onda neće isplatiti plaću. Zanima me što se može učiniti   i mogu li se ja negdje žaliti s obzirom da sam bila prisiljena to potpisati?  
Pročitaj kompletan post
ius @ 23:31 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, rujan 3, 2015
Imam dugovanje iz 2006 godine, prema Avon kozmetici, a 2008. je dug preuzela agencija za naplatu. Zadnju opomenu su mi poslali 2011. godine. Mislim da je taj predmet otišao u zastaru i da sam je prekinula sa svojim pozivom. Jučer sam ih kontaktirala da vidim da vidim jel moguće obroćno plaćanje. Mislim da je predmet otišao u zastaru jer oni nisu dodatno obračunavali nikakve kamate od 2011. godine. No nakon par sati su me nazvali i rekli da će mi kamate narasti u tih proteklih pet godina, pitala sam ih koliko, no nisu ni obračunali. Platila sam im isti dan glavnicu i znam da se kamate na kamatu ne mogu naplaćivati, a oni su mi telefonski priopćili da će to napraviti i napraviti ovršni postupak, pa me zanima koja su tu moja dužnička prava!
Pročitaj kompletan post
ius @ 17:08 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, kolovoz 30, 2015
Postovanje! Molila bih Vas da mi odgovorite na upit o placanju alimentacije. Naime,covjek sa kojim sam u vezi,iz proslog braka ima troje djece i do sad je placao 1000 kn alimentacije od 2012,no sad ga je supruga tuzila i trazi 3000 kn. Kako je njegova placa kod privatnika 2600 kn i na to ima ovrhe koje se vuku iz doba braka sa bivsom,sud je odredio da nadalje mora placati 1770 kn alimentacije. Moje pitanje je-kako napisati zalbu na tu odredbu,jer nakon svega,njemu ne ostaje nista za zivot. Napominjem da djecu viđa svaki drugi utorak i cetvrtak,te svaki drugi vikend od petka do nedjelje. Jednostavno necee imati kako po njih,a ni za hranu,ako ta odredba ostane. Supruga manipulira djecom,ne radi nigdje,izlazi i ima zaizsta veliku moc uvjeravanja,pa je tako on potpuno nezasticen,jer ni na CZSS mu ne zele dati priliku da iznese svoj stav,a ni jedan od predstavnika se nije pojavio na sudu,iako su bili pozvani. Moze li sud uzeti skoro cijelu placu,a da ti ne ostavi za osnovne potrebe? Postovanje i hvala na odgovoru.
Pročitaj kompletan post
ius @ 18:34 |Komentiraj | Komentari: 0
Već niz godina prokišnjava mi strop. Predstavnik stanara i upravitelj zgrade angažiraju stalno neke majstore za krpanje koji ne rade temeljitu sanaciju (krov curi praktički od izgradnje, kada su na tereasi mimo projekta izgrađeni dodatni stanovi + vanjski tuš iznad mog stana - cca 40g). Ovi majstori u biti ne naprave ništa a zaračunaju svake godine skoro 50% temeljite sanacije (iznosi od 15000 kn na više) te sumnjam da postoji međusobna suradnja izvođaćam predstavnika i upravitelja. Upravitelj nam je malo poduzeće izabrano od strane predstavnika kako bi imao što više slobode. Pristup zajedničkom krovu mi je blokiran (ulaz je zaključan, zajedničku tereasu bez naplate koristi a ne održava vlasnica ovih novoizgrađenih stanova).  Što da radim? Građevinska inspekcija ne odgovara na prijavu, a odvjetnik ne može skupiti dokumentaciju za tužbu jer mu je upravitelj odbija dati.
Pročitaj kompletan post
ius @ 13:30 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, kolovoz 29, 2015
 

-situacija sljedeća: radim na neodređeno, u jesen 2013. ostajem trudna, koristim do kraja godišnji odmor iz te godine nakon čega otvaram komplikacije u trudnoći u 12. mjesecu 2013.- 23.06.2014. otvaram porodiljni nakon kojega slijedi roditeljski dopust do 25.6.2015.- vraćam se na posao i tražim godišnji odmor od 2014. na koji po mom skromnom tumačenju imama pravo, dobivam suprotan odgovor- molim Vas razlučite mi tko ovdje krivo tumači 84. članak, stavak 5
Pročitaj kompletan post
ius @ 15:35 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, kolovoz 17, 2015
 

 Poštovani imam ugovor na neodređeno vrijeme sklopljen 2007. godine radim u   u kojoj me nacionalno omalovažavaju,i nikada nije sloga.Sada sam dobila ponudu za bolji posao u istoj djelatnosti sa većom plačom što mi puno znači obzirom na financijsku situaciju kredit i ostalo u čem se nalazim.No u mom ugovoru sa sadašnjom firmom ima stavka otkazni rok koji ako ja dajem otkaz sama ne smijem raditi u svojoj ili bilo kojoj cvjećarnici slijedećih 6 mjeseci.Zanima me šta mi je raditi u svezi toga.
Pročitaj kompletan post
ius @ 18:38 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
ljubazno bih Vas zamolio za pravni savjet. Prije više godina pravna osoba je mojem poduzeću isporučila nezatražene Internet usluge i to pokušala naplatiti (odnosno nisam pristao na način na koji je isporučeno). Nakon pokušaja prisilne naplate i moje sudske žalbe, pristao sam na nagodbu da platim polovicu jer mi je savjetovano da neću dobiti parnicu a nisam imao novaca za daljnje parničenje. Također osoba mi je prijetila da će me ocrniti u medijima jer ima tamo veze, te je sve to utjecalo da pristanem na nagodbu. Dio sam platio odmah a dio ističe rok ovaj mjesec, no nemam novaca da platim. U nagodbi koju sam potpisao između tog poduzeća i mog poduzeća, navedeno je da sam ja osobno jamac platac mom poduzeću kao fizička osoba, te da će iznos biti višestruko veći ako ne platim do roka navedenog u nagodbi.. Zanima me informativno kojika je pravna valjanost te nagodbe koja je ptpisana između mene i te osobe ali nije ovjerena kod javnog bilježnika. .......................................................................................  ta izvansudska nagodba bez klauzule ovršnosti-nije ovršna isprava
Pročitaj kompletan post
ius @ 17:33 |Komentiraj | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.