mail
vaša pitanja možete postavite na ovaj mail:  
                       
ridddert@gmail.com
custom search
Brojač posjeta
1041365
Arhiva
« » stu 2015
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
feed
analytics
Web Analytics
histats
histats
brojač

brojac poseta
jeftin web hosting
brojanje-od 8.5,2015.

 
ccss
gg
Blog
četvrtak, studeni 19, 2015
Nakon dvogodišnjeg braka,29.12 2014.moja bivša supruga je napustila bračnu zajednicu.Ona je kod mene došla ne zaposlena i bez primanja,brakorazvodna parnica je u toku.Ona me tuži za izdržavanje,tražila je 3500 kn.Sada je sud donijeo odluku,da njoj moram plaćati mjesečno 1500 kn.izdržavanje.

Ne mogu se s tom odlukom pomiriti,ja ne vidim nikakav razlog da ona dobija od mene izdržavanje.

Kada je odlazila,navela je da je mlada (53) i da želi raditi i stvarati.

Molim vas da mi preporučite odvjetnika,koji će me pošteno zastupati,hvala u naprijed.

............................................................................................................

U kontestu odredbi Obiteljskog zakona-a čije odredbe o uzdržavanju uređuju to pitanje-ukoliko sud  po provedenom postupku utvrdi činjenicu kod supružnika-kome se određuje uzdržavanje

nedovoljno sredstava ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine-a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti-ima pravo  na uzdržavanje od svojeg bračnog druga

Dakle,odredba zakonska nije -može-nego-će.

čim sud utvrdi „imovinski nepovoljan status“-određit će- visinu uzdržavanja prema imovinskom statusu drugog bračnog druga

ograničen je – rokom i utvrđivanjem činjenice lošeg imovinskog statusa  onoga koji bi davao uzdržavanje

...............................................................................................................................................

Izvadak iz Obiteljskog zakona

 III. UZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA

NN 103/15

Pretpostavke i određivanje uzdržavanja

Članak 295.

(1) Bračni drug koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na uzdržavanje od svojeg bračnog druga ako ovaj za to ima dovoljno sredstava i mogućnosti.

(2) Kad određuje uzdržavanje za bračnog druga, sud posebno treba uzeti u obzir ostvarivanje skrbi o djeci te podjelu obiteljskih obveza za trajanja braka.

Modaliteti ispunjenja obveze uzdržavanja

Članak 296.

(1) Uzdržavanje za bračne drugove se određuje u redovitim mjesečnim obrocima i unaprijed.

(2) Sud može na zahtjev jednoga ili obaju bračnih drugova odrediti jednokratnu isplatu iznosa za uzdržavanje uzimajući u obzir okolnosti slučaja.

Podnošenje zahtjeva za uzdržavanje

Članak 297.

(1) Bračni drug može podnijeti zahtjev za uzdržavanje do zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod ili poništaj braka, na što ga je sud dužan upozoriti.

(2) Iznimno, ako u parnici za razvod ili poništaj braka nije postavljen zahtjev za uzdržavanje, bivši bračni drug može tužbom tražiti uzdržavanje u roku od šest mjeseci od prestanka braka ako su pretpostavke za uzdržavanje iz članka 295. stavka 1. ovoga Zakona, postojale u trenutku zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod ili poništaj braka i trajale bez prestanka do zaključenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje. 

Trajanje uzdržavanja

Članak 298.

(1) Obveza uzdržavanja bračnog druga može trajati do godine dana, ovisno o trajanju braka i o mogućnosti da tužitelj u dogledno vrijeme na drugi način osigura sredstva za život.

(2) U opravdanim slučajevima sud može produljiti obvezu uzdržavanja. Tužba za produljenje obveze uzdržavanja može se podnijeti samo do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno.

Očita nepravda

Članak 299.

Sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje ili donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja bračnog druga ako bi uzdržavanje predstavljalo, odnosno predstavlja očitu nepravdu za drugog bračnog druga koji bi trebao plaćati, odnosno plaća uzdržavanje.

Prestanak uzdržavanja

Članak 300.

(1) Pravo na uzdržavanje prestaje na dan kad bivši bračni drug koji to pravo koristi sklopi novi brak.

(2) Pravo na uzdržavanje bivšeg bračnog druga prestaje kad taj bračni drug zasnuje izvanbračnu ili istospolnu zajednicu, odnosno kad postane nedostojan toga prava ili kad prestanu postojati pretpostavke na temelju kojih je uzdržavanje određeno.

(3) Pravo na uzdržavanje prestaje smrću bivšeg bračnog druga koji daje ili onoga koji prima uzdržavanje.

Pravo na povrat isplaćenog uzdržavanja

Članak 301.

Bračni drug koji je snosio troškove uzdržavanja bivšeg bračnog druga i nakon prestanka obveza uzdržavanja, odnosno nakon njezina smanjenja, ima pravo na povrat vrijednosti danoga uzdržavanja i za vrijeme prije podnošenja tužbe kojom je tražio da se utvrdi prestanak obveze uzdržavanja ili da se ta obveza smanji.

 

 

 

 

ius @ 13:06 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, studeni 18, 2015
Mama je podigla gotovinski kredit ( nije hipotekarni ) prije dvije godine koji više nije u mogućnosti vraćati. U strahu od mogućnosti da se banka naplati ovrhom nad nekretninom darovnim ugovorom prepisala je istu na moju sestru prije nego joj je banka poslala obavijest o raskidu ugovora tj. naplati kredite u cijelosti.

Zanima me dali banka može pokrenuti parnicu te sudskim putem osporiti darovni ugovor kako bi se ovrhom naplatila unatoć tome što je darovni ugovor proveden prije raskida ugovora kredita te nije bilo zabilježbe banke na nekretninu.


Pročitaj kompletan post
ius @ 18:25 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, studeni 11, 2015
 

 

ovako zanima me dal mi mozete pomoc kako da sastavim zahtjev za zastitu prava od poslodavaca koji mi nije isplatio zadnju legalnu placu i na crno ostatak te nije mi ni jednom dostavi ili dao obracun placa tijeko 5mj rada tj od 16.4.2015-24.09.2015.
dali me mozete savjetovati kako bih trebala postupati?

inace place su mi redoviti kasnile i bilo je problema sa isplacivanjem al ovo zadnje mi ni nakon umalo 2mj nezele isplatiti a kulturno su zamoljeni da me isplate.

 ...............................................................................................

 Za sastavljanje tog podneska-zakonom nije propisana forma-kao uvjet pravovaljanosti.Neka se iz podneska vidi kome ide-kome je naslovljeno-kada se povreda desila-kratki opis-datum i vaš vlastoručni potpis.Isti dostavite poštom-preporuka s povratnicom-radi toga što će imati dokaz o slanju i primanju ili dostavu izvršite neposredno s obaveznim potpisom

Navedeni članak 133 Zakona o radu-uređuje cijelu tu dinamiku  tog instituta- Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

................................................................................................................

Izvadak iz Zakona o radu

NN 93/14

Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

Članak 133.

(1) Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava.

(2) Ako poslodavac u roku od petnaest dana od dostave zahtjeva radnika iz stavka 1. ovoga članka ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.

(3) Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadom štete ili drugog novčanog potraživanja iz radnog odnosa.

(4) Ako je zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu predviđen postupak mirnoga rješavanja nastaloga spora, rok od petnaest dana za podnošenje tužbe sudu teče od dana okončanja toga postupka.

(5) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na postupak zaštite dostojanstva radnika iz članka 134. ovoga Zakona.

(6) Ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno, nadležan sud, u smislu odredbi ovoga Zakona, je sud nadležan za radne sporove.

 

ius @ 19:59 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, studeni 6, 2015
 Poštovani 
Da li Sam duzan placati HT pretplatu ako imam Max TV. 
LP 
 

......................................................................

 

ODLUKU O NAČINU ODJAVE PRIJAMNIKA

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

1.1  Ovom Odlukom o načinu odjave Prijamnika (u daljnjem tekstu: Odluka) Hrvatska radiotelevizija (u daljnjem tekstu: HRT) uređuje način odjave radijskih i televizijskih Prijamnika, odnosno, drugih uređaja za prijam radijskog ili audiovizualnog programa (u daljnjem tekstu: Prijamnik). 


 

Članak 2.

2.1 Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (dalje u tekstu: Zakon o HRT-u), svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski Prijamnik, odnosno, drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa, na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom (u daljnjem tekstu: Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe), dužan je HRT-u plaćati pristojbu.


 

 

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči HRT-a dana 7. veljače 2012., kada je i stupila na snagu

..........................................................

Oliti...........zakonodavac je dao rtv dispoziciju-uređenje naplate i dr.

U tom smislu.................slijedeći odredbe članka 2. ove odluke...vi  kao posjednik bilo kojeg priamnika i drugih uređaja za prijam difuzijskog programa-recimo kompjutor(internet program). I sl....u obavezi ste plaćanja mjesečne pretplate

 

 

(PO OVOM PITANJU...............JEDNA OSOBNA “PROGNOZA I RAZMIŠLJANJE”...................U BLISKOJ BUDUĆNOST-SLIJEDEĆI RAZVOJ KOMUNIKACIJA.................... “PRETPLATA” NA ETERSKE SADRŽAJE  NEĆE BITI U TOM OBLIKU-NA TAJ NAČIN-(MJESEČNA PRETPLATA)SVAKI POJEDINAC ĆE BITI U OBVEZI-NO PLAĆANJE ĆE BITI NA DRUGAČIJI NAČIN............SOFTVERSKIJI)

ius @ 21:56 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
 

Dali ja kao drzavljan amerike mogu da kupim zemlju u Hrvatskoj
........................................................................................................................................
U ovom trenutku-po pozitivnim propisima RH-u  -stjecanje  nekretnina stranih osoba-ne možete kao državljanin SAD- neposredno  steći-kupoprodajom-nekretninu u RH
....................................................................................................................................................... 
izvadak iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14
 
Članak 358.a
(1) Odredbe članka 354. do 358. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 141/06.) ne odnose se na državljane i pravne osobe iz država članica Europske unije. Te osobe stječu pravo vlasništva nekretnina pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na nekretnine u izuzetim područjima:
– poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom,
– zaštićeni dijelovi prirode prema posebnom zakonu.
Članak 358.b
(1) Nekretnine za koje je stranoj osobi prestalo pravo vlasništva na temelju članka 358. stavak 2., kao i nekretnine koje strana osoba ne može steći nasljeđivanjem na temelju članka 358. stavka 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima postaju vlasništvo Republike Hrvatske, koja je obveznik naknade. Nasljednik ostvaruje pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju, na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju kojim mu je to pravo utvrđeno.
(2) Založna prava i druga stvarnopravna osiguranja koja su teretila nekretninu terete naknadu koju stječe nasljednik.
(3) Ostala stvarna prava trećih osoba koja su teretila nekretninu ne prestaju.
(4) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na druge nekretnine koje strane osobe ne mogu steći nasljeđivanjem.
 

ius @ 15:39 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, listopad 30, 2015

 Postovanje, u 9. Mj sam bivseg muza prijavila czss zbog nepridrzavanja odluke suda o viđanju djeteta. Uz to imam osnovane sumnje da se drogira u djetetovom prisutsvu kada je dijete kod njega.
Zanima me kakav je daljnji proces te mogu li mu oduzeti potpuno skrbnistvo nad djetetom ukoliko predam na sud tuzbu ili to ide preko czss?
Unaprijed hvala.

....................................................................................................................................

Slijedom postavljenog upita i navedenog zakonskog teksta po toj materiji-podnesite sudu tužbu za promjenu postojeće presude-po kojoj su  određeni kontakti sa djetetom

Izvadak iz Obiteljskog zakona

NN 103/15

Ograničenje ili zabrana ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom 

Članak 123.

(1) Sud može u odluci iz članka 413. stavka 1. ovoga Zakona ili u izvanparničnom postupku pokrenutom na prijedlog djeteta, roditelja, ili centra za socijalnu skrb iznimno ograničiti ili zabraniti pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom ako bi to bilo nužno radi zaštite dobrobiti djeteta.

(2) Kad donosi odluku iz stavka 1. ovoga članka, sud je dužan:

1. ispitati postoji li mogućnost poduzimanja blažih mjera zaštite dobrobiti djeteta

2. voditi računa da ograničenje ili zabrana budu razmjerni potrebi da se zaštiti dobrobit djeteta i

3. obrazložiti nužnost ograničenja ili zabrane.

(3) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom može se ograničiti ili zabraniti na određeno ili na neodređeno vrijeme.

Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom

Članak 124.

(1) Sud može u odluci iz članka 413. stavka 1. ovoga Zakona ili u izvanparničnom postupku pokrenutom na prijedlog djeteta, roditelja, ili centra za socijalnu skrb odrediti da se osobni odnosi djeteta s roditeljem ostvaruju pod nadzorom stručne osobe koju imenuje centar za socijalnu skrb.

(2) U odluci kojom određuje mjeru iz stavka 1. ovoga članka sud određuje vrijeme te mjesto ostvarivanja osobnih odnosa djeteta s roditeljem koje mora biti prikladno za dijete, a može se odrediti i nazočnost drugog roditelja ili djetetu bliske osobe.

(3) Mjera iz stavka 1. ovoga članka može se odrediti samo privremeno, u trajanju do šest mjeseci računajući od dana kada centar za socijalnu skrb imenuje osobu koja će obavljati nadzor nad ostvarivanjem osobnih odnosa.

(4) U iznimno opravdanim okolnostima mjera nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta s roditeljem iz stavka 3. ovoga članka može se produžiti za idućih šest mjeseci.

(5) Na temelju pravomoćne odluke suda o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta pod nadzorom centar za socijalnu skrb rješenjem će imenovati stručnu osobu (voditelja nadzora) pod čijim će se nadzorom ostvarivati osobni odnosi djeteta s roditeljem.

(6) Centar za socijalnu skrb će rješenjem razriješiti voditelja nadzora ako neuredno ispunjava svoje obveze te imenovati novog voditelja nadzora.

(7) Protiv rješenja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(8) Stručna osoba koja obavlja nadzor iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na naknadu za obavljanje nadzora kao i na naknadu opravdanih troškova prijevoza koji nastanu u provođenju nadzora.

 

ius @ 20:44 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
ponedjeljak, listopad 26, 2015
Je li moguće osporiti očinstvo nad djetetom starijem od 7 godina? Suprug s kojim se uskoro razvodim je priznao očinstvo nad djetetom kada je dijete imalo 4 godine. Suprug nije biološki otac djeteta. Obzirom na skori razvod željeli bi i osporiti očinstvo. Dijete sada ima 9,5 godina. Rođeno je 2006, priznanje očinstva je učinjeno 2010 godine.
Pročitaj kompletan post
ius @ 19:35 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, listopad 19, 2015
Dobar dan zanima me jel mogu povuc tuzbu ako sam vec potpisao sporazumni hvala


Pročitaj kompletan post
ius @ 15:30 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, listopad 14, 2015
 

 

dali majka moze braniti ocu vidjanje djeteta a da czss ne poduzima nista. Dali majka koja sa kojom zivi djete moze odseliti s djetetom bez da obavjesti oca o tome,?

......................................................................................

  molim vas-da li imate presudu-a po presudi uređenje kontakata .

.........................................................................................

Ima prav presuda da je skrb zajednicka a vidjanje je prema dogovoru a dog nema


Pročitaj kompletan post
ius @ 20:45 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, listopad 5, 2015
Postovanj imam jedno pitanj, dobili smo presudu opcinskog suda u zg-u u trecem mjesecu prosle godine i poslje zalba predmet odlazi na zupanijski sud od kojeg do danas nema odgovora. Predmet se vodi za veliku automobilsku nesrecu iz 2003. godine, krivnja je dokazana i presudom su 99% potvrdena nasa potrazivanja. E sada pitanja, koliko iz slicnih iskustva se ceka odgovor sa ZS s obzirom na trajanje parnice? Da li je istina da poslije prvostupanjske presude idu kamate   tuzenoj strani i koliko one iznose? I koji su moguci odgovori zupanijskog suda


Pročitaj kompletan post
ius @ 22:57 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
subota, listopad 3, 2015

Imam sina od 7 godina ,on nosi očevo prezime ,snjim nisam bila vjenčana.sa ocem nemamo nikakvih kontakta nit plaća nikakvu alimentaciju!Mene interesuje na koji način bih ja mogla prebaciti na moje prezime?

................................................................................................................................................................

-izvadak iz Zakona o osobnom imenu

NN 118/12

Članak 7.

Maloljetnom djetetu promijenit će se osobno ime na zahtjev oba roditelja ili posvojitelja, a na zahtjev skrbnika uz suglasnost nadležnog centra za socijalnu skrb.

Osobno ime maloljetnog djeteta čiji roditelji nisu u braku, promijenit će se na zahtjev roditelja kod kojega dijete živi ili kojemu je povjereno sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci, uz suglasnost drugog roditelja.

U slučaju nepostojanja suglasnosti drugog roditelja iz stavaka 1. i 2. ovog članka, nadležni centar za socijalnu skrb će na zahtjev roditelja koji traži promjenu osobnog imena, utvrditi je li zatražena promjena osobnog imena u interesu djeteta. Rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb roditelj će priložiti zahtjevu za promjenu osobnog imena djeteta.

Suglasnost iz stavaka 1. i 2. ovog članka nije potrebna kad prebivalište drugog roditelja nije poznato ili kad je lišen roditeljske skrbi ili potpuno lišen poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja.

Za promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu starijem od 10 godina potreban je njegov pristanak.

 

ius @ 19:15 |Komentiraj | Komentari: 0
Ukratko vam zelim objasniti o cemu se radi u ovom slucaju!Bili smo na ljetovanju ove godine u Julu i tako reci smo prevareni od strane hotela.Nije ni blizu sta je pisalo na stranici  i u e-mailu koji smo dobili od strane hotela.Ali da vas ne davim oni su pristali nakon dogovora da nam izvrse povrat novca u visini od 30% to je nekih 3000 HRK preko virman uplate ali i nakon 3 mjeseca cekanja i mojih poziva i mailova oni su se oglusili na sve moje pozive.E sada se pitam sta da radim i kome da npr. podnesem  tuzbu u Zagrebu da li bi bili toliko ljubazni da mi to ukratko objasnite

........................................................................................

Izvadak iz Zakona o parničnom postupku

NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14

 

 

5. Mjesna nadležnost

 

a) Općemjesna nadležnost

 

Članak 46.

Ako zakonom nije određena isključiva mjesna nadležnost kojega drugog suda, za suđenje je nadležan sud koji je općemjesno nadležan za tuženika. 

U slučajevima predviđenim u ovom zakonu za suđenje je osim suda općemjesne nadležnosti nadležan i drugi određeni sud.

Nadležnost u sporovima za naknadu štete

 

Članak 52.

Za suđenje u sporovima o izvanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda općemjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila. 

Ako je šteta nastala zbog smrti ili tjelesne ozljede, nadležan je pored suda iz stavka 1. ovog članka i sud na čijem području tužitelj ima prebivalište odnosno boravište.

Odredbe st. 1, i 2. ovog članka primjenjivat će se i u sporovima protiv društva osiguranja radi naknade štete trećim osobama na temelju propisa o neposrednoj odgovornosti društva osiguranja, a odredba stavka 1. ovog članka i u sporovima o regresnim zahtjevima po osnovi naknade štete protiv regresnih dužnika.

..........................................

U kontetestu Vašeg upita i navedenog zakonskog teksta-kojim se određuje nadležnost u sporovima-naknade štete-nadležan je sud na čijem području se nalazi hotel

 

 

 

 

 

ius @ 09:41 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, rujan 30, 2015
Otac je preminuo i provedena je ostavinska rasprava. Doneseno je rješenje o ostavini u kojem je popisana imovina oca, nekretnine i pokretnine. Jedini nasljednik sam ja. Nakon pravomoćnosti ostavinskog rješenja dobivam poziv od suda da preuzmem parnični postupak koji je otac vodio za svoga života radi obeštećenja s tvrtkom u kojoj je radio prije umirovljenja.
Molim Vas da mi odgovorite da li sam dužan preuzeti taj postupak pošto u rješenju o ostavini nije navedeno da nasljeđujem i taj postupak i što bih trebao napraviti u vezi s tim.

...........................................................................................................................................

Slijedom upita i navedenog zakonskog teksta-konstatira se-otac je u predmetnom

postupku bio tužitelj-radi traženja naknade-dobili ste poziv suda da kao njegov jedini nasljednik-možete-nastaviti parnicu-očitovanjem sudu-u zatečenom stanju

Dakle-možete-ukoliko hoćete,a ne -m o r a t e

.............................................................................................................................................

Izvadak iz Zakona o parničnom postupku

NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14

PREKID I OBUSTAVA POSTUPKA

Članak 212.

 Postupak se prekida: 

1) kad stranka umre,

2) kad stranka izgubi parničnu sposobnost a nema punomoćnika u toj parnici,

3) kad zakonski zastupnik stranke umre ili prestane njegovo ovlaštenje za zastupanje, a stranka nema punomoćnika u toj parnici,

4) kad stranka koja je pravna osoba prestane postojati odnosno kad nadležno tijelo pravomoćno odluči o zabrani rada,

5) kad nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka,

6) kad se stranka nađe na području koje je zbog izvanrednih događaja (poplava i sl.) odsječeno od suda,

7) kad zbog rata ili drugih uzroka prestane rad u sudu,

8) kad je to drugim zakonom određeno. 

Članak 215.

Postupak koji je prekinut iz razloga navedenih u članku 212. toč. 1. do 5. ovog zakona nastavit će se kad nasljednik ili staratelj ostavštine, novi zakonski zastupnik, stečajni upravitelj ili pravni sljedbenici pravne osobe preuzmu postupak ili kad ih sud na prijedlog protivne strane ili po službenoj dužnosti pozove da to učine.

Postupak koji je prekinut iz razloga navedenih u članku 212. točki 6. ovoga Zakona nastavit će se kad stranka koja se nalazila na području koje je zbog izvanrednih događaja odsječeno od suda preuzme postupak ili kad je sud na prijedlog protivne stranke ili po službenoj dužnosti pozove da to učini.

Ako-je sud prekinuo postupak iz razloga navedenih u članku 213. ovog zakona, postupak će se nastaviti kad se pravomoćno završi postupak pred sudom ili drugim nadležnim tijelom ili kad sud ustanovi da više ne postoje razlozi da se čeka na njegov završetak.

U svim ostalim slučajevima prekinuti postupak nastavit će se na prijedlog stranke ili po službenoj dužnosti čim prestanu razlozi prekida.

Rokovi koji su zbog prekida postupka prestali teći počinju za zainteresiranu stranku teći u cijelosti iznova od dana kad joj sud dostavi rješenje o nastavljanju postupka.

Stranci koja nije stavila prijedlog za nastavljanje postupka rješenje o nastavljanju postupka dostavlja se prema odredbama članka 142. ovog zakona.

 

 

 

ius @ 13:24 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, rujan 22, 2015
Problem je slijedeći. Susjeda (sada pokojna) je prije cca 25 godina posadila sadnice jele na samoj međi između njezine i naše parcele, sada su te jele narasle preko 20 metara, i naravno da su prešle na našu parcelu i pustile korjenje kroz polovicu naše parcele koju uništavaju sav posađeni urod, koliko korjenje toliko i iglice koje otpadaju. Naime susjed je mjerio svoju parcelu i prilikom mjerenja prisvojio dio kraja naše parcele pod svoju. Mali dio jela je posjekao ali korjenje je još uvijek na našem i dalje uništava zemljište. Sada ima u planu da posadi maline, što nama i ne bi bio problem da on svoju parcelu i maline održava. On već ima posađene maline uz drugi dio međe koje su postale obično trnje te sada mi moramo čistiti što god prođe na našu parcelu.   Sada mene zanima dali je on uopće smio posaditi jele i maline na samoj međi koje ni ne obrađuje, a koje su iste prešle na našu parcelu? Kada su se jele sadile to su bile sadnice, a sada su već ogromna stabla koja su prešla među, kao i maline koje su postale trnje i raslinje! Zanima me i koji je zakon o međi za sadnju drveća i održavanja svoje parcele?
Pročitaj kompletan post
ius @ 20:37 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, rujan 18, 2015
molim Vas za pravni savjet.Naime člankom 233 st. 1. i 2. osoba je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine , tj . temeljem članka 56. KZ/11 na  ovjetno u trajanju od 3 godine .

Pošto je protekla jedna godina od presude , interesira me da li ima pravo ili kad ima pravo , odnosno da li opće ima pravo tražiti smanjenje izrečene kazne.


Pročitaj kompletan post
ius @ 21:07 |Komentiraj | Komentari: 0

Da li jedan bračni partner ima pravo na podjelu imovine tj.nasljeđa od drugog bračnog partnera koji je naslijedio imovinu svojih roditelja koja je bila vezana ugovorom o doživotnom uzdržavanju jer su se skupa brinuli o njima(roditeljima)do njihove smrti? 

izvadak iz Zakona o obveznim odnosima

pročišćeni tekst zakona

NN 35/0541/08125/1178/15

.......................................................................................................................................................

Utjecaj smrti davatelja uzdržavanja na ugovor

Članak 585.

(1) Umre li davatelj uzdržavanja prije primatelja uzdr-žavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegova bračnog druga i njegove potomke koji su pozvani na nasljedstvo, ako oni na to pristanu.

(2) Ne pristanu li na produženje ugovora o doživotnom uzdržavanju, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje.

(3) Ako bračni drug i potomci davatelja uzdržavanja nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze, imaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja.

(4) Sud će ovu naknadu odrediti po slobodnoj ocjeni, uzi­majući pri tome u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su bile ovlaštene na produženje ugovora o doživotnom uzdržavanju.

..............................................................................................................

Slijedom upita i testa  zakona  daje vam  se-ukoliko -ste u mogućnosti-preuzeti ugovorne obveze

 

 

ius @ 18:27 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, rujan 15, 2015
Dobar dan poštovcani, zanima me kada nastupa  zastara?  Ja iamm kaznu  zatvora 1. godinu pravomocno je 2011 godine.  Nije neko  tesko kazneno djelo recicu vam ovako  jedan covjek je podigao meni telefon na pretplatu i ja nisam placao racune  i  oni stavili prevara  i  dobio sma 1 godinu zatvora, bio je opoziv jer nisam podmirio nista i tako to stoji. Ja se ne nalazim unutar zemlje  RH

 


Pročitaj kompletan post
ius @ 21:31 |Komentiraj | Komentari: 0
Samohrana sam majka četvero djece,razvela se 2008 i bivsi suprug znaci do dana danas nije uplatio ni jedne kune. Pokrenula sam tuzbu na Opcinskom sudu gdje jos nije gotov taj proces. Nezaposlena sam i podstanar a bivsi muz izbjegava tako da neradi,nema imovine. A ni nevida djecu nikako a tako ni baka ni djed. 
Mene zanima s obzirom da su imucni imaju njemacke mirovine,nekretnine....da li ja imam pravo njih tuziti???

...........................................................................................................................................................................

Slijedom upita  i navoda  zakonskog teksta-po reguliranju tog pitanja-odgovor je slijedeći-Da,možete sudski tražiti uzdržavanje-po baki i djedi-roditeljima bivšeg supruga –na taj način-što će te-govorite o postojanju parnice-podneskom sudu predložiti prenaku tužbe 

Izvadak iz Obiteljskog zakona

pročišćeni tekst zakona

NN 116/0317/04136/04107/0757/11,61/1125/1305/15

Članak 216.

(1) Ako roditelj ne uzdržava dijete, baka i djed po tom roditelju dužni su ga uzdržavati prema odredbama članka 209.-211. ovoga Zakona.

(2) Odredbe članaka 212.a do 212.c. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju i na obvezu bake i djeda iz stavka 1. ovoga članka.  

-izvadak iz Zakona o parničnom postupku

pročišćeni tekst zakona

NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14

Preinaka tužbe

Članak 190.

Tužitelj može do zaključenja prethodnog postupka preinačiti tužbu.

Nakon dostave tužbe tuženiku za preinaku tužbe potreban je pristanak tuženika; ali i kad se tuženik protivi, sud može dopustiti preinaku ako smatra da bi to bilo svrsishodno za konačno rješenje odnosa među strankama.

Smatrat će se da postoji pristanak tuženika na preinaku tužbe ako se on upusti u raspravljanje o glavnoj stvari po preinačenoj tužbi, a nije se prije toga protivio preinaci.

Ako je parnični sud za preinačenu tužbu stvarno nenadležan, dostavit će predmet nadležnom sudu, koji će, ako se tuženik protivi preinaci, riješiti je li preinaka dopuštena.

Na način predviđen u stavku 4. ovog članka postupit će se i kad po preinačenoj tužbi treba da sudi isti sud u drugom sastavu (Članak 18).

Kad sud dopusti preinaku tužbe, dužan je ostaviti tuženiku vr

ius @ 13:35 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, rujan 14, 2015
 Danas sam nazvala  javnog bilježnika da se informiram vezano za ugovor o međusobnom uzdržavanju , 

Rekao mi je da iznos plaćanja njegove usluge ovisi o procijeni nekretnine tj.naše obiteljske kuće.Taj iznos mi se ćini velik ,jer primanja su nam mala.Dali možemo  napisati da je vrijednost kuće bitno manja,

 

Mi bi sami sastavili ugovor i naveli samo velićinu kuće i na kojoj se ćestici nalazi.Dali je to dovoljno navestiu ugovoru ili se baš mora navoditi vrijednost u kunama.


Pročitaj kompletan post
ius @ 21:17 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, rujan 10, 2015
 

imam pitanje vezano za privremeno uzdržavanje.
Moja djeca su već treću godinu za redom korisnici privremenog uzdržavanja.U rujnu 2015.nam prestaje to pravo nakon isteka od tri godine.
U srpnju 2015.smo primili na ime alimentacije 212,00 kn od oca, u kolovozu 570,00 kn.To su sve i jedine uplate unazad 4 godine koje smo zaprimili s obzirom da isti više ne radi.Ja sam kao zakonska skrbnica bila dužna obavijestiti centar o uplatama.Nakon toga sam pozvana u centar dati izjavu.Socijalna radnica navodi sljedeće: Naša zadnja isplata od strane centra biti će umanjena za ta dva iznosa, tako da ćemo u konačnici dobiti 300,00 kn umjesto 1.088,00 kn.
Molim vas da mi pomognete, jer ja nigdje u zakonu o privremenom uzdržavanju ne vidim da se takav slučaj spominje. Dali je moguće da nas mogu obustaviti za te iznose s obzirom da se oni odnose na razdoblje 2011.godine kada mi privremeno uzdržavanje još nismo niti dobivali.
.....................................................................
Vama je određeno privremeno uzdravanje po propisu-Obiteljski zakon-a sada je na snazi-Zakon o privremenom uzdržavanju-vezano za vaš stats-vraćanje-danog uzdržavanja-budući je i suprug platio dva njeseca.Upućujem vas na članak 28.zakona o privremenom uzdržavanju-te na članak 27 istog Zakona-država odnosno-nadležni centar-će izdati rješenje po kojem traži povrat-više uplaćenih sredstava.S tog naslova-vašeg javljanja redovno centru-u smislu davanja izjave-o alimetacionom iznosu po ocu-sasvim je opravdano-što će vam uskrtatiti ranije-privremeno uzdržavanje
.............................................................................................
izvadak iz 
Zakona o privremenom uzdržavanju
NN 92/14
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.
(1) Upravni postupci radi ostvarivanja privremenog uzdržavanja pokrenuti prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se sukladno odredbama zakona koji je bio na snazi kada je postupak započeo.
(2) Sudski postupci radi vraćanja isplaćenih iznosa privremenog uzdržavanja pokrenuti prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se sukladno odredbama zakona koji je bio na snazi kada je postupak započeo.
(3) Ako su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršeni upravni postupci kojima je priznato pravo na privremeno uzdržavanje, ali nisu pokrenuti sudski postupci protiv obveznika uzdržavanja radi povrata isplaćenih iznosa privremenog uzdržavanja, povrat isplaćenih iznosa rješavat će se sukladno članku 27. ovoga Zakona.
Rješenje o obvezi povrata isplaćenog iznosa privremenog uzdržavanja
Članak 27.
(1) Centar će po službenoj dužnosti donijeti rješenje kojim će obvezniku uzdržavanja naložiti da u roku od osam dana od dana dostave rješenja plati Republici Hrvatskoj isplaćeni iznos privremenog uzdržavanja za svako jednogodišnje ili kraće razdoblje isplate ako je privremeno uzdržavanje trajalo kraće od jedne godine, s pripadajućom zateznom kamatom.
(2) Izreka rješenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati osobni identifikacijski broj (OIB) obveznika uzdržavanja.
(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se obvezniku uzdržavanja.
(4) O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.
(5) Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje.
(6) Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor.
ius @ 17:54 |Komentiraj | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.